Přejít k navigační liště

Archiv pro štítek: Návrhové vzory

Komentáře: 39

Návrhové principy: Deméteřin zákon

Deméteřin zákon (Law of Demeter) je další z důležitých návrhových principů. Tento princip definuje omezení v tom, s jakými objekty bychom měli přímo komunikovat a s jakými ne. Při dodržování těchto doporučení je výsledný kód mnohem méně vzájemně provázaný a jeho udržování je mnohem jednodušší.

Komentáře: 10

Návrhové principy: SOLID

V současné době jsou stále populárnější návrhové vzory, které nám ukazují, jak řešit typické problémy při návrhu software v objektově orientovaných jazycích. Návrhové vzory jsou však jen konkrétní aplikace hlubších principů, na kterých by měl být objektově orientovaný návrh založen. Tento článek má za úkol čtenáře stručně seznámit s návrhovými principy SOLID, které formuloval Robert „Uncle Bob“ C. Martin.

Komentáře: 9

Návrhové vzory v ActionScript3 – úvod

Návrhový vzor je obecný popis řešení problému, který už někdo vyřešil za nás. Znamená to, že když si osvojíme alespoň základy této problematiky, ušetříme dost práce. V této sérii článků si ukážeme, jak a proč návrhové vzory používat v jazyce ActionScript 3.0, na němž je založené skriptování v Adobe Flex.