SpiderMonkey: rychlá kompilace JavaScriptu do nativního kódu

V předchozím dílu našeho seriálu jsme si představili SpiderMonkey, interpret JavaScriptu ve Firefoxu. Dnes si povíme o jeho vývojové verzi TraceMonkey, která zvládá kompilaci do nativního kódu pomocí nové techniky zvané trace trees. Vyzkoušet si ji můžete v betaverzích Firefoxu 3.1.

Seriál: Do hlubin implementací JavaScriptu (14 dílů)

 1. Do hlubin implementací JavaScriptu: 1. díl – úvod 30.10.2008
 2. Do hlubin implementací JavaScriptu: 2. díl – dynamičnost a výkon 6.11.2008
 3. Do hlubin implementací JavaScriptu: 3. díl – výkonnostně nepříjemné konstrukce 13.11.2008
 4. Do hlubin implementací JavaScriptu: 4. díl – implementace v prohlížečích 20.11.2008
 5. Do hlubin implementací JavaScriptu: 5. díl – implementace mimo prohlížeče 27.11.2008
 6. SquirrelFish: reprezentace hodnot JavaScriptu a virtuální stroj 4.12.2008
 7. SquirrelFish: optimalizace vykonávání instrukcí a nativní kód 11.12.2008
 8. SquirrelFish: regulární výrazy, vlastnosti objektů a budoucnost 18.12.2008
 9. SpiderMonkey: zpracování JavaScriptu ve Firefoxu 8.1.2009
 10. SpiderMonkey: rychlá kompilace JavaScriptu do nativního kódu 15.1.2009
 11. V8: JavaScript uvnitř Google Chrome 22.1.2009
 12. Rhino: na rozhraní JavaScriptu a Javy 29.1.2009
 13. Velký test rychlosti JavaScriptu v prohlížečích 5.2.2009
 14. Javascriptové novinky: souboj o nejrychlejší engine pokračuje 19.3.2009

V našem seriálu jsme již několikrát zmínili, že na interprety JavaScriptu je v poslední době vyvíjen velký tlak ze strany složitých webových aplikací. Ty potřebují, aby byl JavaScript velmi rychlý. Tvůrci interpretů JavaScriptu na to reagují jejich neustálým vylepšováním a optimalizací. Vrcholem tohoto úsilí je kompilace JavaScriptu do nativního kódu, kterou v současnosti umí interprety SquirrelFish, SpiderMonkey a V8.

Do SpiderMonkey byla kompilace do nativního kódu platforem x86, x86–60 a ARM přidána v létě 2008 v rámci projektu TraceMonkey. V současnosti není k dispozici v žádné stabilní verzi Firefoxu a svou premiéru bude mít až ve Firefoxu 3.1. Je ale možné si ji vyzkoušet v nočních sestaveních nebo v betaverzích Firefoxu 3.1 – podrobnější návod najdete níže v článku.

Zatímco u SquirrelFish a V8 funguje kompilace „tradičně“, SpiderMonkey používá novou a zajímavou techniku zvanou trace trees. Tu si v dnešním článku podrobněji přiblížíme.

Tradiční kompilace do nativního kódu

Abychom pochopili motivaci techniky trace trees a její výhody, stručně si připomeneme, jak funguje tradiční kompilace do nativního kódu (viz také dřívější obecný popis způsobů interpretace).

Ve většině interpretů (nejen těch javascriptových) je nativní kód vygenerován z bajtkódu. Jedná se obvykle o poměrně mechanickou záležitost – přepis jednoho sekvenčního kódu do jiného. Generátor kódu se pouze musí rozhodovat, jak přeložit složitější instrukce bajtkódu. Může buď do nativního kódu vložit kód, který instrukci vykonává, nebo ho mít v pomocné funkci a tu z nativního kódu zavolat. Podrobněji jsme si o tomto rozhodování povídali při popisu generování nativního kódu ve SquirrelFish.

