Webové rozhraní Neo4j

Prostřednictvím webu máme plný přístup ke grafové databázi. Můžeme vykonávat Cypher dotazy, vizualizovat graf či sledovat aktivitu databáze. V tomto dílu si ukážeme instalaci Neo4j a také si postupně představíme zmíněné části webového rozhraní a s nimi pojmy a technologie, které jsou skrze ně poskytovány.

Seriál: Grafová databáze Neo4j (4 díly)

  1. Grafová terminologie a dostupné technologie 21.10.2013
  2. Přehled grafových databází 8.11.2013
  3. Modelování dat v Neo4j – Metodika a obousměrné hrany 8.1.2014
  4. Webové rozhraní Neo4j 7.3.2014

Instalace

 #download Neo4j 2.0.1 community version http://www.neo4j.org/download
tar neo4j-community-2.0.1-unix.tar.gz
cd neo4j-community-2.0.1
./bin/neo4j start

Po startu si otevřeme webový prohlížeč a přistoupíme na adresu http://localhost:7474/webadmin/, pod kterou se nám zobrazí webové rozhraní grafové databáze.

Dashboard – přehled stavu databáze

Úvodní záložka dashboard poskytuje přehledný monitoring obsahu a aktivity databáze, jako počet nodes, relationships, properties a klíčové ukazatele výkonnosti. Veškeré informace jsou předávány odhadově, a proto neočekávejme exaktní hodnoty.

Záložka dashboard

Záložka dashboard

Data browser

Záložka data browser obsahuje dva možné pohledy zobrazovaného grafu. Výchozím je tabulkový výpis detailních nodes, relationships a properties hodnot, které získáme Cypher dotazem. Druhou možností je vizualizace grafu, kterou si můžeme snadno nastylizovat skrze klikatelné webové rozhraní.

Vizualizace grafu v data browseru

Vizualizace grafu v data browseru

Console – command shell

Pro kompletní ovládání Neo4j využijeme Console jako interaktivního shellu k vykonávání Cypher, Gremlin nebo REST dotazů.

Cypher

Cypher je nástroj primárně určený pro práci s grafovými daty. Inspirace jazyka pochází z SQL syntaxe zahrnující pattern matching pro popis grafové cesty.

Gremlin

Gremlin je doménově specifický jazyk pro traverzování grafem, jinak řečeno je ideálním prostředkem pro iterativní procházení jednotlivých částí grafu.

Záložka console

Záložka console

Index management

Rozhraní umožňující výpis, tvorbu a smazání indexů databáze. Pokud si představíme graf jako obecnou datovou strukturu, tak nemá začátku ani konce, a tudíž nevíme jakým způsobem se do grafu dostat. Proto Neo4j obsahuje dva druhy indexů node a relationship, díky kterým přistoupíme na požadovanou indexovanou hodnotu a tím se zbavíme problematiky grafu zvolením hodnoty jako kořene.

Server Info

Celkový přehled konfiguračních parametrů využitých v nastavení Neo4j.

Neo4j Browser

Neo4j 2.0.0 Milestone 6 nám přinesl zbrusu nové uživatelské rozhraní. Nenahradil nám výše popsané, ale rozšířil o vizualizace a pohodlnější IDE pro vývoj dotazů nad grafovou databází. Přistoupíme na něj pod adresou http://localhost:7474/.

Webové rozhraní

Webové rozhraní

Vývoj a následný výsledek Cypher dotazu v Neo4j Browseru je buď v podobě klasické tabulky, jak můžeme znát z jiných databázových systémů, a nebo očekávaný graf. Mezi výstupy si můžeme dle libosti jednoduše přepínat – super funkcionalita pro rychlou orientaci při ladění dotazu.

Další novinkou je ukládání, komentování a další administrace skriptů pro snadnější vývoj. Pokud už dojdete ke zdárnému výsledku, tak se konečně můžete kochat krásnou vizualizací a pohodlnou interakcí s grafem.

Vizualizace grafu

Vizualizace grafu

Při řešení jakéhokoliv problému se nebojte napsat na podpůrná fóra. Komunita je velmi příjemná a během několika hodin máte po problému:

Zdroj:

Lidé se bojí monster a monstra se bojí Jaroslava Ramby. On je muž mála slov, ale když jde o činy, v jeho oboru se mu nikdo nevyrovná!

Komentáře: 1

Přehled komentářů

David Mach Škoda
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=11487