Moje garáž, můj hrad – boto nám to zařídí

Tento díl bude věnovaný knihovně boto pro Python. Tato knihovna zapouzdřuje komunikaci s AWS API. Uvidíte, jak správně manipulovat s klíči a jak posílat a číst zprávy služby Amazon SQS. Pokud vám nevyhovuje Python, tak není problém použít cokoliv jiného. AWS API SDK je dostupné pro většinu programovacích jazyků. Práce s klíči je v podstatě identická a na knihovně nezávislá.

Seriál: Moje garáž, můj hrad (7 dílů)

  1. Moje garáž, můj hrad – začíná seriál nejen pro kutily 7.1.2015
  2. Moje garáž, můj hrad – zapojujeme Arduino Yún 14.1.2015
  3. Moje garáž, můj hrad – připojujeme Amazon 23.1.2015
  4. Moje garáž, můj hrad – boto nám to zařídí 30.1.2015
  5. Moje garáž, můj hrad – posíláme dotaz do garáže 6.2.2015
  6. Moje garáž, můj hrad – měříme vzdálenost ultrazvukem 13.2.2015
  7. Moje garáž, můj hrad – a konečně parkujeme 20.2.2015

Kam s klíči

Než začneme s instalací knihovny boto, tak se nejdříve naučíme manipulovat s klíči. Klíč byste neměli dávat přímo do aplikace, vystavujete se tak riziku, že se dostane mimo vaši kontrolu, např. do systému pro správu zdrojových kódů. Vložení klíčů do zdrojových kódů je až ta poslední možnost, když se vše ostatní ukáže jako nepoužitelné.

Nejjednodušší je vytvořit soubor ~/.aws/credentials nebo C:\Users\USER_NAME\.aws\credentials s následující strukturou:

[default]
aws_access_key_id = <your default access key>
aws_secret_access_key = <your default secret key>

[profil 1]
aws_access_key_id = <access key for this profile>
aws_secret_access_key = <secret key for this profile>

[profil 2]
aws_access_key_id = <access key for this profile>
aws_secret_access_key = <secret key for this profile>

V konfiguračním souboru můžete mít více klíčů, profilů, pro různé aplikace. Jaký profil se má použít pak zvolíte v kódu aplikace.

Další možnost je vytvořit systémové proměnné AWS_ACCESS_KEY_ID a AWS_SECRET_ACCESS_KEY. Tyto dvě možnosti jsou univerzální pro všechna SDK a další nástroje jako AWS CLI.

Konfigurace knihovny boto

Knihovna boto pro Python má další možnosti konfigurace. Můžete vytvořit konfigurační soubor ~/.boto, který bude obsahovat klíče a případně další konfiguraci, která je pak specifická pro jednotlivé služby.

Instalace knihovny boto

Instalace knihovny boto na normální počítač je velmi jednoduchá. Pomocí správce pip balíček snadno nainstalujete.

pip install boto

Já se zaměřím na instalaci knihovny boto na Arduino Yún. Vyhneme se tak instalaci manažeru Python modulů pip, který zbytečně zabírá místo a nebudeme ho k ničemu jinému potřebovat. Připravte si SD kartu. Na SD kartě vytvořte adresář arduino, aby byla karta automaticky rozpoznána. Na kartu naklonujte rezpozitář boto.

git clone git://github.com/boto/boto.git

image1

Kartu vložte do Arduino Yún a připojte se pomocí ssh. Je potřeba, aby Arduino Yún mělo přístup k internetu. Nejdříve nainstalujeme potřebné balíčky. Před instalací balíčků musíte nejdříve aktualizovat jejich seznam, který se z důvodů úspory místa uchovává jen v operační paměti. Knihovna boto potřebuje modul pro podporu OpenSSL a XML. Oba moduly nainstalujeme jako balíček.

opkg update
opkg install python-openssl
opkg install python-expat

Pak nainstalujeme knihovnu boto. Otevřete adresář s boto na SD kartě a spusťte instalaci.

python setup.py install

V domovském adresáři vytvořte konfigurační soubor ~/.aws/credentials s klíčem uživatele s přístupem k Amazon SQS.

Regiony AWS

Většina služeb AWS rozlišuje region, kde jste službu vytvořili. Některé službu, např. IAM nebo S3, region nerozlišují. Můžete se také potkat s tím, že v regionu nemusí být dostupné všechny služby. Týká se to zejména nových služeb, které se rozšiřují postupně. Při komunikaci se službou se proto připojujete do konkrétního regionu, který má svůj koncový bod pro API.

conn = boto.sqs.connect_to_region('eu-central-1')

Region některých služeb můžete také uložit do konfigurace knihovny boto.

Odeslání a čtení zpráv

Práce se zprávami je velmi jednoduchá. Jediné, na co si musíte dát pozor, je formát zprávy, který může být např. automaticky kódován do base64 kvůli vyloučení nepovolených znaků.

import boto.sqs 

conn = boto.sqs.connect_to_region('eu-central-1')

q = conn.get_queue('garage') 
print q 

m = boto.sqs.message.RawMessage() 
m.set_body('bla bla') 
q.write(m); 

r = q.read() 
while r is not None: 
   print r.get_body() 
   r = q.read() 

Ukázka výstupu skriptu:

image2

Závěr

Nyní se již můžeme z Arduino Yún připojit k AWS. Pokud používáte raději jiný programovací jazyk, tak není problém stáhnout příslušné SDK. Pokud rozšíříte vnitřní paměť Arduino Yún na SD kartu, můžete pomocí opkg doinstalovat Ruby, Node.js nebo PHP. Další díl se bude věnovat možnosti přihlášení pomocí účtu Google k AWS.

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=14239