Vyskúšajme si Tokyo Cabinet

Názvy nástrojů z řady Tokyo jsou programátorům v Ruby jistě povědomé, ať již jde o Tokyo Cabinet či Tokyo Tyrant. V článku vám blíže představí koncepty i oba nástroje sám autor Mikio Hirabajaši. (Článek vznikl jako překlad z japonského originálu a vychází s autorovým svolením.)

Seriál: Nerelační databáze (11 dílů)

 1. CouchDB – tak trochu jiná databáze (1. část) 24.8.2009
 2. CouchDB – tak trochu jiná databáze (2. část) 31.8.2009
 3. CouchDB – tak trochu jiná databáze (3. část) 7.9.2009
 4. MySQL v roli neschémové databáze 6.1.2010
 5. Základy Amazon SimpleDB 30.3.2010
 6. Návrh databáze – NoSQL vs SQL 31.3.2010
 7. Amazon SimpleDB prakticky v PHP 15.4.2010
 8. Vyskúšajme si Tokyo Cabinet 4.5.2010
 9. Redis: key-value databáze v paměti i na disku 7.10.2010
 10. Přechod z MySQL na CouchDB, část první 17.2.2011
 11. Přechod z MySQL na CouchDB: Druhý díl 24.2.2011

Čo je to DBM?

V jazykoch ako Perl, Ruby, PHP, ale určite aj v mnohých iných, je možné vytvárať asociatívne polia alebo hash-e. Pomocou nich môžeme zaznamenať vzťah medzi kľúčom a hodnotou, alebo efektívne vyhľadať hodnotu priradenú kľúču. Ak ste programátor, pravdepodobne takúto funkcionalitu využívate denne.

Štandardné asociatívne polia v skriptovacích jazykoch ukladajú dáta iba do pamäte. Znamená to, že ak proces skončí, dáta sa zmažú. Zároveň nie je možné pracovať s dátami, ktoré sú väčšie ako je obsah pamäte. Riešením oboch problémov je DBM (DataBase Manager). V DBM sú asociatívne polia realizované v rámci súboru, čím je možné predísť strate dát po ukončení procesu. Navyše je dáta možné ukladať bez ohľadu na veľkosť pamäte, pokiaľ nám to samozrejme dovolí kapacita disku.

Databáza DBM bola vyvinutá Kenom Thompsonom, otcom UNIXu, a jej interfejs je dostupný pre jazyk C.

       
typedef struct { char *dptr; int dsize; } datum; // Štruktúra pre dáta
       int dbminit (char *name);                 // Otvor databázu
    int store (datum key, datum content);   // Ulož ľubovolný záznam
       datum fetch (datum key);                  // Získaj ľubovolný záznam
       datum delete (datum key);                 // Vymaž ľubovolný záznam
      datum firstkey ();                        // Získaj prvý kľúč
       datum nextkey (datum key);                //Získaj nasledujúci kľúč
       int dbmclose ();                          // Zavri databázu

Úložiská typu kľuč–hodnota (key–value) sa do väčšej pozornosti dostali len nedávno, no ako sme mohli vidieť, tento model vznikol už pred 30 rokmi. Pravda je, že DBM mal obmedzenie v počte databáz, ktoré je možné otvoriť v  rámci jedného procesu, a taktiež problémy s neúmerným rastom databázového súboru pri väčšom množstve záznamov. To však nebránilo tomu, aby sa jeho jednoduchý interfejs používal na správu databáz.

Produkty ako NDBM, GDBM, SDBM, TDB, QDBM, BerkeleyDB a CDB v tomto ohľade imitujú DBM . Tokyo Cabinet (ďalej len TC) je tiež jeden z nasledovníkov tohto modelu.