Vygenerovaný kód je obvykle „hrubý“ a neefektivní. Často tedy následuje průchod optimalizátorem, který se ho pokusí vylepšit. Obvykle se zde používá peephole optimization, což znamená, že se v kódu hledají určité sekvence instrukcí, které nejsou optimální, a nahrazují se efektivnějšími sekvencemi se stejným významem.

Důležitou otázkou je, kdy nativní kód vygenerovat. Klasické kompilátory ho generují pro celý program najednou. U interpretů je obvyklejší generovat kód až když je opravdu potřeba – například zkompilovat funkci před jejím prvním spuštěním (tak to dělá SquirrelFish). Je také možné kompilaci pozdržet a kód vygenerovat pouze pro funkce, které jsou spouštěny velmi často.

Důvodem pro odkládání generování kódu je, že kompilace je drahá (paměťově i časově), takže ji nechceme spouštět zbytečně. V ideálním případě bychom chtěli kompilovat přesně v těch případech, kdy spouštěním nativního kódu místo bajtkódu ušetříme více času, než bude trvat kompilace. Tohoto ideálu ale nelze z principiálních důvodů dosáhnout, jen se mu přiblížit.

Trace trees

Po připomenutí tradičního průběhu kompilace se už můžeme věnovat trace trees. Tuto techniku vymysleli Andreas Gal a Michael Franz z University of California. Původně ji implementovali pro virtuální stroj Javy, nebylo ale těžké ji adaptovat pro JavaScript. Podobně jako výše popsaná tradiční kompilace vychází z bajtkódu a selektivně ho kompiluje do nativního kódu.

Co kompilovat?

Výchozím bodem celé techniky je pozorování, že do nativního kódu zdaleka není potřeba kompilovat celý program, celé funkce apod. Je třeba kompilovat pouze ty části programu, kde nám opravdu záleží na výkonu. A jak ví asi každý, kdo někdy něco optimalizoval, těchto pro výkon kritických míst je v programu obvykle jen několik.

Autoři techniky toto pozorování trochu doplnili: uvědomili si, že výkonnostně kritické místo v programu je nejčastěji uvnitř cyklu. Málokdy se stane, že je pro výkon kritický kód, který běží jen jednou. (Bavíme se zde pouze o výkonu interpretu jazyka, nikoliv o zpomaleních způsobených například načítáním dat z externího zdroje. Zde samozřejmě snadno může nastat situace, že nás bude velmi zdržovat operace, která se provede jen jednou. S tím nám ale rychlejší interpret nijak nepomůže.) Kompilátor využívající trace trees proto kompiluje pouze cykly.

Průběh kompilace

Po spuštění programu interpret normálně vykonává bajtkód. Přitom v něm ale detekuje cykly (pozná je jednoduše – podle skoku zpět v posloupnosti instrukcí) a u každého nalezeného cyklu si poznamenává, kolikrát již proběhl. Jakmile počet běhů cyklu přesáhne nějaké stanovené minimum (v SpiderMonkey je to 2), interpret se rozhodne cyklus zoptimalizovat

Prvním krokem optimalizace je spuštění záznamu vykonávaných instrukcí bajtkódu. Ten běží tak dlouho, dokud nedojde ke skoku zpět na začátek cyklu. V tom případě je záznam úspěšný a výsledná zaznamenaná lineární posloupnost instrukcí bajtkódu se nazývá stopa (trace). Záznam může také skončit neúspěšně, pokud ho přeruší nějaká mimořádná událost (třeba vyhození výjimky).

Důležité je, že záznam se nezastavuje při volání funkcí, ale normálně pokračuje uvnitř volané funkce, sleduje vykonávání kódu v ní a také následný návrat do volajícího kódu. To samozřejmě platí i pro vnořená volání včetně volání rekurzivních. Pokud je ale do sebe vnořených volání příliš (ve SpiderMonkey víc než 10), záznam se přeruší.

