Zend Framework: Úvod do frameworku

Chcete vytvárať bezpečné a moderné aplikácie? Nechcete viac programovať, čo už existuje a funguje? Prečítajte si nasledovný seriál a naučte sa modernému programovaniu pomocou ZEND frameworku.

Seriál: Začínáme se Zend Framework (3 díly)

 1. Zend Framework: Úvod do frameworku 6.8.2012
 2. Zend Framework: Hello world 20.8.2012
 3. Zend framework: základné súbory a komponenty 3.9.2012

Úvod

Pri tvorbe internetovej aplikácie sa často programátor rozhoduje, či požadované častí vytvorí celé od začiatku alebo použije štandardizovaný framework. PHP frameworkov je v tejto dobe veľmi veľa. Existujú platené, ale aj voľné šíriteľné, niektoré často skončia na vytrvalosti vývojárov ešte pred vydaním prvej stabilnej verzie. V roku 2006 zverejnila firma Zend Technologies Inc prvú verziu s označením Pre Alpha Version 0.1.1. Dokonca obsahovala niektoré komponenty, ktoré ešte dnes tvoria jadro Zend Frameworku. Prvá produktivná verzia 1.0 vyšla v 2007 a verzia 1.5 v marci 2008, súčasná verzia je 1.11. Zároveň vývojári pracujú aj na verzii 2.0, ktorá bude prepracovaná a bude sa vo veľa veciach líšiť od verzií 1.x.

Zend Framework je Open Source framework a poskytuje veľa predností ako silnú priemyselnú podporu firmou Zend, partnerov ako Microsoft, Google, Dojo, IBM, vynikajúcu dokumentáciu vo viacerých svetových jazykoch a hlavné neustále vznikajú nové komponenty a opravujú sa chyby.

Hlavné výhody Zend Frameworku

 • Dobrá dokumentácia – od začiatku je Zend dodávaný s referenčnou príručkou. Žiaden komponent nie je zahrnutý do distribúcie, kým neexistuje kapitola k nemu v referenčnej príručke.
 • Licencovanie – Zend framework je distribuovaný pod novou BSD licenciou. Ak chcete prispievať, stačí podpísať licenčnú zmluvu a tým potvrdíte, že príspevok neporušuje práva tretej osoby.
 • Komunita – Existuje veľa diskusných skupín, kde vývojári z celého sveta riešia problémy a máloktorý ostane nevyriešený.
 • Web 2.0 – Zend Framework umožňuje od začiatku nasadenie najmodernejších internetových technológií. Veľmi úzko integrovaný je Dojo Toolkit, ale aj ďalšie, napr.: YouTube, Google, Flickr…
 • Flexibilita – Nemusíte používať kompletný balík. Vyberáte si, ktoré časti sa použijú a je možné pridaním vlastných tried získať kompletný produkt odpovedajúci vašim predstavám.

Čo potrebujete?

Aby ste mohli využívať Zend Framework, je potrebné mať na počítači nainštalovaný webový server (napríklad Apache), PHP 5.2.4 alebo novšie a nejakú databázu (SQLite alebo MySQL).

V Apache treba mať aktivovaný modul mod_rewrite, ktorý slúži na prepísanie klasickej URL na skratený tvar URL optimalizovaný pre vyhľadávač.To znamená, že miesto http://nasprojekt/?contro­ller=nieco&action=courobit&id=555 bude použitá adresa http://nasprojekt/nieco/courobit/555.

Pre PHP musí byť aktivované minimálne rozšírenia: ctype, pcre, Reflection, session a SPL. Sú využívané všetkými dôležitými komponentmi. Väčšinou sú tieto rozšírenia v PHP už aktivované. Niektoré komponenty vyžadujú aktivovať ďalšie rozšírenia PHP. Zoznam všetkých potrebných rozšírení pre jednotlivé komponenty nájdete na stránke http://framework.zend.com/ma­nual/en/requirements.intro­duction.html.

Pre jednoduchú inštaláciu webservera APACHE s PHP a MySQL spĺňajúcim potrebné požiadavky môžete použiť napríklad XAMPP http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html

Inštalácia Zend Frameworku pre Windows

Aktuálnu verziu môžete stiahnuť z internetovej stránky http://framework.zend.com/dow­nload/latest. Na výber je z viacerých možnosti. Kompletná verzia obsahuje Zend Framework, demo ukážky a Dojo toolkit. Minimálna verzia obsahuje iba Zend framework. Po kliknutí na požadovanú verziu ste presmerovaní na stránku s registráciou. Má to výhodu, že budete dostávať najnovšie informácie. Minimálny aj plný balík sa dá stiahnuť na spomínanej stránke aj bez registrácie.

Aby ste nemuseli vytvárať všetky potrebné priečinky ručne, slúži na vytvorenie tejto štruktúry aj s knižnicami súbor zf.bat. Nachádza sa stiahnutom archíve v priečinku bin. Pre použitie treba urobiť nasledovné kroky. Po stiahnutí si archív rozbaľte do ľubovoľného priečinka (napr: c:zend). Editujte súbor c:xamppphpphp.ini s upravte cestu include_path nasledovne a potom reštartujte apache:

; Windows: "path1;path2"
include_path = ".;c:zendlibrary"

Ešte treba pridať do systémových premenných cestu k súboru zf.bat. Kliknite pravým tlačítkom na Tento počitač > Vlastnosti > Rozšírené systémové nastavenia a v záložke Spresnenie kliknite na tlačidlo Premenné prostredia. V časti Systémové premenné doplňte do Path cestu k priečinku, v ktorom sa nachádza zf.bat ( C:zendbin) a skontrolujte, či sa v ceste nachádza C:xamppphp. Ak nie tak ho tiež dopĺňte, jednotlive cesty sa odeľujú ;.  Teraz už pomocou príkazového riadku jednoducho vytvoríte projekt. O tom, že všetko funguje, sa presvedčíte zadaním príkazu zf  – vypíšu sa možnosti príkazu.

