Upgradujeme MySQL server

Hardware je velmi rychle se rozvíjející oblastí IT a výkon počítačů neustále roste. Pojďme se podívat na to, jak správným způsobem upgradovat stávající databázový server, abychom maximalizovali výkon s co nejmenšími náklady.

Seriál: Optimalizujeme výkon MySQL (2 díly)

 1. Zvyšujeme výkon MySQL změnou konfigurace 14.6.2010
 2. Upgradujeme MySQL server 28.6.2010

V minulém článku „Zvyšujeme výkon MySQL změnou konfigurace“ jsme se zabývali optimalizací výkonu databázového serveru z hlediska nastavení systémových proměnných MySQL. Jednalo se o maximalizaci výkonu nevyžadující investiční náklady. V tomto díle pojednáme o tom, jak postupovat v případě upgrade hardwarové konfigurace serveru.

Někteří mohou namítnout, že vertikální škálování je přece jasnou záležitostí a není o čem psát, natož pak samostatný článek. Stačí přece přidat více paměti, koupit výkonnější procesor a rychlejší disky.

V následujícím textu rozebereme postup, jak správně přistoupit k upgradu databázového serveru MySQL. Provedeme počáteční analýzu stavu, pokusíme se detekovat úzká hrdla, zjistíme charakteristiku databázového stroje a navrhneme výměnu hardwarových komponent, které zajistí maxima­lizaci výkonu. Celý postup je možné zobecnit (až na některé detaily) na libovolný relační databázový server.

Jak lze vyhodit peníze

Vezměme si následující příklad konfigurace serveru: 1x DualCore CPU 1,6 GHz, 2 GB RAM,
2x 120 GB SATA disky v RAID 1, 1 Gbit Ethernet
. Na serveru je nainstalovaný 32-bitový operační systém GNU/Linux a MySQL server verze 4.1. Běžné vytížení MySQL serverem je 50% CPU, 80% RAM, 100% I/O operací a 40% sítě. Jelikož stroj je přetížený, rozhodneme se jej upgradovat na maximální možnou konfiguraci:  1x QuadCore CPU 2,0 GHz, 8 GB RAM, +2x 120 GB SATA disky pro
zprovoznění RAID 0+1
.

Naše „hurá akce“ nás stála, řekněme, 20 000,– Kč a zvýšila náklady na hostování serveru o 1500,– Kč měsíčně. Při následném měření jsme zjistili, že MySQL vytěžuje CPU na 35 %, využívá 32 % RAM a diskové operace jsou stále na 100 %.

Právě se nám povedlo úspěšně promrhat 20000 Kč + dalších 18000 Kč ročně za 12% růst výkonu. Proč?

 1. Náš 32-bitový Linux systém umí sice adresovat 8 GB RAM, nicméně pro jednotlivé procesy nepovoluje využít více než kolem 2,5 GB RAM . Nemá smysl tedy osazovat RAM na 8 GB, pokud neprovedeme reinstalaci na 64-bitový OS. Navíc MySQL verze 4.1 nám nemusí povolit využívat takové množství paměti (nutno ověřit nastavení proměnných vůči dokumentaci).
 2. Zbytečně jsme investovali do nákupu lepšího CPU, ačkoliv původní CPU bylo vytížené pouze na 50%.
 3. Diskové operace se nám povedlo optimalizovat pomocí RAID 0+1, nicméně vlivem nedostatku RAM je nadále nutné neustálé čtení a zápisy z/na disk.

Analyzujeme aktuální stav

Ukázali jsme si, že upgradem hardware databázového serveru bez předchozí analýzy stavu, jsme sice výkon serveru zvýšili, nicméně vynaložené prostředky neodpovídají kýženému výsledku.

Dříve než začneme bezhlavě nakupovat nový hardware, je dobré si zjistit limity, které má provozovaný operační systém či databázový software (zejména možnosti nastavení systémových proměnných, omezení vyplývající z používané verze, apod.).