Vlastnosti Tokyo Cabinet

Databáza Tokyo Cabinet je vyvinutá na základe štúdie „Moderná implementácia DBM“. Pod „modernosťou“ máme na mysli využite prostriedkov, ktoré sprístupnil pokrok v oblasti hardvéru. Menovite práca s veľkým množstvom dát a paralelné spracovanie. Konkrétne môžeme hovoriť o nasledujúcich vlastnostiach:

 • Efektívne narábanie s priestorom.
  Hlavičky záznamov sú malé. Z toho vyplýva aj malá veľkosť súboru
 • Časová efektívnosť
  Vďaka optimalizovaným algoritmom a vhodnému využívaniu pamäte pracuje rýchlo
 • Vysoká miera paralelizácie
  S jednou databázou je možné manipulovať vo viacerých vláknach súčasne
 • Podpora 64 bitov
  Teoreticky je možné narábať s databázou o maximálnej veľkosti 8 exabajtov

Na rozdiel od DBM, databáza Tokyo Cabinet neposkytuje len interfejs pre jazyk C, ale aj binding-y pre mnoho ďalších jazykov. Programátori preto môžu TC používať v jazykoch ako Perl, Ruby, Java, Lua, Python, PHP, Erlang, Haskell a Go bez najmenších problémov.

Typickou črtou potomkov z rodiny DBM databáz je, že sa v podobe knižnice dynamicky linkujú k procesu aplikácie. Nesprostredkujú prenos dát k databázovému serveru prostredníctvom siete, ale aplikácia sama prostredníctvom nich upravuje databázový súbor. Toto je dôvod, prečo je databáza TC neobyčajne rýchla. V prípade, že vstup/výstup zo súboru je uložený v cache operačného systému, je za jednu sekundu možné vykonať zápis 2,5 miliónov krát a čítanie až 3 milióny krát. Ak ste nikdy nepoužili iný druh databázy ako relačnú, budete pri prvom kontakte s rýchlosťou TC možno prekvapení.

Jednoduché použitie

Databáza TC je dostupná pre unixové systémy ako Linux, FreeBSD a Mac OS X. Inštalácia je rovnaká ako u ostatných opensourcových produktoch – stačí rozbaliť balík so zdrojovým kódom a skompilovať. Balík so zdrojovým kódom si prosím stiahnite z oficiálnej stránky (http://1978t­h.net/tokyoca­binet/)

$tar zxvf tokyocabinet-1.4.40.tar.gz         
$ cd tokyocabinet-1.4.40              
$ ./configure                         
$ make                              
$ sudo make install        

V balíku sa okrem knižnice nachádzajú aj nástroje pre použitie v príkazovom riadku. V nasledujúcom príklade sa pomocou nich pokúsime zostaviť malý slovník. Ako vstupné dáta si prosím pripravte súbor vo formáte TSV (Tab-Separated Value) s nasledujúcim obsahom.

panda   パンダ
orel   タカ
lev    ライオン
tygr   トラ
opice   サル
hroch   カバ

 Ak ste tento súbor uložili ako animal.tsv, pomocou nasledujúceho príkazu vytvoríte slovníkovú databázu. Výsledkom bude súbor dict.tch

$ tchmgr importtsv dict.tch animal.txt

 Vyskúšajme si teda vyhľadať slovo pomocou našej databázy. Ako prvý parameter uvádzame príkaz, druhý je meno databázy a tretí označuje kľúč, ktorého hodnotu budeme hľadať.

$ tchmgr get dict.tch lev
ライオン

tchmgr pozná okrem príkazu get príkazy put – vytvorenie záznamu, out – vymazanie záznamu, list – výpis prehľadu kľúčov a mnoho ďalších príkazov, pomocou ktorých môžeme na databáze vykonávať bežné operácie.

Pravdu povediac, toto sú hlavné operácie, ktoré s DBM môžeme prevádzať. Možno si myslíte, že takáto jednoduchá databáza sa nedá prakticky využiť. Avšak väčšina zložitých vyhľadávacích algoritmov pozostáva práve z takých jednoduchých operácií, aké môžeme vidieť u DBM. Voľba rýchlej DBM preto môže okrem zefektívnenia rôznych systémov predstavovať aj mocný nástroj.

Použitie v skriptovacom jazyku

V mnohých programovacích jazykoch je databázu TC možné použiť temer identicky ako asociatívne polia. V jazyku Ruby ju môžeme použiť nasledovne.

