XPath – rychle to najdeme

V dnešním pokračování seriálu o práci s dokumenty ve formátu XML v jazyce PHP se podíváme na dotazovací jazyk XPath. Na rozdíl od předcházejících metod zpracování XML v XPath neurčujeme, jak se má s informacemi naložit, ale specifikujeme, jaká data chceme.

Seriál: Přehled podpory XML v PHP5 (6 dílů)

 1. Přehled podpory XML v PHP5 5.10.2009
 2. PHP a XML: SAX – čteme pěkně popořádku 12.10.2009
 3. XMLReader – když se zamotáme do SAX 19.10.2009
 4. DOM – načteme to do paměti 26.10.2009
 5. XPath – rychle to najdeme 2.11.2009
 6. XSLT – jazyk budoucnosti 9.11.2009

Všechny předchozí příklady načítání dokumentu XML měly jednu věc společnou – v kódu bylo přesně vyjádřeno (byť různě úsporným způsobem), co přesně má program s dokumentem XML dělat, aby získal potřebné informace. Vývoj programování však spěje k tomu, aby se tento procedurální přístup používal co nejméně, a místo toho jsou stále oblíbenější deklarativní přístupy, kdy pouze specifikujeme, co chceme získat, a počítač se o to už nějak postará. Klasickým příkladem takového jazyka je dotazovací jazyk SQL, který umožňuje jednoduše a stručně formulovat požadavek na získání nějakých dat z relační databáze. Při použití SQL jsme přitom zcela odstíněni od toho, jak se k výsledku dotazu konkrétně dojde. Podobnou roli ve světě XML plní dotazovací jazyk XPath, ten umožňuje v jednoduché syntaxi zapsat dotaz, který vybere určité uzly nebo hodnotu z dokumentu XML.

Jazyk XPath přitom jako mnoho jiných technologií operuje nad stromovou reprezentací dokumentu. Abychom mohli v PHP pokládat nad dokumentem XML dotazy, musíme jej nejprve načíst do paměti do klasického DOM stromu.

$doc = new DomDocument();
$doc->load("dokument.xml");

Nad DOM stromem si pak můžeme vytvořit objekt, který dovoluje provádění dotazů v jazyce XPath:

$xpath = new DOMXPath($doc);

Ve své nejjednodušší podobě umožňuje XPath zapisovat dotazy, které jsou podobné cestě k nějakému souboru na disku. Nepohybujeme se však v adresářové struktuře, ale po stromové struktuře dokumentu XML. Například dotaz /rss/channel/title vrátí uzel odpovídající elementu title, který je uvnitř elementu channel, který je uvnitř elementu rss. Dotaz /rss/channel/item pak vybere elementy item, které jsou uvnitř elementu channel, který je uvnitř elementu  rss.

Chcete se naučit o PHP víc?

Akademie Root.cz pořádá školení Kurz programování v PHP5. Jednodenní kurz programování v PHP 5 je určen všem webovým vývojářům, kteří se chtějí do hloubky seznámit a sžít s programovacím jazykem PHP ve verzi 5. První část kurzu je zaměřena na nový objektový model se všemi jeho vlastnostmi, ošetření chyb pomocí výjimek a efektivní využití těchto konceptů. Druhá část je zaměřena na nové knihovny PHP 5, především pro práci s databázemi, XML a objekty. Pozornost je věnována i zajištění kompatibility s PHP 4, přechodu z této verze a výhledu na PHP 6. Máte zájem o jiné školení? Napište nám!

XPath dotaz můžeme vyhodnotit pomocí metody evaluate():

$vysledek = $xpath->evaluate("/rss/channel/title");

Je-li výsledkem dotazu seznam uzlů, je tento seznam vrácen jako instance třídy DOMNodeList. V případě, že nás zajímá jen textový obsah elementu, můžeme v XPathu použít funkci string()  – například string(/rss/channel/link). Ve skriptu tak název kanálu můžeme velice jednoduše vypsat pomocí příkazu:

echo $xpath->evaluate("string(/rss/channel/title)");

Použití XPathu pro vypsání informací z dokumentu RSS ukazuje následující příklad.

Příklad 6. Dotazování pomocí XPathu – xpath.php

<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01//EN'>
<html lang="cs">
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
  <title>Přehled zpráv</title>
 </head>
 <body>
<?php

// vytvoření DOM stromu ze souboru
$doc = new DomDocument();
$doc->load("../data/luparss.xml");

// vytvoření objektu pro vyhodnocování dotazů XPath
$xpath = new DOMXPath($doc);

?>

  <h1>Přehled aktuálních zpráv ze serveru
   <a href="<?php echo htmlspecialchars($xpath->evaluate("string(/rss/channel/link)"), ENT_QUOTES)?>"><?php echo htmlspecialchars($xpath->evaluate("string(/rss/channel/title)"))?></a>
  </h1>

  <dl>
<?php

// výběr všech položek v kanálu
$polozky = $xpath->evaluate("/rss/channel/item");

// postupné zpracování všech položek
foreach($polozky as $polozka)
{
 echo "<dt><a href='" . htmlspecialchars($xpath->evaluate("string(link)", $polozka), ENT_QUOTES) . "'>" . htmlspecialchars(($xpath->evaluate("string(title)", $polozka))) . "</a></dt>n";
 echo "<dd>" . htmlspecialchars(($xpath->evaluate("string(description)", $polozka))) . "</dd>n";
}


?>
  </dl>
 </body>
</html>

Ukázkový příklad je s využitím XPathu velmi jednoduchý. Využívá ještě jednu zajímavou možnost metody evaluate(). Zadáme-li jako druhý parametr nějaký uzel ve stromu dokumentu XML, vyhodnotí se dotaz relativně vzhledem k tomuto uzlu. Dotaz link proto vybere podelement link u aktuálně zpracovávané položky (element item). Zápisem string(link) získáme textový obsah elementu  link.

V příštím díle se podíváme na transformační jazyk XSLT, který v mnoha případech nabízí zdaleka nejefektivnější možnosti pro manipulaci s dokumenty XML.

Více informací o knize naleznete na stránkách nadavatelství Grada a na stránkách autora.

Komentáře: 6

Přehled komentářů

Pavel Ptáček Doplnění - získejme všechny elementy "title"
Jiří Kosek Re: Doplnění - získejme všechny elementy "title"
fos4 Pamětová náročnost
d Re: Pamětová náročnost
Jiří Kosek Re: Pamětová náročnost
fos4 Re: Pamětová náročnost
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3113