Úloha od krabice ke krabici z kroužku programování pro děti

Do kroužků programování doporučuji roboty Meet Edison. A jaké úlohy s nimi lze dělat? Ukážu vám opravdu jednoduchou úlohu, kterou děti zvládnou samostatně.

Text vyšel původně na autorově webu.

Pokud čtete moje články, víte, že do kroužků programování doporučuji roboty Meet Edison. A jaké úlohy s nimi lze dělat? O úloze železniční přejezd jsem už psal. Ta ale patří k těm složitějším, se kterou budou děti potřebovat pomoc. Pojďme se podívat na jednodušší úlohu, kterou zvládnou samostatně. Obecnější rady pak můžete najít v mém dalším článku Jak jsem začal s kroužkem programování.

Od krabice ke krabici – zadání

Naprogramujte robota tak, aby jel od krabice A ke krabici B, tam se otočil a jel zpět ke krabici A, kde začal. Programujte v prostředí EdBlock.

Pro koho je úloha určená

Úlohu zvládnou děti od 7 let. Úlohu vyřeší samostatně za 60 minut (byť by měl lektor sledovat, aby se někde příliš dlouho nezasekly).

Potřeby

  • robot Meet Edison
  • dvě překážky (krabice) s nepříliš lesklým povrchem a vyšší než robot (oboje kvůli odrazům infračerveného světla)

Didaktické poznámky

Zadání je úmyslně vágní. S citlivým přístupem lektora během několika fází děti samy objeví ideální řešení.

Fáze 1 – slepý robot

Prvně metodou pokus/omyl zjistí správnou vzdálenost krabice, respektive potřebnou dobu jízdy robota. Nejspíš přitom do krabice i narazí a tím ji posunou. Je dobré mít vzdálenost změřenou a vrátit krabici zpět na stejné místo, aby se nezměnily podmínky ostatním dětem, případně ji mít dostatečně zatíženou. Když vyřeší vzdálenost, budou se muset poprat ještě s otočkou. EdBlock totiž používá pro otočku rovněž čas, ale za vteřinu se otočí asi o 216 stupňů. Opět metodou pokus/omyl se dostanou ke zjištění, že čelem vzad odpovídá 0,8 vteřiny. Tady pravděpodobně budou potřeba hned dva zásahy lektora. Jednak děti na prvním stupni ještě neznají desetinná čísla a jednak Meet Edison používá anglický zápis s tečkou místo čárky, tedy 0.8.

Fáze 2 – robot „vidí“

Zdánlivě děti úlohu splnily, takže upravím zadání tak, že jim dám dvě jiné krabice, které jsou od sebe jinak vzdálené než ty první. Otočku již mají zvládnutou, takže budou ladit „jen“ vzdálenost.

Nyní opět upravím zadání a to tak, že na jedno naprogramování musí projet obě trasy. Doposud se příliš fixovali na vzdálenost. Dám jim dost času na to, aby sami přišli na to, co je oběma trasám společné, že se mají otáčet u překážky. Můžu jim napovědět otázkou: „Jak je možné, že člověk nenarazí do zdi?“ Dále: „Má robot Edison oči?“ Pakliže děti prošly tím, že si zkoušely programovat robota přes čárové kódy, tak vědí, že robot umí poznat překážku pomocí infračerveného světla. Tím jsou na správné stopě a musí „jen“ najít ten správný blok.

Doladění detailů

Při hledání finálního řešení se můžete setkat ještě se dvěma následujícími problémy.

  1. Robot Edison může mít tendenci krabici odstrkovat. Test, zda před sebou má nějakou překážku, se děje ve smyčce. Záleží tedy na tom, jak velký kus cesty urazí mezi jednotlivými testy.
  2. Oproti prvnímu řešení s přesnou délkou trasy děti zjistí, že se robot neotočí, protože nemá na otočku prostor. V prvním řešení totiž nezastavil těsně u krabice, ale v malém odstupu, který mu na otočku stačil. Je potřeba se dobrat k tomu, že stačí maličko couvnout.

Řešení

Uvádím řešení v prostředí EdBlock. Pokročilejší žáci, případně ti, co by stihli v hodině rychleji, mohou řešit v prostředí EdScratch.

Řešení úlohy

Související

Snažím se pořádně dělat IT, které mě živí. Jsem Javista (sňatek z rozumu), ale zamiloval jsem si Groovy. Mám blog, kam píšu i věci mimo softwarové inženýrství.

Komentáře: 2

Přehled komentářů

Martin Hassman V televizi
K42 Pokrok nezastavíš...
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=22919