# štandardný hash
hash = Hash::new # vytvoríme objekt hash
hash["foo"] = "bar" # priradíme hodnotu
printf("%sn", hash["foo"]) # vypíšeme záznam
#
#
# hash pomocou TC iba v pamäti
require 'tokyocabinet'
db = TokyoCabinet::ADB::new # vytvoríme objekt databázy
db.open("*") # spojíme ju s TC v pamäti
db["foo"] = "bar" # priradíme hodnotu
printf("%sn", db["foo"]) # vypíšeme záznam
db.close # zavrieme databázu

V príklade vyššie používame abstraktnú formu databázy TC. Pomocou mena, ktoré predáme metóde open môžeme voliť medzi 6 podporovanými druhmi databáz.

Názov Spôsob volania
Tabuľka hashov v pamäti „*“
Binárny strom v pamäti „+“
Tabuľka hashov v súbore názov súboru a prípona „.tch“
B+strom v súbore názov súboru a prípona „.tcb“
Dlhé pole s fixnou dĺžkou v súbore názov súboru a prípona „.tcf“
Tabuľka v súbore názov súboru a prípona „.tct“

Databáza v pamäti

Možno si budete myslieť, že existencia databázy čisto v pamäti je neopodstatnená, keď skriptovacie jazyky sami poskytujú rovnakú funkcionalitu v podobe asociatívnych polí. Avšak TC je oproti nim zväčša šetrnejšia na pamäť a rýchlejšia (viz. http://alpha.mi­xi.co.jp/blog/?p=­791).

Databáza v súbore

Súborová databáza je vhodná na permanentné ukladanie dát, teda tradične použitie DBM. V prípade, že hľadáme záznam podľa konkrétneho kľúča, postačí nám hash tabuľka. Ak hľadáme v doméne kľúčov alebo podľa zhody na začiatku, je vhodné použiť databázu typu B+strom. V prípade, že sú kľúče po sebe nasledujúce číselné hodnoty, efektívne bude, ak použijeme dlhé pole s fixnou dĺžkou. Ak záznam nie je tvorený jednoduchým párom kľúč–hodnota, môžeme použiť tabuľku.

Tokyo-Tyrant

Avšak aj užitočná a rýchla databáza ako TC má svoje neduhy. Kvôli konzistencii dát k databáze nemôže pristupovať viac ako jeden proces v jednom čase. Prvý proces otvára databázu v režime zápisu, a preto druhý proces prirodzene musí čakať, kým prvý proces skončí. Ako sme spomenuli, databáza TC je prispôsobená modelu viacerých vlákien, no nie pre viacero procesov.

V prípade multiprocesových serverov, ako je napr. Apache, nakoniec potrebujeme nejakým spôsobom databázu medzi procesmi zdielať. A práve preto som vyvinul server Tokyo-Tyrant (ďalej len TT). Server je implementovaný ako jeden proces s exkluzívnym prístupom k jednej TC databáze, ktorý dokáže vyhovieť požiadavkám viacerých klientov súčasne.

Mohli by sme povedať, že TT je RPC vrstva nad TC. V skutočnosti je TT klientská API temer identická s API TC. Preto je prispôsobenie programov pôvodne napísaných pre TC veľmi jednoduché. Ako dôkaz si prosím pozrite nasledujúci príklad kódu v Ruby. Jediné, čo sa v kóde líši, je názov triedy a parameter predávaný metóde open. Zvyšok je identický s predošlou ukážkou.

require 'tokyotyrant'
db = TokyoTyrant::RDB::new # vytvoríme objekt databázy
db.open("localhost", 1978) # spojíme ju s adresou servera
db["foo"] = "bar" # priradíme hodnotu
printf("%sn", db["foo"]) # vypíšeme záznam
db.close # zavrieme databázu

TT natívne podporuje aj protokol memcached, takže ak chceme presunúť systém, ktorý pôvodne využíval memcached na TT, stačí zmeniť adresu servera.

mixi (japonská sociálna sieť – pozn. prekl.), kde som zamestnaný, využívame práve podporu  memcached protokolu v TT. Server TT je možné rozšíriť o skripty napísane v jazyku Lua a pomocou nich vykonávať ľubovolnú databázovú operáciu na strane servera. Úložiská kľúč-hodnota nepodporujú taký mocný jazyk ako SQL, no práve vďaka rozšíreniu pomocou skriptov je možné popísať databázové operácie na strane servera omnoho flexibilnejšie. TT je tak možné použiť ako transparentný cacheovací server alebo pri paralelnom spracovaní v modele MapReduce.

