Přejít k navigační liště

Podmínky užívání

Podmínky užívání

Copyright © Devel.cz Lab, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Nakládání s obsahem serveru Zdroják, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Výjimku tvoří zdrojové kódy a ukázky, které jsou součástí článku. Tyto ukázky a příklady jsou zveřejněny pod licencí BSD (novější, tříbodová varianta), která zaručuje čtenářům právo využívat je jakkoli, pokud při šíření zůstane zachováno jméno autora a doložka o zřeknutí se odpovědnosti. Licence NewBSD platí, pokud není uvedeno jinak.

Služby Zdrojáku jsou čtenářům poskytovány bezplatně a vydavatel jeho provoz financuje téměř výlučně z prodeje reklamního prostoru. Blokování stahování či zobrazovaní reklamy proto považuje přinejmenším za projev neslušného chování.

Společnosti Devel.cz Lab, s.r.o., a Internet Info, s.r.o., zaručují všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbírají žádné osobní údaje, které jim čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (zejména při vkládání názorů k článkům), a neshromažďují žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby společnosti Devel.cz Lab, s.r.o., a Internet Info, s.r.o., s poskytnutými údaji nakládaly v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti.

Devel.cz Lab s.r.o
Budějovická 1550/15a,
140 00 Praha 4
Czech Republic

Web: www.devel.cz

Jak funguje proxy?

Posledních pár let mě baví se zabývat bezpečností aplikací. Čistě technicky. A když člověk tyhle věci implementuje, dostane se k zajímavým problémům, které by ho ani nenapadly. A tak se stalo, že jsem se dostal k proxy. Jako slepý k houslím.