Přejít k navigační liště
Komentáře: 5

Přehled podpory XML v PHP5 (díl 1)

Snad každý programátor webových aplikací se setkal ve své praxi s nutností zpracovat data ve formátu XML. V šestidílném seriálu Jiřího Koska si představíme nástroje a techniky, jaké máme k dispozici v aktuální verzi PHP 5, a na příkladech si ukážeme jejich silné stránky a jejich slabiny.

Komentáře: 5

DOM – načteme to do paměti (díl 4)

Rozhraní DOM (Document Object Model) je standardní rozhraní pro práci s dokumenty XML definované konsorciem W3C. Rozhraní definuje způsob, jakým se dokument XML mapuje na hierarchii objektů v paměti. V dnešním pokračování seriálu o XML a PHP si ukážeme, jak lze s tímto rozhraním pracovat v jazyce PHP5.

Komentáře: 65

XSLT – jazyk budoucnosti (díl 6)

Protože je dnes stále více dat dostupných v XML, vznikla potřeba jazyka, který umožní jednoduše popsat způsob převodu mezi různými formáty založenými na XML. Právě XSLT je jazyk, který umí jednoduše popsat, jak se má dokument XML převést na dokument XML s jinou strukturou, případně do podoby stránky HTML nebo dokonce do čistého textu.

Jak funguje proxy?

Posledních pár let mě baví se zabývat bezpečností aplikací. Čistě technicky. A když člověk tyhle věci implementuje, dostane se k zajímavým problémům, které by ho ani nenapadly. A tak se stalo, že jsem se dostal k proxy. Jako slepý k houslím.