Vytvorenie nového projektu pomocou príkazového riadku

Pomocou príkazového riadka prejdite do priečinka, ktorý je dostupný z webservera.(Napr:  C:xampphtdocs)

cd C:xampphtdocs
zf create project zend.test

Vznikne nový priečinok zend.test. Ak je všetko v poriadku, po otvorení URL v prehliadači http://localhost/zend.test/public sa zobrazí stránka s vaším novým projektom.

Aby ste nepristupovali k svojmu projektu cez adresu http://localhost/zend.test/public je vhodné si vytvoriť virtualhost a projekt otvárať pomocou URL http://zend.test.

Vytvoríte ho odkomentovaním nasledovných riadkov v súbore c:xamppapacheconfhttpd.conf:

# Virtual hosts
Include "conf/extra/httpd-vhosts.conf"

Do súboru C:xamppapacheconfextrahttpd-vhosts.conf doplňte cestu do vášho priečinka public v projekte zend.test. A reštartujte Apache. 

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "C:xampphtdocszend.testpublic”
  ServerName zend.test
  ErrorLog "logs/zend.local-error.log"
  CustomLog "logs/zend.local-access.log" combined
 </VirtualHost>

Nakoniec treba ešte upraviť súbor c:windowssystem32driversetchosts. Doplňte doňho nasledujúci riadok:

127.0.0.1  zend.test

Základné pravidla programovania v Zend

Všetky pravidla pre programovanie v Zend frameworku nájdete na adrese framework.zend.com/manual/en/coding-standard.html. Snažil som sa vybrať tie najdôležitejšie.

 • Súbory môžu v svojich názvoch obsahovať len alfanumerické znaky, podtrhovník _ a pomlčku -.
 • Názvy premených musia obsahovať len alfanumerické znaky. A sú udávané v “camelCase” formáte,
 • Názvy konštant musia obsahovať len alfanumerické znaky a znak podtrhovníka _.
 • Názvy tried môžu obsahovať iba alfanumerické znaky. A názov by mal zodpovedať umiestneniu triedy v adresarovej štrukture. Napríklad Zend_Form_Element_Text najdete v Zend/Form/Element/Text.php. Je povolená len jedna trieda v každom súbore PHP.
 • Pri metodach (funkciach) triedy sa vždy udáva ich viditeľnosť a to pomocou private, public alebo protected.
 • Súbory , ktorý obsahujú len PHP kód, nesmie byť použitá ukončovacia značka ?>. Vôbec nie je požadovaná.
 • Argumenty funkcie by mali byť po čiarke oddelené jednou medzerou.

Odkazy, ktoré sa môžu zísť

Komentáře: 56

Přehled komentářů

DD Prečítajte si nasledovný seriál a naučte sa modernému programovaniu pomocou ZEND frameworku.
dik ktery framework ?
srigi Re: ktery framework ?
blizz Re: ktery framework ?
Erino72 Re: ktery framework ?
srigi Re: ktery framework ?
to_je_jedno Re: ktery framework ?
Michal Májský Re: ktery framework ?
vidya Re: ktery framework ?
starenka Re: ktery framework ?
hurvajs77 Re: ktery framework ?
BoneFlute Re: ktery framework ?
Clary Re: ktery framework ?
arron Re: ktery framework ?
Clary Re: ktery framework ?
arron Re: ktery framework ?
jos Re: ktery framework ?
Clary Re: ktery framework ?
arron Re: ktery framework ?
Clary Re: ktery framework ?
alancox Re: ktery framework ?
Koubas ZF1 ?
Martin Hassman Re: ZF1 ?
luki Re: ZF1 ?
hurvajs77 Re: ZF1 ?
to_je_jedno Re: ZF1 ?
Martin Hassman Re: ZF1 ?
ic Kde je flame?
Honza Marek Re: Kde je flame?
msx Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
Pooky Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
mikiqex Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
j Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
to_je_jedno Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
mikiqex Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
to_je_jedno Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
vidya Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
BoneFlute Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
msx Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
Techi ZF komunita
dodo Re: ZF komunita
Martin Hassman Re: ZF komunita
5o Re: ZF komunita
srigi Re: ZF komunita
to_je_jedno Re: ZF komunita
Erino72 Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
srigi Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
alancox Re: Zend Framework: Úvod do frameworku
Paja frameworky a SQL, poznamka pro zacatecniky
alancox Re: frameworky a SQL, poznamka pro zacatecniky
Michal Zahradnicek Re: frameworky a SQL, poznamka pro zacatecniky
alancox Re: frameworky a SQL, poznamka pro zacatecniky
Paja Re: frameworky a SQL, poznamka pro zacatecniky
alancox Re: frameworky a SQL, poznamka pro zacatecniky
Program Re: frameworky a SQL, poznamka pro zacatecniky
okbob Re: frameworky a SQL, poznamka pro zacatecniky
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3683