Poté, co máme definováno, jaké jsou limity software, přistoupíme ke zjišťování úzkého hrdla našeho databázového stroje. Limitujícími faktory jsou zejména velikost paměti RAM, rychlost CPU, čekání na dokončení I/O operací či latence nebo šířka pásma sítě.

Pro analýzu stavu operačního systému je možné využít běžně dostupných nástrojů poskytovaných operačním systémem. Na Linuxu můžeme využít například nástroje vmstat a iostat.

Obr 1. Ukázka výstupu nástroje vmstat

Výstupy podávané nástrojem vmstat

 • procs
  • r – počet procesů čekajících na CPU,
  • b – počet procesů v režimu spánku (čekají na I/O, síť, vstup uživatele);
 • memory
  • swpd – počet bloků paměti stránkovaných na disk,
  • free – počet volných bloků paměti,
  • buff – počet bloků používaných pro buffery,
  • cache – počet bloků cache operačního systému;
 • swap
  • si – počet bloků za sekundu swapovaných na disk,
  • so – počet bloků za sekundu swapovaných z disku;
 • io
  • bi – počet bloků za sekundu zapisovaných na blokové zařízení,
  • bo – počet bloků za sekundu čtených z blokového zařízení;
 • system
  • in – počet přerušení za sekundu,
  • cs – počet přepínání kontextu za sekundu;
 • cpu
  • us – celkový čas v % strávený vykonáváním uživatelského kódu,
  • sy – celkový čas v % strávený vykonáváním systémového kódu,
  • id – celkový čas v % strávený nečinností,
  • wa – celkový čas v % strávený čekáním na I/O;

Úzká hrdla omezující výkon MySQL

 1. Procesor – k nasycenosti CPU dochází v případě, kdy MySQL pracuje s daty, která se vejdou do paměti nebo je možné je načíst z disku tak rychle, jak jsou potřeba. Ve výstupech vmstat se projevuje vysokou hodnotou ve sloupci us (čas trávený na vykonávání uživatelského kódu). Sloupec r (procesy čekající na CPU) bude většinou také nenulový, navíc bude zpravidla vysoká hodnota ve sloupci cs (přepínání kontextu).
 2. Vstupně/výstupní operace – k nasycení I/O dochází tehdy, když potřebujeme pracovat s velkým množstvím dat, ale tato data se nevejdou do operační paměti, a proto je třeba je číst z disku (nebo se čeká na síť). Ve výstupu vmstat lze tento případ identifikovat velkým množstvím procesů ve spánku (sloupec b) a vysokou hodnotou ve sloupci wa (čekání procesoru na I/O).
 3. Paměť – jestliže dochází k swapování bloků paměti na disk, je to velký problém, který zásadním způsobem degraduje výkon celého systému. Pokud jsou sloupce si a so ve vmstat nenulové, je třeba přidat operační paměť. Množství RAM se hodí zvýšit také v případě, že je limitujícím faktorem nasycené I/O (za předpokladu správně zkonfigurovaného serveru, kdy tuto paměť dokáže efektivně využít).

Jaké vybrat CPU pro databázový server?

Nyní, když již máme analyzovánu situaci ohledně slabého článku našeho systému, můžeme se pustit do vlastní výměny slabých komponent. Jak ale vybrat nejlepší procesor pro náš MySQL server? Je lepší investovat prostředky do rychlejšího CPU s méně jádry, nebo lépe použít slabší CPU s více jádry?

Obecně lze doporučit použití serverových procesorů namísto procesorů desktopových. Tyto procesory jsou optimalizovány pro serverové prostředí, mají zpravidla vetší velikost cache a dosahují daleko vyššího výkonu oproti procesorům používaným v běžných stolních počítačích.

