Velký průvodce SEO: Začněte s optimalizací!

Mezi zajímavé knižní počiny letošního roku patří nepochybně kniha o technologii SEO z dílny Computer Pressu. Michal Kubíček se v ní věnuje výhradně situaci mezi vyhledávači na českém trhu. Pokud chcete začít s optimalizací stránek pro vyhledávače, bude z ní dobrý odrazový můstek.

Odhaduje se, že až 90 % všech přístupů na web se uskuteční přes stránku s výsledky fulltextového vyhledávání určité fráze. Tato skutečnost řadí optimalizaci pro vyhledávače (Search Engine Optimization [SEO]) mezi klíčové procesy tvorby a následné údržby internetových stránek. Na optimalizaci ovšem nelze nahlížet pouze jako na způsob, jak na web přivést co nejvíce uživatelů z vyhledávačů. Musíme ji chápat jako komplexní službu zahrnující kromě zajištění vysokých pozic a perfektní indexace ve vyhledávačích také cílení na takové skupiny uživatelů, kteří splňují určité jasně definované podmínky, například mají zájem provést nákup.

Proto jsou se SEO úzce spojeny techniky jako SEM (Search Engine Marketing, marketing ve vyhledávačích), copywriting, nebo přístupnost stránek. Těmto tématům se obecně věnuje nová kniha nakladatelství Computer Press ze srpna letošního roku s názvem „Velký průvodce SEO“ a podtitulem „Jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích“ od Michala Kubíčka. Jak již naznačuje jméno autora, jedná se o český originál, což pochopitelně znamená, že kniha je zaměřená především na lokální prostředí českého internetu. Tématicky se tedy věnuje především Seznamu a Google, v menší míře pak Morfeu (označení pro vyhledávač Centrum Holdings) a Jyxo.

Velký průvodce SEO

Už podle názvu je publikace koncipována jako průvodce, nebo tak to asi autor zamýšlel. Bohužel po dočtení musím konstatovat, že ne vždy se takto kniha jeví. Mnohdy jsem při čtení měl pocit, že se jedná spíš o encyklopedii. To na jednu stranu špatné není, protože si pak z knihy můžete vybrat pouze pro vás zajímavé pasáže bez větších problémů, ale pro uživatele, kteří o optimalizaci mnoho nevědí a chtějí svůj web upravit podle jasného, předem určeného plánu, tato forma nejvhodnější není. Jistě, mohou postupovat po jednotlivých kapitolách a výsledek se určitě dostaví, ale například kniha SEO – Search Engine Optimization z nakladatelství Zoner Press je napsána více podněcujícím stylem.

Autor totiž příliš neklade důraz na cyklus: „Zhodnocení situace → Navržení změn → Provedení změn → Vyhodnocení změn → Zhodnocení situace.“ Zhodnocení současného stavu se například věnuje v rámci probíraných látek vždy separovaně. Jedinou výjimkou je část věnovaná navržení cílů optimalizace, nicméně stále nejde o komplexnější analýzu. Také příliš často při čtení nenarazíme na zhodnocení provedených změn a návodu jak je zpracovat. Bereme-li v potaz, že optimalizace je alespoň ze začátku založena hlavně na metodě pokus-omyl, jde o relativně závažný nedostatek.

Trochu zamrzí, že autor neuvádí více názorů na probíraný problém. SEO není empirická, stálá věda, ale spíše činnost založená na zkušenostech, intuici a citu, a proto by bylo vhodné, kdyby kniha v některých případech uváděla i opoziční teorie. Na stranu obrany autora je ovšem nutno podotknout, že už nyní je publikace informačně nabitá a je vidět snaha o minimalizaci počtu stránek. Přidáváním dalších informací by se tak zvedala nejenom cena, ale i šance, že si ji kvůli délce koupí menší množství čtenářů.

Docela obtěžující je velké množství gramatických a někdy také tiskových chyb v textu. Na prožitku čtení ovšem nepřidá ani časté opakování se autora a především faktické rozdíly v podávaných informacích mezi opakování. Na textu je vidět aktuálnost tématu. I přes skutečnost, že se jedná prakticky o novinku, je již mnoho informací zastaralých, nebo rovnou neplatných. Druhé aktualizované vydání na sebe asi nenechá dlouho čekat.

Pro koho je kniha určena?

Je zřejmé, že knihu budou číst dvě skupiny uživatelů. Do první spadají technicky zaměření jedinci, tedy nejčastěji tvůrci internetových stránek, kteří si uvědomili, že jejich web plně nevyužívá potenciálu, který mu vyhledávače mohou nabídnout. Typicky je webmaster v tomto případě také majitelem a provozovatelem stránek. Do druhé skupiny logicky patří lidé netechnického zaměření. Pro ně je kniha obzvlášť vhodná, protože jednoduchou formou popisuje teorii od naprostých základů typu funkce vyhledávače, přes metody on-page a off-page optimalizace, po tvorbu reklamní kampaně v systému PPC. Zde je třeba si uvědomit jejich motivaci – nejčastěji jde o snahu pochopit, co jim konzultantská společnost účtuje a naopak firma může použít knihu k prezentaci své činnosti.

Co mají ale obě skupiny společné, je míra znalostí z oborů SEO, SEM, přístupnosti, nebo copywritingu. Kniha jednoduše nevyžaduje žádné. Vhodné je mít alespoň elementární znalosti (X)HTML kódu a tvorby internetových stránek. Bohužel, pokud je některá kniha určená začátečníkům, není určena odborníkům ani lidem majícím už dlouhodobější zkušenosti. Středně pokročilý uživatel ji může použít k utřídění znalostí, ale nic nového se pravděpodobně nedozví. To, co by zkušený uživatel ocenil, tedy případové studie optimalizace různých typů stránek spolu s detailní analýzou, nebo čistě osobní zkušenosti profesionála z oboru, zde chybí.

