Důležitá odlišnost událostí JS frameworků od událostí DOM

V řadě javascriptových frameworků si můžete nadefinovat vlastní události nebo používat události definované frameworkem (jednou takovou typickou událostí je DOMContentLoaded). Ačkoliv to na první pohled nemusí být jasné, chování takto definovaných událostí je oproti událostem DOM odlišné, pokud v obslužném kódu některé z událostí vznikne chyba. Pokud máte např. 2 onload handlery, pak budou vždy spuštěny oba dva nezávisle na tom, zda se v prvním z nich objeví chyba nebo ne (podobně to platí pro libovolné množství onload handlerů).

Ovšem u událostí definovaných frameworkem je to jinak. Pokud se v prvním handleru takové události vyskytne chyba, nebude druhý handler ani případné další spuštěny. Takto se chovají např. frameworky jQuery a Dojo. Podrobně problematiku rozebírá Dean Edwards v článku Callbacks vs Events.

Martin Hassman založil a vede magazín Zdroják. Absolvoval VŠCHT Praha. Byl u založení projektu CZilla (dnes už nepamatujete, nevadí). Stavěl mosty a metal cestu pro HTML5 (to tu ještě máme). V GUG.cz organizoval akce pro vývojáře (a jestli neumřeli, kódují si dodnes…).

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=607