Když je záznam stopy úspěšně dokončen, zaznamenané instrukce se zkompilují do nativního kódu. Kompilace je oproti tradičnímu kompilátoru jednodušší, protože nekompilujeme úsek programu, ale jen lineární posloupnost instrukcí odpovídající jednomu konkrétnímu průchodu cyklem. Kompilátor zde díky tomu může uplatnit několik zajímavých optimalizací a postupů, které zefektivňují výsledný kód. Na jejich podrobný popis v tomto článku bohužel nemáme prostor.

Po dokončení kompilace se ke zpracovávanému cyklu přidá odkaz na vygenerovaný kód. Ten se pak při dalších průchodech cyklem vykonává místo bajtkódu a cyklus se tak výrazně urychlí.

Stromy stop

Čtenáře možná napadne, co se stane, když se při záznamu stopy projde nějakou podmínkou. Do stopy se totiž zaznamená pouze jedna větev této podmínky. Po spuštění zaznamenané a zkompilované stopy se může stát, že podmínka už nebude platit a bude potřeba spustit druhou větev. V takovou chvíli se znovu spustí záznam vykonávaných instrukcí bajtkódu a nahraje se nová stopa, která začíná u nedodržené podmínky a prochází její druhou větví. Po kompilaci se nová stopa spojí se starou a dohromady vytvoří strom stop (trace tree). Ten může být časem i docela „košatý“, pokud je podmínek ve stopě víc (ve SpiderMonkey je „košatost“ omezena nejvýše na 16 větví, pak už se nové stopy nekompilují).

Kompilace v TraceMonkey

Ukázka kompilace cyklu s vnořenou podmínkou.

Podobným způsobem jako podmínky je potřeba ohlídat i další situace, kde se nám mohlo od doby nahrání stopy něco „změnit pod rukama“ – přístup k vlastnostem objektů, typy proměnných apod.

Stopy a dynamické typování

Zajímavou vlastností kompilace založené na trace trees je, že téměř eliminuje neefektivitu kódu způsobenou dynamickým typováním. Stopa je zkompilována s předpoklady o typech proměnných platných při jejím nahrání (jsou do kódu přidány jako umělé podmínky). Zkompilovaný kód může na tyto informace spoléhat podobně jako u staticky typovaných jazyků a je tedy přibližně stejně rychlý. Jakmile se typ nějaké proměnné změní a za běhu zkompilované stopy se na to přijde, je (podobně jako u obyčejných podmínek) nahrána nová stopa s novými předpoklady o typech proměnných, na které opět může spoléhat.

Podobně jako u dříve popsané inline keše se zde ukazuje, že absence statického typování v jazyce ve skutečnosti neovlivňuje rychlost jeho zpracování tak moc, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vývojáři SpiderMonkey ostatně věří, že brzy se bude rychlost JavaScriptu moci srovnávat s rychlostí céčka a třeba u jednoduchého cyklu je rychlost srovnatelná už dnes (pokud uvažujeme neoptimalizovaný kód vyprodukovaný kompilátorem gcc).

Shrnutí

Co byste si měli z předchozího textu o trace trees odnést? Že je to technika kompilace do nativního kódu, která pracuje pouze s často spouštěným kódem uvnitř cyklů. Místo složité kompilace části programu kompiluje pouze jeden konkrétní průchod cyklem. To celý proces značně zjednodušuje a výsledný kód může být lépe optimalizován než v obecném případě. Pokud je možných průchodů cyklem více, zpracují se postupně všechny, na které se při běhu programu narazí. Podobně se postupně zkompilují různé verze kódu podle typů proměnných, které jsou v něm používány.

