Django: Kešování a škálování

Velká návštěvnost webového projektu sice autora většinou těší, ale často přináší i problémy se stabilitou a dostupností systému. V předposledním díle seriálu o frameworku Django se proto podíváme na kešovací systém Djanga a na to, jak pomocí něj zvládnout příval návštěvníků.

Seriál: Hrajeme si s Djangem (16 dílů)

 1. Django: Úvod a instalace 14.8.2009
 2. Django: Nastavení projektu a první pokusy 21.8.2009
 3. Django: Databázový model 28.8.2009
 4. Django: Databázový model podruhé 4.9.2009
 5. Django: Administrace 11.9.2009
 6. Django: Prezentace dat 18.9.2009
 7. Django: Prezentace dat podruhé 25.9.2009
 8. Django: Zpracovávání formulářů 2.10.2009
 9. Django: Autentizace a autorizace 9.10.2009
 10. Django: Nahrávání souborů 16.10.2009
 11. Django: Zabudované aplikace 23.10.2009
 12. Django: Rozšiřování možností Djanga 30.10.2009
 13. Django: Internacionalizace 6.11.2009
 14. Django: Nasazování projektu 13.11.2009
 15. Django: Kešování a škálování 20.11.2009
 16. Django: Závěr 27.11.2009

Kešování obsahu

Při každém požadavku prohlížeče se stránka musí před odesláním sestavit. To zahrnuje načtení dat z databáze přes pohled a následné vygenerování HTML kódu dle šablony. Tento proces většinou není příliš rychlý, proto se od určité návštěvnosti vyplatí sestavené stránky ukládat do vyrovnávací paměti a poté je při příštím požadavku servírovat odtamtud. Tuto vyrovnávací paměť (nebo též keš) může Django ukládat do souborů, databáze, nebo použít externí kešovací systém, jako je např. memcached, který drží keš v operační paměti serveru.

Úložiště keše

Ke specifikaci úložiště slouží konstanta CACHE_BACKEND, do níž je potřeba zadat URL. Výchozí hodnota je locmem:///, což je naprosto základní kešování procesů, které není vhodné používat na produkčním serveru. Ukládání keše do souborů se zadává pomocí prefixu file://, po kterém následuje absolutní adresář. Kupříkladu kdybychom chtěli udržovat keš v adresáři /tmp/cache/, připíšeme do souboru settings.py tento řádek:

CACHE_BACKEND = 'file:///tmp/cache/'

V případě ukládání keše do databáze to je trochu složitější. Nejprve musíme vytvořit kešovací tabulku pomocí příkazu python manage.py createcachetable <tabulka>. Takže když bychom chtěli keš držet v tabulce cache, stačí napsat v adresáři projektu příkaz:

$ python manage.py createcachetable cache

… a vytvoří se nám odpovídající tabulka. Poté je potřeba zadat do konstanty CACHE_BACKEND prefix db:// následovaný názvem tabulky, tedy v našem případě:

CACHE_BACKEND = 'db://cache/'

Další možností je použít kešovací systém memcached, jenž se zadává prefixem memcached:// následovaným adresou serveru. V případě použití více serverů se oddělují adresy středníkem. Pokud máme jeden memcached na lokálním počítači a druhý na adrese 192.168.1.100, nastavení konstanty vypadá takto:

CACHE_BACKEND = 'memcached://127.0.0.1:11211;192.168.1.100:11211/'

Nastavení keše

Po výběru úložiště je potřeba zapnout kešování stránek. K tomu slouží dvě middleware komponenty: 'django.middleware.cache.UpdateCacheMiddleware' a 'django.middleware.cache.FetchFromCacheMiddleware'. Ty přidáme do konstanty MIDDLEWARE_CLASSES, což v projektu z minulých dílů vypadá takto:

MIDDLEWARE_CLASSES = (
  'django.middleware.cache.UpdateCacheMiddleware',
  'django.middleware.common.CommonMiddleware',
  'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
  'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
  'django.contrib.flatpages.middleware.FlatpageFallbackMiddleware',
  'django.middleware.locale.LocaleMiddleware',
  'django.middleware.cache.FetchFromCacheMiddleware',
)
Pozor, na pořadí middleware komponent záleží. Modul UpdateCacheMiddleware musí být vždycky na prvním místě a FetchFromCacheMiddleware na posledním.

