Jak jsme zmigrovali 50k řádků kódu z Nette do Symfony za 17 dní ve 2 lidech

Kód, který bychom před dvěma lety přepisovali dobré 3 měsíce, jsme dnes za pomoci automatických nástrojů zvládli přepsat za necelé 3 týdny. Ukážeme vám, jak jsme na to šli.

Text vychází z anglické verze, která vyšla na autorově blogu jako 3dílný seriál.

Co jsme migrovali?

Backend projektu Entry.do – API aplikace postavená na presenterech, routingu, Kdyby integracích Symfony, Doctrine a pár Latte šablonách, která už 4 roky běží na produkci. Z Nette 2.4 na Symfony 4.2.

Jak je velká? Když nepočítáme testy, migrace, fixtures apod., aplikace má 270 PHP souborů v délce 54 357 řádků.

Říkáte si, kolik má taková aplikace rout? 20…? 50…? 151!

Proč?

Aplikace byla v Nette, které fungovalo a splňovalo technické požadavky. Hlavní motivací na přepis byl umírající ekosystém a integrace Symfony.

80 % rozšíření jsou jen integrace Symfony a Doctrine

Z Nette byly jen prestenery, routing a dependency-injection

Proč používat neudržované integrace Kdyby a Zenify, které stejně dělají jen integraci do Nette/DI, když je tu přímo Symfony? V Symfony vyjde každých 6 měsíců nová verze a nové featury usnadní práci.

Jak jsme to udělali?

Přesvědčil jsem Honzu Mikeše že to: “Dáme týden a když to bude drhnout, tak to zabalíme”. 27. 1. jsme se potkali nad Nette aplikací a 13. 2. šla na staging server už aplikace Symfony. Za 17 dní jsme měli hotovo a na 14. 2. jsme kromě Valentýna slavili novou aplikaci na produkci.

Takhle velký byl pull-request s migrací

Ve skutečnosti jsme se o migraci bavili už na začátku roku 2017, protože Nette ekosystém se pořádně nerozvíjel a Symfony jej technologicky přeskočilo. Tenkrát by ovšem přechod trval minimálně 80-90 dní na full-time, což je šílenost, takže jsme do toho nakonec nešli.

V roce 2019 už máme spoustu nástrojů, které práci udělají za vás:

 • Prvním je Rector, který dokáže změnit jakýkoliv kód který jede aspoň na PHP 5.3 z A na B. V základu umí instantně aktualizovat kód z PHP 5.3 na na 7.4, Symfony z 2.8 na 4.2, Laravel ze statického kódu na constructor injection apod. Navíc si do něj můžete dopsat vlastní pravidla, která dělají cokoliv zvládne PHP programátor (A → B), jen za zlomek času.
 • Druhým je NeonToYamlConverter – ten jak název napovídá převádí NEON syntaxi na YAML.
 • Třetím pomocníkem je LatteToTwigConverter – ten převádí zase Latte do Twigu.

Takže těch 17 dní bylo nakonec dohromady pohodových ~80 hodin (za nás oba dohromady).

20 % ruční práce

I když neradi, 20 % práce jsme museli odpracovat ručně.

Jedním z prvních kroků byl přesun od programování v configu do programování PHP. Oba frameworky se snaží ukázat vlastní syntax sugar pro Neon nebo Yaml. Programátorům to zní sice cool, psát méně kódu, je to ale nepřehledné, framework-specific, a hlavně – statická analýza ani instantní refaktoring si s tím neporadí.

Jak to “programování v configu“ vypadá?

services:
  FirstService(@secondService::someMethod())

Nebo taky:

services:
 -
 class: Entrydo\Infrastructure\Payment\GoPay\NotifyUrlFactory
 arguments:
  - @http.request::getUrl()::getHostUrl()

Jaký normální PHP pattern, kterému skoro každý rozumí i když nedělá s žadným frameworkem, můžete použít?

Factory!

<?php

final class FirstServiceFactory
{
   /**
   * @var SecondService
   */
   private $secondService;

   public function __construct(SecondService $secondService)
   {
     $this->secondService = $secondService;
   }

   public function create()
   {
     return new SomeService($this->secondService);
   }
}

Co jsme refaktoringem získali?