Záver

Databáza TC je moderná implementácia modelu DBM. Je to realizácia asociatívneho poľa v podobe úložiska kľúč–hodnota na úrovni súborového systému. Napriek tomu, že disponuje iba jednoduchými funkciami, je oproti relačným databázam neporovnateľne rýchlejšia. Databázový server TT je možné použiť ako RPC vrstvu nad TC, čo sa najviac zíde pri multiprocesových web serveroch. V tomto článku sme si predstavili iba malú časť funkcionality TC a TT. Podrobnejšie informácie sú uvedené v špecifikácii (http://1978t­h.net/tokyoca­binet/spex-en.html), preto vám ju vrelo odporúčame. V sérii Tokyo produktov ďalej existuje vyhľadávač Tokyo Dystopia a CMS Tokyo Promenade (všetky produkty sú licencované pod LGPL), ktoré sú vyvíjané s rovnakým zápalom. Kontaktujte prosím autora, ak máte nejaké požiadavky alebo otázky.

Poznámka k překladu

Tento článok je založený na koncepte pred redakčnou úpravou, ktorým autor Mikio Hirabajaši prispel do japonského časopisu Software Design. Článok vyšiel ako súčasť špeciálneho vydania „Prednášky o úložiskách kľúč–hodnota pre zvedavých“ (v originále 「ほんとうに知りたいあなたのための key-value ストア講座」) Koncept pochádza z oficiálneho blogu autora a jeho japonský originál sa nachádza na http://1978th­.net/tech/pro­menade.cgi?id=72.

Článok bol pre prekladateľa zaujímavý kvôli terminológii používanej v japonskom IT odvetví. Z článku je možné vidieť, že odborné termíny sú v japončine tvorené viacerými spôsobmi. Podľa druhu ich môžeme rozdeliť na termíny japonského (resp. sinojaponského) pôvodu, anglického pôvodu (fonetické výpožičky) a ich vzájomné kombinácie. V japončine sa na označenie asociatívnych polí (ang. associative arrays) používa termín 連想並列 [rensóheirecu], ktorý je tvorený sinojaponskými znakovými zloženinami. No na označenie termínu key v spojení key-value autor používa cudzie slovo – anglikanizmus キー [kí]. Ako výraz korešpondujúci anglickému value zase používa natívne japonské slovo 値 [atai]. V ojedinelých prípadoch, ako je anglický termín B+ tree, autor používa výraz B+木, ktorý je kombináciou písmena B z latinky, znamienka + a čínskeho logogramu pre strom 木.

Pri preklade som sa snažil dodržať pôvodnú štruktúru konceptu. No kvôli odlišnému slovosledu bolo nutné zmeniť poradie niektorých viet, poprípade rozdeliť niektoré vety na kratšie úseky. Počas tohto procesu mohlo dôjsť k malým významovým posunom, za čo sa vopred ospravedlňujem.

Prekladateľ nie je odborník na databázy a rád uvíta pripomienky v diskusii.

Student odboru ‚Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia‘ na
‚Katedre východoázijských štúdií‘ FiF UK v Bratislave. Zaujímá sa o open source a lingvistiku.

Komentáře: 14

Přehled komentářů

wn Pocestovani
monitor Re: Pocestovani
Kamil Misuth Re: Pocestovani
Martin Malý Re: Pocestovani
Villlém Re: Pocestovani
wn Re: Pocestovani
VfB domo
Kamil Misuth Re: domo
V.Novák Máte zajímavou kombinaci zájmů.
yolt full text vyhladavanie, poradte
František Kučera LIKE, fulltext
yolt Re: LIKE, fulltext
PavelK Re: LIKE, fulltext
Kit Re: LIKE, fulltext
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3226