Tím zapneme kešování v celém projektu. V případě, že na serveru provozujeme více projektů a ty sdílejí úložiště, měli bychom nastavit v každém projektu jiný obsah konstanty CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX, aby si projekty navzájem kešované stránky nepřepisovaly. Dále máme možnost pomocí konstanty CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS nastavit dobu kešování (udává se v sekundách). Tuto volbu máme možnost změnit také přes argumenty konstanty  CACHE_BACKEND.

Pokud byste potřebovali nastavit dobu kešování u jednotlivých pohledů, dá se to lehce zařídit pomocí dekorátoru cache_page. Je možné kešovat i samotné části šablon, k čemuž slouží značka {% cache %} .

Škálování

Správné nastavení keše je ale jenom začátek. Při provozování projektu s narůstající návštěvností se časem nevyhneme rozdělení zátěže na více serverů. Ukážeme si několik modelových případů. Podotýkám, že popisovaná návštěvnost je odhadovaná a může se lišit i o několik řádů.

Projekt s nejvýše tisíci návštěvníky denně

Pro projekty s malou návštěvností bohatě stačí jeden fyzický server. Už v této fázi se vyplatí zapnout kešování aspoň do souborů nebo databáze. Jestliže očekáváme postupný nárůst zatížení, není dobrý nápad použít databázový systém SQLite, protože se špatně škáluje. Doporučuji použít databázový systém PostgreSQL. (Typické nasazení se občas označuje zkratkou LAPD, což znamená Linux, Apache, PostgreSQL a Django.)

Projekt s nejvýše desetitisíci návštěvníky denně

Jakmile přestane osamocený server stíhat obsluhovat požadavky návštěvníků, následujícím logickým krokem je přesunout databázovou část na další stroj. V tomto okamžiku  totiž latence lokální sítě přestane být větším znevýhodněním než přepínání mezi zpracováváním webového požadavku a hledáním dat v databázi. Jednoduše řečeno, jeden server nebude dělat dvě věci najednou a bude se zabývat pouze jednou úlohou. Databázový server doporučuji vybavit co největším množstvím operační paměti, aby se plně využilo kešování databázových dotazů.

Dále je vhodné servírovat statické soubory zvlášť z vlastního odlehčeného webserveru (např. lighttpd nebo tux). Je to z toho důvodu, že na odesílání statických souborů není potřeba plně vybavené Apache včetně Djanga. Pokud používáte k vývoji nějakou z populárních javascriptových knihoven, můžete si je nechat servírovat přes Google AJAX Libraries API. Výhodou tohoto řešení je, že pokud návštěvník předtím někdy navštívil stránku, na které také používají servírování dané knihovny Googlem, bude ji mít už načtenou v keši prohlížeče.

Projekt s více než statisíci návštěvníky denně

Pokud vašemu projektu přestal stačit na každou funkci jeden server, gratuluji, váš projekt se stal masově oblíbeným. V této fázi doporučuji zprovoznit memcached na samostatném počítači a nechat vracet výsledky dotazů z něj. Následujícím krokem je rozdělení jednotlivých služeb na více strojů a vyvažovat mezi nimi zátěž. K tomu slouží tzv. load balancer (např. Perlbal nebo HAProxy), který podle určitého klíče vybere webserver pro obsloužení požadavku a uživatele na něj přesměruje. Tak můžeme postupně rozšiřovat počet webových serverů. Podobně lze přidávat databázové servery, kupříkladu PostgreSQL podporuje několik způsobů vyrovnávání zátěže.

Po zprovoznění load balanceru je pokračování jednoduché — stačí podle potřeby dodávat další a další webové, databázové a kešovací servery…

Související odkazy

Příště zakončíme tento seriál závěrečným shrnutím a několika tipy a triky.

Autor je dlouhodobým studentem Fakulty informatiky, webový nadšenec a programátor — nejraději programuje v jazycích Haskell a Python.

Komentáře: 10

Přehled komentářů

Martin Load Balancing
Pavel Dvořák Re: Load Balancing
veros Re: Load Balancing
bitsmith Dalsie moznosti
veros Tisíc návštěvníků za den?
Pavel Dvořák Re: Tisíc návštěvníků za den?
veros Re: Tisíc návštěvníků za den?
Pavel Dvořák CACHE_MIDDLEWARE_ANONYMOUS_ONLY
myneur Re: CACHE_MIDDLEWARE_ANONYMOUS_ONLY
Pavel Dvořák Re: CACHE_MIDDLEWARE_ANONYMOUS_ONLY
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3125