 • Constructor injection!
 • Nezávislost na frameworku – když za 3 roky budeme migrovat na jiný framework, tenhle soubor už nemusíme řešit.
 • Statická analýza funguje
 • Testovatelnější kód, díky PHP kódu místo configu
 • Rector funguje
 • Je to jasný PHP kód

V Nette a Symfony se několik věcí dělalo výrazně různě:

80 % automaticky

Dalších 80 % práce z pull-requestu, který jste viděli nahoře, za nás udělaly automatické nástroje. Ten první stačilo napsat, ten druhý prakticky nastavit.

Neon do Yaml

Neon i Yaml jsou de facto pole s drobnými rozdíly v syntaxi, když jde ale o služby, každý framework je zapisuje trochu jinak. Config se službami měl 316 řádků v sekci services. To nechcete migrovat ručně, tím spíš Neon entity. Navíc stačí jedna chyba v migraci souvisejícího a můžete to dělat celé znovu.

Tak jsem vzal napsal Symplify/NeonToYamlConverter. Stačí předat cestu k *.neon souboru a na výstupu bude krásně převedený *.yaml.

Migrace PHP

Ještě jednou k factory patternu – v kódu bylo několik vlastních Response tříd, které dědily od Nette Response a přidávaly extra logiku. Mohli bychom je upravovat jednu po druhé ručně, jednodušší ale bylo extrahovat je do factory metody:

 <?php

 class SomePresenter
 {
+  /**
+   * @var ResponseFactory
+   */
+  private $responseFactory;
+
+  public function __construct(ResponseFactory $responseFactory)
+  {
+    $this->responseFactory = $responseFactory;
+  }  
+
   public function someAction()
   {
-    return new OKResponse($response);
+    return $this->responseFactory->createJsonResponse($response);
   }
 }

S tím nám pomohl Rector a NewObjectToFactoryCreateRector pravidlo, které Honza vytvořil.

Co ještě zbývalo?

 • Přesun rout z RouterFactory k jednotlivým akcím Controllerům
 • Přejmenování Request a Response tříd + včetně jejich kódů (POST, GET, 200…)
 • Přejmenování tříd a metod na Nette\DI\Container, Nette\Configurator, Nette\Application\IPresenter atd.
 • Změna parent tříd na Presenterech, přejmenování na *Controller
 • Přesun namespacu z App\Presenter to App\Controller

Nejvíc by nám daly zabrat presentery.

<?php declare(strict_types=1);
 
-namespace App\Presenter;
+namespace App\Controller;
 
-use Nette\Application\UI\Presenter;
+use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
-use Nette\Http\Request;
+use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

-final class SomePresenter extends Presenter
+final class SomeController extends AbstractController
 {
-  public static function someAction()
+  public static function someAction(Request $request)
  {
-    $header = $this->httpRequest->getHeader('x');
+    $header = $request->headers->get('x');

-    $method = Request::POST;
+    $method = Request::METHOD_HPOST
  }
}

Syntax Sugar? Syntax Hell

Na chvíli nás taky vypekl Kdyby “syntax sugar”, resp. Kdyby\Translation. V Nette aplikaci nám výpis proměnných (Tom) ještě fungoval:

 • “Hi, my name is Tom”

Ale v Symfony magicky přibyly %%:

 • “Hi, my name is %Tom%”

WTF? Po 15 minutách jsem na to přišli a opravili:

<?php

 class SomePresenter
 {
   public function someAction()
   {
     // Kdyby/Translation differnce to natvie Symfony/Translation
     $this->translations->translate('Hi, my name is %name%', [
-      'name' => 'Tom',
+      '%name%' => 'Tom',
     ]);
   }
 }

Nesmíme zapomenou na přejmenování eventů z Contribute\Events na Symfony KernelEvents:

Z RouterFactory na Controller @Route annotation

RouteFactory je v Nette jedna třída, kde obvykle definujete všechny routy na všechny presentery a jejich akce. V Symfony je tohle úplně naopak. Routy definujete přímo na akci v Controlleru. A aby toho nebylo málo, tak pomocí anotace.