Hlavní výhodou trace trees je selektivnost a rychlost kompilace spojená s jednoduchostí celé techniky a efektivní prací s dynamicky typovaným kódem. Začlenění kompilátoru založeného na trace trees do existujícího interpretu navíc obecně vyžaduje jen minimální úpravu původního kódu (v podstatě stačí přidat detekci cyklů a počtu průchodů skrze ně, aktivaci záznamu stopy a možnost jejího přehrání). Především tyto důvody pravděpodobně vedly vývojáře SpiderMonkey k tomu, že trace trees použili.

Jak velké je zrychlení?

Kompilace do nativního kódu pomocí trace trees poměrně výrazně urychluje vykonávání JavaScriptu. Grafy v původním oznámení o použití této techniky ukazují i více než třicetinásobné zrychlení u některých konkrétních benchmarků. Podle dva a půl měsíce starého měření Pavla Cvrčka bylo tehdy aktuální noční sestavení Firefoxu 3.1 se zapnutou kompilací v testu SunSpider cca 2× rychlejší oproti Firefoxu 3.0.3, který kompilaci nepodporuje. V testu Dromaeo je rozdíl méně patrný, zrychlení je pouze přibližně čtvrtinové. To nejspíš souvisí s tím, že Dromaeo netestuje jen samotný JavaScript, ale také operace s DOM.

Pro Firefox je urychlení JavaScriptu důležité i proto, že tento jazyk je používán i pro oživení jeho uživatelského rozhraní (to je napsáno ve speciálním značkovacím jazyce XUL a způsobem fungování se příliš neliší od běžných webových stránek). Rychlejší JavaScript tedy neznamená jen svižnější webové aplikace, ale i Firefox jako takový.

K rychlostním srovnáním je třeba dodat, že vývoj interpretu probíhá velmi rychle a je docela možné, že v tuto dobu budou rozdíly mezi verzemi ještě výraznější, než naznačují odkazované benchmarky. Pokud má někdo ze čtenářů chuť, může si zkusit testy zkusit spustit sám s aktuální verzí interpretu a podělit se o výsledky.

Vyzkoušejte si rychlejší JavaScript

Jak již bylo řečeno, kompilaci do nativního kódu podporují aktuální noční sestavení Firefoxu a také obě betaverze Firefoxu 3.1. Kompilace je v tuto chvíli standardně zapnutá pouze pro skripty webových stránek, nikoliv už pro skripty použité v uživatelském rozhraní. Nastavení můžete změnit v about:config nastavením hodnot javascript.op­tions.jit.con­tent a javascript.op­tions.jit.chro­me na true nebo false. První hodnota určuje, zda se budou kompilovat skripty ve webových stránkách, druhá zda skripty v uživatelském rozhraní. Na wiki Mozilly najdete o něco podrobnější návod.

Co nás čeká příště

Dnešním dílem jsme ukončili povídání o SpiderMonkey. Příště se podíváme na V8, což je interpret JavaScriptu používaný v prohlížeči Google Chrome.

Zdroje

Autor je vývojář se zájmem o programovací jazyky, webové aplikace a problémy programování jako takového. Vystudoval informatiku na MFF UK a během studií zde i trochu učil. Aktuálně pracuje v SUSE.

Komentáře: 18

Přehled komentářů

Ivan Trochu offtopic
pavel3 Není to zbytečné?
ma Re: Není to zbytečné?
David Majda Re: Není to zbytečné?
pavel3 Re: Není to zbytečné?
David Majda Re: Není to zbytečné?
df zbytecnost
biggringo Re: zbytecnost
Tomas Z. absence typování a rychlost
ava Re: absence typování a rychlost
David Majda Re: absence typování a rychlost
Tomas Z. Re: absence typování a rychlost
Jakub Vrána Zatím spolehlivě nefunguje
Jakub Vrána Re: Zatím spolehlivě nefunguje
David Majda Re: Zatím spolehlivě nefunguje
Jakub Vrána Re: Zatím spolehlivě nefunguje
peca Re: Zatím spolehlivě nefunguje
Smajdalf Diky za clanek
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=2915