Co se týká rychlosti či počtu jader, pak odpověď není zdaleka jednoznačná a záleží na pracovní zátěži konkrétního stroje. Stávající architektura MySQL má určité potíže se škálováním na více jader, neboť není možné nechat běžet jeden dotaz paralelně na několika CPU. Výhodnější proto bývá využití menšího počtu rychlejších CPU. Pomocí rychlejších CPU se sníží doba odezvy jednotlivých dotazů. Také replikace těží více z rychlejšího CPU než z více CPU. Rychlejší CPU bude znamenat také rychlejší uvolnění zámků řádků či tabulek, které mohou blokovat další operace.

Naopak větší množství procesorů je výhodné využít v případě, kdy na serveru běží velké množství databází a jestliže k serveru přistupuje větší množství klientů. Při takovémto scénáři bývají operace na sobě nezávislé a je výhodné použít vyšší počet CPU a zvýšit tak propustnost systému.

Problémy souběžnosti

 • Logické – spadají sem soupeření o zdroje jako například tabulkové či řádkové zámky. Řešením je obvykle změna aplikace tak, aby byla schopna využít jiný úložný engine či použití jiné úrovně izolací databázových transakcí.
 • Interní – soupeření o zdroje, kterými jsou semafory, přístup ke stránkám bufferovaným v InnoDB pool a jiné. Vyřešení problémů bývá složité. Je možné zkusit změnu nastavení serveru, změnit operační systém, použít jiný úložný engine nebo aplikovat speciální patche.

Pořizujeme více operační paměti

Jestliže máme ověřené, že námi použitý operační systém a instalovaný software pro databázový server podporuje využití více operační paměti, je výhodné paměť dokoupit. Více operační paměti je nutností zejména pro swapující stroje. Toto je věc, kterou u databázového serveru nikdy nebudeme chtít dopustit. Zvýšené množství paměti je výhodné také v případech nasycení I/O operací, neboť čím více informací můžeme umístit do operační paměti, tím méně se jich musí číst z pevného disku.

Na druhou stranu bychom se měli vyvarovat nějakého extrémního navyšování množství paměti, pokud nemáme odpovídající množství dat. Asi je hloupost mít systém se 32 GB RAM, když velikost celková velikost databází včetně indexů je 6,5 GB. V tomto případě je nejekonomičtější spokojit se s velikostí operační paměti 8 GB (v případě dedikovaného serveru).

Akademie ROOT pořádá školení „Návrh a používání MySQL databáze“. Školení proběhne 29. 9. 2010 v 10 hodin.

Naučte se používat jednu z nejrozšířenějších databází – MySQL. Na našem školení se dozvíte vše potřebné od návrhu až po samotné využití MySQL ve vašich projektech.

Optimalizujeme vstupně-výstupní operace

Pokud procesor místo vykonávání efektivní práce čeká na dokončení I/O operací, jedná se o poměrně zásadní záležitost, kterou bychom měli řešit. Rychlost jednotlivých úložišť značně vzrůstá směrem od procesoru k pevnému disku (registry → L1 cache → L2 cache → operační paměť → disk). Cena a velikost těchto pamětí pak probíhá podobnou křivkou, kdy nejrychlejší paměti jsou nejmenší a zároveň nejdražší a naproti tomu nejpomalejší paměti mají velkou kapacitu a jsou levné.

Databázové servery používají dva typy diskových I/O operací:

 • Sekvenční I/O – data jsou v tomto případě umístěna sekvenčně za sebou, čtení probíhá postupně v sekvenci a nově přidaná data jsou zapisována vždy nakonec. Hlavy disku se v tomto případě nemusí přesouvat a nemusí se čekat na patřičné otočení disku.
 • Nesekvenční I/O – data jsou umístěna náhodně po disku a není možné je číst sekvenčně. Hlavy disku musí neustále měnit polohu a musí se čekat na otočení ploten do příslušné pozice.

Sekvenční operace jsou poměrně rychlé a disk je schopen číst velké množství informací za sekundu (řádově desítky MB). Oproti tomu nesekvenční operace jsou velmi pomalé a databázové systémy musejí obvykle provádět indexové operace. Pro MySQL jsou indexy uloženy ve formě B-stromů. V důsledku propastného rozdílu mezi sekvenčními a nesekvenčními I/O, je daleko výhodnější cachovat data pro nesekvenční I/O, které jsou v operační paměti o 3 řády rychlejší.