Co s tím? No přesunout jednu routu po druhé – všech 151. Aby toho nebylo málo, měli jsme vlastní RestRoute a vlastní RouteList, včetně rozlišení POST/GET/…, které Nette v základu nemá.

Jak taková jedna změna vypadá?

<?php

 namespace App;
 
 use Entrydo\RestRouteList;
 use Entrydo\RestRoute;

 final class RouterFactory
 {
-   private const PAYMENT_RESPONSE_ROUTE = '/payment/process';
   // 150 more!
   
   public function create()
   {
     $router = new RestRouteList();
-     $router[] = RestRoute::get(self::PAYMENT_RESPONSE_ROUTE, ProcessGPWebPayResponsePresenter::class);
     // 150 more!
     
     return $router;
   }
 }
 
 
 namespace App\Presenter;
 
 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route
 
 final class ProcessGPWebPayResponsePresenter
 {
+  /**
+   * @Route(path="/payments/gpwebpay/process-response", methods={"GET"})
+   */
   public function __invoke()
   {
     // ...
   }
 }

Rector

V roce 2017 bychom všechny tyhle změny dělali ručně. Teď už je naštěstí rok 2019, a my jsme líně použili nástroj Rector.

Pár dní jsme připravovali nette-to-symfony set a ten pak pustili nad celou code base:

composer require rector/rector --dev
vendor/bin/rector process app src --level nette-to-symfony

A je to  :)

Všechno, co jsme se při migraci za těch 17 dní naučili, je v tomto setu. Vy si jen stáhnete Rectora a set rovnou můžete použít.

Od Valentýna do nette-to-symfony setu přibyla kompletní migrace z Nette\Tester  na PHPUnit a počátek migrace Nette\Forms na Symfony\Forms a Component na Controllery.

Na závěr už jen učesat

Po spoustě změn, které se týkaly statického obsahu, sice kód fungoval a testy procházely, ale vypadal trochu rozcuchaně. Tu mezera navíc, jinde zase chyběla.

Můžete použít vlastní PHP_CodeSniffer set nebo PHP-CS-Fixer . Na to jsme použili připravený set 7 pravidel pro EasyCodingStandard:

vendor/bin/ecs check app src vendor/rector/rector/ecs-after-rector.yaml

A tak jsme zmigrovali čtyřletou Nette aplikaci o 54 357 řádcích za 17 dní do Symfony a nasadili ji do produkce.

Komentáře: 57

Přehled komentářů

Jarda
Tomáš Votruba
David Grudl K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
devnull Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
David Grudl Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
Lopatin Re: Framework využívající všechny výhody 7.1
Oldisy3 Re: Framework využívající všechny výhody 7.1
David Grudl Re: Framework využívající všechny výhody 7.1
Oldisy3 Re: Framework využívající všechny výhody 7.1
David Grudl Re: Framework využívající všechny výhody 7.1
Dok Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
jkucharovic Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
T(h)or Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
MiloNemilo Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
Jan Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
Martin Hassman Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
David Grudl Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
Martin Hassman Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
Oldisy3 Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
/dev/urandom Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
Tomáš Syrový Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
Lukáš Brzák Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
Zdenek Re: K migraci na Symfony není naprosto žádný důvod.
yarex heh
Mlocik97 Re: heh
Dok Re: heh
Lopatin Ajaj, Nette od 10ti k 5ti?
David Grudl Re: Ajaj, Nette od 10ti k 5ti?
bene Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Oldisy3 Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
bene Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Oldisy3 Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
bene Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
bene Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Oldisy3 Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
bene Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Oldisy3 Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
bene Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
srigi Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
bene Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
David Grudl Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
David Grudl Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Kolemjdouci Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
oss Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Oldisy3 Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Jakub Podhorský Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Oldisy3 Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Martin Hassman Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Oldisy3 Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
lenoch Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
bene Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Tomas Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Oldisy3 Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Martin Hassman Re: Musím se Tomáše Votruby (osobně jej neznám) zastat a to v několika bodech
Vojtěch performance
TomasVotruba Re: performance
bene Re: performance
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=22913