Redux + React – React

A je zde poslední díl seriálu. Dnes si napíšeme sadu zobrazovacích komponent pro náš pokusný todo list nad knihovnou React. Představíme si také rozšíření javascriptové syntaxe zvané ‚jsx‘ určené pro zapisování tagů přimo do kódu.

Seriál: Redux + React (3 díly)

 1. Redux + React – Prostředí 30.5.2016
 2. Redux + React – Redux 6.6.2016
 3. Redux + React – React 13.6.2016

Z minula máme připraven reducer a dvě akce na přidávání a odebírání položek. Máme také provizorní zobrazovací vrstvu, která vypisuje položky ze store, kdykoliv dojde ke změně. Tuto vrstvu můžeme smazat a nahradit ji něčím šikovnějším.

1. Nainstalujeme si React:

React je rozdělen na obecné jádro a implementaci pro prohlíčeče. Nainstalujeme si oba dva balíčky:

npm install react react-dom -save

Do souboru ’index.js’ přidáme patřičné importy:

import React from 'react'; //je potřeba aby fungovala 'jsx' syntaxe
import ReactDOM from 'react-dom'; //vstupní bod pro renderování reactu

Do ’index.html’ vložíme kontejner, do kterého budeme renderovat HTML:

<div id="root"></div>

A hned react vyzkoušíme:

ReactDOM.render(<div>Ahoj</div>, document.getElementById("root"));

Nyní si spusťte webpack dev server (’npm run devserver’) a pokud na stránce uvidíte nápis ‘Ahoj’, vše funguje, jak má. Pokud ne, zkontrolujte si kód a nastavení v repozitory na githubu.

2. Co je to React:

React je něco jako šablonovaci systém. Na začátku vyrenderuje HTML stejně jako jiné šablonovací systémy, následně se pak ale postará i aktualizaci. Je to knihovna víceméně výstupní, do kódu, který pomocí reactu generujeme, už jinými cestami nesaháme. Dokonce takový kód ani nečteme, jediný, kdo jej čte, je prohlížeč.

Vzpomeňte si na principy Reduxu z minulé kapitoly: Redux obhospodařuje data ve store a ostatní části systému na ně jen nahlížejí. React je s takovým přístupem více než kompatibilní. Stačí jen vystavět strom vizuálních komponent a navěsit je na patřičná data.

React sám o sobě by nebyl ničím významným bez jsx syntaxe, která rozšiřuje ECMAScript. Ono <div>Ahoj</div> z příkladu přeloží Babel na: _react2.default.createElement('div', null, 'Ahoj' ), což už je pochopitelnější konstrukce, ale zase se tak hezky nečte.

3. Vytváříme strom komponent:

Naším cílem je rozdělit prezentační vrstvu na logické celky. V aplikaci chceme mít list úkolů, každá jeho položka bude mít tlačítko pro odstranění, dále pak formulář na vkládání nového úkolu, respektive input a tlačítko a to je vše.

Vytvořte si adresář ’components’ a do něj vložte 2 sobory:

Komponeta I. – Položka seznamu úkolů

Prohlédněte si, jak vypadá komponenta knihovny React. Uvidíte ES6 třídu, takto se nyní řeší v javascriptu objekty. Tato třída dědí React.Component. Díky dědičnosti je možno přetěžovat různé funkce z životního cyklu komponenty, například ‘render()’. Funkce render (v tomto případě ‘metoda’) vrací objekty vytvořené pomocí ‘jsx’, konkrétně elementy LI a BUTTON.

import React from 'react';

export default class Item extends React.Component {

 render() {
  return <li>{this.props.text} <button onClick={this.props.removeItem}>✖</button></li>;
 }
};

V kódu také vidíme property „this.props„, které obsahují konfiguraci komponenty. Jak se nastavují, si ukážeme hned na druhé komponentě:

Komponeta II. – Hlavní komponenta systému

import React from 'react';

//Import vnořené komponenty
import Item from './Item';

export default class App extends React.Component {

 //uložíme data pro renderování do 'state', render se zavolá automaticky
 updateState() {
  this.setState({todos: this.props.store.getState()});
 }

 //okamžik v životním cyklu komponenty před prvním renderováním
 componentWillMount() {
  this.updateState() //úvodní načtení stavu
  this.props.store.subscribe(this.updateState.bind(this)); //aktualizace stavu
 }

 render() {
  //V props je uložena funkce na odebírání úkolů
  var removeItem = this.props.removeItem;

  //vytvoříme pro každou todo položku její DOM vyjádření
  var items = this.state.todos.map(function(todo, id) {
   return <Item key={id} text={todo} removeItem={function() { removeItem(id) }}/>
  });

  //vykreslíme komponenty
  return (<div>
       <ul>{items}</ul>
      </div>);
 }
};

V kódu vidíme metodu render, která vykresluje list UL s položkami z pole. Tyto položky jsou instance komponenty Item a vidíme také, jak jsou vyplňovány zmíněné property. Pojďme to probrat postupně:

 • removeItem={} na straně volání komponenty nastaví propertu, this.props.removeItem uvnitř komponenty propertu přečte.
 • Komponenty se píší s velkým písmenem <Item/> tagy HTML s malým <div>
 • this.props obsahují konfiguraci zvenčí, this.state obsahuje stav komponenty, po každé jeho změně se komponenta přerenderuje.
 • this.state se nastavuje takto: this.setState({todos: [] }); a čte takto: this.state.todos.
 • Komponenta je navěšená na store pomocí funkce subscribe, kterou znáte z předchozího dílu seriálu.
 • Atribut s názvem key obsahuje unikátní hodnotu a pomáhá reactu optimálně renderovat opakující se komponenty.
 • Store se do komponenty dostal jako properta, stejně tak funkce removeItem.

Pojďme se podívat, kde se tato komponenta volá.

Vložení stromu komponent do aplikace:

V souboru ’index.js’ změňte kód, který vykresluje “Ahoj” na volání komponenty ’App‚. Nejprve ji ale inkludujte a také jí předejte Store a funkci na odebrání položky seznamu ’removeItem‚:

import App from './components/App';

var removeItem = function(id) {
 store.dispatch({ type: 'REMOVE', id: id }); //odstraníme druhý úkol
}

ReactDOM.render(<App removeItem={removeItem} addItem={addItem} store={store}/>, document.getElementById("root"));

Nyní by mělo vše fungovat. Máme zobrazený list úkolů, které lze navíc odebírat pomocí tlačítka.

Browser

Náš TODO list

Pojďme si ještě shrnout, jak putují data prezentační vrstvou. Úplně na začátku máme funkci na odstraňování položek listu (removeItem). Předáme ji jako propertu komponentě App a ta ji předá dál každé položce seznamu. Vzhledem k tomu, že si podobně předáváme i Store, mohla by být funkce definována i kdekoliv hlouběji v komponentovém stromu. Třeba až na úrovni Item. Záleží jen na vás. Store si předáváme proto, abychom z něj mohli číst data a také navěsit komponentu App na handler signalizující jejich změnu (subscribe).

4. Vytvoření formuláře:

Nakonec nám ještě schází formulář pro vkládání nových úkolů. Použijeme postup, který již známe:

 1. Vytvoříme si třetí soubor: ’componets/form.js’ a v něm komponentu „Form“ poděděnou od React.Component
 2. Do této komponenty vložíme metodu render s elementy *INPUT a *BUTTON
 3. Vložíme komponentu do hlavní komponenty App, stejně jako Item
 4. Přidáme ji zde i do metody render, hned pod list UL. Takto:<ul>{items}</ul>
  <Form addItem={this.props.addItem}/>
 5. Vytvoříme si metodu ’addItem’ podobnou metodě removeItem. Její obsah známe z minulého dílu seriálu a předáme ji do komponenty Form.

Nyní se ale musíme podívat na princip, kterým čteme data z formulářů. Existují minimálně dva způsoby, jak data číst, my si ukážeme ten přímočařejší:

render() {
  var input;
  var addItem = this.props.addItem;

  return (<div>
       <input ref={function(ref) { input = ref }}/>
       <button onClick={function() {
         addItem(input.value);
         input.value = "";
        }}>Vložit</button>
      </div>);
 }

Tlačítko, které řídí odesílání dat, musí získat přístup k inputu, který data drží. Pomocí funkce v atributu ref získáme instanci tohoto inputu během renderování a uložíme si ji do stejnojmenné proměnné. Odesílací funkce se pak pomocí této proměnné dotáže na hodnotu a obsah inputu vymaže. Data předáme funkci addItem, která je propertou komponenty Form, ale to už víte.

Pokud se vám formulář nepodařilo napsat, podívejte se do repozitory.

Browser

Takhle vypadá náš TODO list s formulářem

A jsme úpně na konci. Gratuluji. Takto se píší ty nejednodušší React komponenty. Budu rád za veškeré poznámky a návrhy v komentářích. Přeji hodně štěstí s Reactem a Reduxem a přidávám na konec jednu poznámku z konference React Europe ´16:

React + Redux nemají API pokrývající všechny aspekty vývoje aplikací. Jsou návrhovým vzorem a jeho implementací. Pokud knihovnám porozumíte a přijmete je, mohou vám posloužit jako základ vaší aplikace.

Tomáš je JS developer ve společnosti Sapho. Ve volném čase učí počítače učit hudbu.

Komentáře: 13

Přehled komentářů

Pavel V
Tomáš Randus
ivan Re:
Jakub Vrána Inline event handlery
ivan Re: Inline event handlery
vojta tranta Re: Inline event handlery
vojta tranta Re: Inline event handlery
vojta tranta Re: Inline event handlery
Tomáš Randus
Pavel Lang A kde je Redux?
Tomáš Randus Re: A kde je Redux?
Martin Hassman Re: A kde je Redux?
Horst
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=18390