Při upgradu pevných disků databázového serveru, je nejvýhodnější využít disků s co nejmenší přístupovou dobou, která bezprostředně ovlivňuje rychlost nesekvenčních I/O. Dalším důležitým faktorem je pak počet otáček za sekundu, které opět ovlivňují rychlost přístupu k datům nesekvenčním způsobem. Na velikost se budeme ohlížet v případě, že provozujeme datový sklad.

V závislosti na dostupných finančních prostředcích pro upgrade je výhodné použít větší počet pevných disků, které propojíme do pole RAID. Využití RAID zajišťuje zpravidla redundanci dat a rychlejší čtení a zápisy. Jednotlivé vlastnosti shrnuje následující tabulka.

Úroveň

Vlastnosti

Redundance

Disky

Rychlejší
čtení

Rychlejší
zápis

RAID 0

Levný, rychlý, nebezpečný

Ne

N

Ano

Ano

RAID 1

Rychlé čtení, jednoduchý, bezpečný

Ano

Obvykle 2

Ano

Ne

RAID 5

Kompromis bezpečnosti, rychlosti a náklady

Ano

N + 1

Ano

Ano/ne

RAID 10

Drahý, rychlý, bezpečný

Ano

2N

Ano

Ano

Tabulka 1. Vlastnosti diskových polí RAID

Využíváme cloud hostingové služby

Cloud hostingy jsou poměrně moderním trendem a velice zajímavou strategií, jak lze snadno a efektivně vyřešit otázku škálování výkonu dle aktuálních potřeb. Kvalitní cloudová řešení nabízejí možnost vlastní konfigurace virtuálního serveru, kdy si můžeme určit výpočetní výkon CPU, počet jader, množství operační paměti a velikost diskového prostoru.

Obr 3. Ilustrační obrázek pro Cloud computing

Dříve než se pro takovéto řešení rozhodneme, je dobré se na začátku seznámit s kompletní technologií daného cloud hostingu. Zjistit si, jaký hardware využívají, jak mají řešenu topologii, diskové úložiště a další věci. Nutno podotknout, že tyto služby jsou v České republice bohužel zatím v plenkách a oproti zahraničí není příliš z čeho vybírat. Analýza cloud hostintové situace ovšem přesahuje rámec tohoto textu, a proto ji nechme na nějaký příští článek.

Závěr

V dnešním článku jsme se seznámili s optimálním způsobem přístupu k upgradu databázového serveru. Uvedli jsme si nástroje, které je možné využít pro analýzu stavu serveru a sloužící k detekci slabého místa. Při upgradu procesoru jsme uvedli rozdíly mezi vhodností použití rychlejšího CPU oproti více pomalejším CPU. Pojednáno bylo o vlivu operační paměti vzhledem k I/O, typech diskových operací a diskových polích RAID, která lze využít při upgradu. Závěrem byla uvedena možnost využití cloud hostingových služeb, které se postupně prosazují a mohou být jednoduchým a efektivním způsobem pro vertikální škálování.

V příštím díle se podíváme na možnosti replikace, jejího nastavení a využití.

David Hübner pracuje na pozici vedoucího vývoje a projektového manažera ve společnosti eBRÁNA s.r.o.

Komentáře: 12

Přehled komentářů

Jiri J. Doplnění
okbob swap u dedikovaného SQL serveru
digri spousta nepřesností
okbob Re: spousta nepřesností
Blaxi Re: spousta nepřesností
v.g Desktop CPU vs. server CPU
Blaxi Re: Desktop CPU vs. server CPU
Vitek SWAP IN, SWAP OUT
Vitek Re: SWAP IN, SWAP OUT
Polish tabulka RAID
m. Re: tabulka RAID
Lisak server / desktop prociky
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3266