Přejít k navigační liště

Slovníček

ARP

Address Resolution Protocol – v počítačových sítích s IP protokolem slouží jako metoda pro získání ethernetové MAC adresy jiného stroje z jeho IP adresy, více viz Wikipedia.

BASIC

BASIC je označení pro rodinu několika programovacích jazyků, která sloužila k jednoduché výuce, zapamatování a orientaci. Zkratka znamená Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code – viz Wikipedia.

C#

C# – vyslovujeme C Sharp [sí:šárp] – je objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft, více viz Wikipedia

callback

Funkce, která je parametrem jiné funkce a obvykle je zavolána po jejím dokončení.

var callback = function() {
   console.log("I'm callback");
}
setTimeout(callback, 1000);

Český termín pro callback neexistuje.

CSS

Cascading Style Sheets, česky kaskádové styly, více viz Wikipedia.

HTML

HyperText Markup Language, česky Hypertextový značkovací jazyk, více viz Wikipedia.

IP

Internetový protokol – číslo, které jednoznačně a naprosto přesně identifikuje síťové rozhrání v počítačích a jejich síťí, více viz Wikipedia.

Java

Programovací jazyk vyvinutý společností SUN, který patří k jednomu z nejpoužívanějších programovacích jazyků dnešní doby, více viz Wikipedia.

JavaScript

Multiplatformní objektově orientovaný skriptovací jazyk. Často je inkludován přímo do částí HTML kódu stránky. JavaScript se většinou spouští až po načtení celé www stránky, více viz Wikipedia.

jQuery

jQuery je malá javascriptová knihovna, která je stavěna na interakci mezi jazykem JavaScript a HTML, označuje se jako svobodný open source projekt pod licencí MIT a GPL, více viz Wikipedia.

JSON

Formát dat, navržený jako alternativní k výměně dat pomocí XML. Používá se především pro rychlou výměnu dat mezi webovým klientem a serverem. Jeho tvar je velmi jednoduchý a odpovídá zápisu polí a objektových dat v JavaScriptu. Více viz seriál o JSON

Linux

Unixový operační systém, který je jednoduchý svým používáním, instalací a ovládáním. Díky použitým licencím autorů se jedná o volně šířitelný software, je možné ho tedy dále šířit a upravovat, podle potřeb uživatelů. Více viz Wikipedia.

Lucene

Lucene Logo

Apache Lucene je výkonná, flexibilní a multiplatformní open source knihovna poskytující obsáhlé API pro fulltextové vyhledávání. Je implementována v Javě.

MAC adresa

Media Access Control – jedinečný identifikační klíč síťového zařízení, který používá různé protokoly spojové vrstvy v referenčním modelu ISO/OSI, více viz Wikipedia.

MD5

MD5 je hashovací algoritmus, který vstupní znaky otiskne do 128bitového řetězce. MD5 je podrobně popsán v intenretovém standardu RFC 1321. Více o MD5 viz Wikipedia.

PHP

Hypertext Preprocessor (PHP) – skriptovací programovací jazyk určený pro programování dynamické části webových stránek. Původní název PHP zněl Personal Home Page.

Polyfill

Polyfill je kód, který doplní funkci, která sice není implementována, ale již je specifikována.

Často se lze setkat se synonymem shim, jako v případě polyfillu doplňujícího funkcionalitu ES6.

Python

Dynamický, objektově orientovaný programovací jazyk. Tento jazyk je formou open source vyvíjen pro většinu platforem operačních systémů jako Windows, Mac OS, Unix, apod., více viz Wikipedia.

REST

REST (Representational State Transfer) je architektura rozhraní, navržená pro distribuované prostředí. Je založena na modelu datových zdrojů a metod přístupu k nim, kdy metody jsou mapovány na příslušné metody HTTP protokolu. Viz REST – architektura pro webové API.

RIA

Rich Internet Application. Internetové aplikace, které obsahující ovládání připomínající desktopové aplikace.

Root

Root má několik možností vysvětlení, tou nejznámější je však použití označení pro kořenový adresář. Další významy slova Root – viz Wikipedia.

RSS

Soubor XML formátů určených pro čtení a postupný výpis novinek, článků a promenného obsahu webových stránek. Zkratka RSS má několik významů, více viz Wikipedia.

SEO

Search Engine Optimization. Optimalizace pro vyhledávače.

XHTML

Extensible Hypertext Markup Language. Rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk.

XML

Extensible Markup Language. Rozšiřitelný značkovací jazyk.

Jak funguje proxy?

Posledních pár let mě baví se zabývat bezpečností aplikací. Čistě technicky. A když člověk tyhle věci implementuje, dostane se k zajímavým problémům, které by ho ani nenapadly. A tak se stalo, že jsem se dostal k proxy. Jako slepý k houslím.