Co je obsahem?

Podle chronologických fází běžné optimalizace je publikace rozčleněna do celkem 8 kapitol. Dva zbývající celky tvoří úvod a jedna příloha. Sazba dodržuje standardní konvence podobných knih z rodiny Computer Pressu, Není nijak rušivá a čtenář si na ni velice rychle zvykne. Ilustrační obrázky jsou velmi časté, ale ne nadbytečné (byť o jednom nebo dvou případech by se to tvrdit dalo). Jednoduše plní svou funkci a pomáhají čtenáři pochopit probíranou látku. V některých případech se autor rozhodl vytvořit obrázkový seriál „krok za krokem“, což není špatný nápad.

Kapitola první se zabývá čistě vysvětlením pojmů SEO a SEM, jejich vzájemnému srovnání a končí krátkým výčtem dalších možných způsobů marketingu na internetu. Jasné a stručné. Čtenář se dozví základy všeho, co bude dále probíráno. Kapitola 2 se už hlouběji zanořuje do tajemství základů SEO. Bohužel musím podotknout, že ne dostatečně. Mnoho informací je podáno nepřesně a příliš stručně. Samozřejmě v relativně krátké knize uveřejňovat vše do úplných podrobností nelze, ale minimálně tato část, která je pro celé pochopení optimalizace nejdůležitější, mohla být napsána lépe.

Autor v knize příliš často neuvádí odkazy na další zdroje rozšiřující jeho výklad, přičemž minimálně v této teoretické části by to bylo více než vhodné.

Třetí nejdelší kapitola se naplno věnuje optimalizaci stránek ve zdrojovém kódu. Nejzajímavější částí je ovšem příprava plánu optimalizace, kde autor relativně podrobně rozebírá zhodnocení současné situace jak samotných optimalizovaných stránek, tak celého tržního odvětví a zejména přímé konkurence. Zbylá část kapitoly je poté zaměřena na většinu běžně známých kroků a zásad tzv. on-page optimalizace.

Další kapitola je zasvěcena budování zpětných odkazů. Čtenář je uveden do problematiky výměny a nákupu (prodeje) zpětných odkazů, způsobů využití katalogů a různých webů, kam lze umístit odkaz, typicky se jedná o blogy, magazíny a diskusní fóra. Přičemž je pochopitelně varován před spamovými a neetickými praktikami. Prostor je věnován také vytváření komunity okolo optimalizovaných stránek a jejího využití při tvorbě odkazů nebo tvorbě podpůrných stránek.

Pátá kapitola se věnuje vytvoření a správě PPC kampaní. Jde především o základy, takže majoritním obsahem je popis jednotlivých systémů a ukázky jednoduchých příkladů. Nechybí ovšem ani teorie psaní úspěšných reklamních textů spolu s několika tipy a popis ochrany reklamních systémů před podvodnými kliky.

Kapitolu šestou, věnující se analýze optimalizace, ale považuji za nejhorší. Zhodnocení výsledků práce lze v procesu SEO považovat za zcela klíčovou. Bohužel v celé knize je jí vyhrazenou pouze asi 13 stránek, což je příliš málo. Kvůli tomu se autor omezil pouze na popis několika málo způsobů analýzy návštěvnosti, přičemž i tyto informace jsou velmi stručné. Prakticky tak chybí část věnující se napravování chyb a neefektivity v optimalizaci a způsobům jejího odhalení.

Nepovolené praktiky jsou obsahem 7. kapitoly. Prakticky by se dala shrnout větou „Co nedělat a co se pravděpodobně stane, když to uděláte.“ Jsou vyjmenovány běžné nekalé praktiky, někdy je přidán příklad některého potrestaného nešťastníka a čtenář je důsledně varován, aby tak nečinil. Poslední kapitola je vlastně FAQ, se kterými se autor pravděpodobně ve své praxi setkal. Nečekejte nějaká šokující odhalení, odpověď na valnou většinu otázek již budete po přečtení předcházejících kapitol znát. Následující příloha je vlastně seznam odkazů na různé webové služby, programy a blogy, které autor považuje za důležité (a proto je většinou již uvedl v příslušných kapitolách).

Informace o knize

Autor: Michal Kubíček
Název: Velký průvodce SEO – Jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích
Nakladatel: Computer Press
ISBN: 978–80–251–2195–5
Rozsah: 320 stran, 167 mm x 225 mm
Ukázková kapitola: Nepovolené praktiky (Black Hat SEO)
Příloha: CD-ROM
Web: SEOkniha.cz
Kde koupit: Zboží.cz

Autor se zabývá médii a pravidly marketingu v prostředí internetu a možnostmi dálkového elektronického vzdělávání. Rád se také zdokonaluje v programování C# aplikací a ASP.NET.

Komentáře: 13

Přehled komentářů

Mr. SEO SEO?
mludvig SEO je jako náboženství
BoneFlute Re: SEO je jako náboženství
alian kniha
Anonym Anti SEO
Jarek Re: Anti SEO
Mark McClack Re: Anti SEO
Jaga Re: Anti SEO
Jedlon Re: Anti SEO
pan Martin SEO v PHP
Mara Re: SEO v PHP
pan Martin Re: SEO v PHP
Anonym Re: SEO v PHP
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=2862