Zápisky ze Startup Lessons Learned

Poněkud netradiční materiál pro dnešní čtení připravil Michal Illich. Jsou to komentáře a postřehy k prezentacím na konferenci Startup Lessons Learned. A protože jsou samotné prezentace i Michalovy postřehy velmi zajímavé, rozhodli jsme se přistoupit na takto netradiční formu. Přejeme inspirativní počtení!

V pondělí proběhla v San Francisku konference o moderním vývoji webových projektů. Byla zároveň vysílána po internetu a promítána na desítkách míst po celém světa, včetně pražské kanceláře naší firmy Wikidi.

Lean Startup je filosofie čerpající ze třech základních prvků:

 1. Customer Development (od Steve Blanka), která říká, že nápad zakladatele je pouhá hypotéza a je nutné ji neustále ověřovat s uživateli (a přizpůsobit se tomu, co jste se při tom naučili)
 2. Agilní vývoj – techniky a metody jako extreme programming, SCRUM, kanban, atd.
 3. Business Model Canvas – tabulka stručně mapující váš business model a vaše hypotézy. Existuje několik variant, např. Lean Canvas

Níže jsou mé zápisky z konference. Čerpají

Předem varuji, že:

 • dál nenajdete souvislý text, ale strukturované zápisky
 • výběr, interpretace a parafrázování je moje, tedy zákonitě subjektivní
 • používám anglické termíny tam, kde není zavedený český překlad

Pokud by to někomu vadilo, je vhodnější přestat číst a raději se podívat na videa z původního zdroje.

Eric Ries: Stav hnutí Lean Startup

 • na světě se pořádá mnoho Lean Startup meetupů – 20 tisíc členů, 70 měst, 14 zemí (pozn. v ČR aktivní skupina není, pouze 4 čekatelé)
 • na třech amerických univerzitách se začíná učit jako předmět
 • startup = experiment
 • podnikání je management, cílem je nejen produkt, ale i instituce
 • pivot = změna směru (produktu, podnikání), zakotvená v tom, co jste se dosud naučili
 • důležitá je zejména rychlost – čím rychleji se učíte (a děláte změny), tím větší šance úspěchu, než vám dojdou peníze
 • „dosáhnout neúspěchu“ – pokud děláte něco, co nikdo nechce, nezáleží na tom, že to uděláte včas, v rámci rozpočtu, graficky krásně a s kvalitním kódem
 • cyklus Build / Measure / Learn (vytvořit / měřit / poučit se) – minimalizujte čas běhu tímhle cyklem (jsou na to tuny technik – viz list 26)
 • Toyota way – pyramida (odspoda, tedy od nezákladnějších principů): filosofie, proces, lidé, řešení problémů
 • Startup Way pyramida: zodpovědnost, proces, (firemní) kultura, lidé
 • „účtování“ inovací – udělejte nejzákladnější verzi projektu a hned začněte měřit, laďte, pokud to jde (pokud to nejde, změňte přístup)
 • vyvracení mýtů: „lean“ neznamená levně, ale spíš rychle; lean startupy nemusí být samofinancované, mohou mít i investory
 • continuous deployment: na IMVU jde nový kód do veřejné verze do 20 minut, potřebujete automatizovaný způsob, jak rychle rozpoznat, zda byla změna dobrá (špatnou rychle vrátit), malé dávky (3 dny už je velká dávka)
 • imunní systém (lokální testy, continuous integration, monitoring,…)
 • „minimum viable product“ – ta nejmenší možná verze produktu dostatečná k tomu, abyste se něco naučili o potřebách zákazníků

Mitch Kapor (rozhovor)

 • kdysi vyvinuli Lotus 1–2–3 a vydělali s ním 53 milionů dolarů za první rok
 • založil Mozilla Foundation; Firefox byl původně v mozillí komunitě poměrně nechtěný projekt, přesvědčil je až úspěch Firefoxu u uživatelů
 • principy lean startupu vám dají nekalou výhodu (pozitivně myšleno; očima investora)
 • investice plní (kromě peněz) další funkce: vnější potvrzení (někým jiným než podnikatelem) a sejmutí jedné role za zakladatele (rozdělení zodpovědnosti mezi něj a investora)

Votizen Case Study: Kdy a jak provést pivot

 • nepodnikejte kvůli penězům, chtějte změnit svět
 • frenologie mozku podnikatele: mají obrovskou schopnost vytvářet (si) vlastní realitu a malou trpělivost
 • techniky lean startupu pomáhají snížit podnikatelovo „reality distortion field“
 • lean postupy umožní snížit tržní riziko (děláte špatnou věc), zůstane k řešení technické riziko (děláte to špatně)
 • hledejte investora až tehdy, když máte víc technického rizika než tržního
 • „pivot“ znamená přeformulovat business model, nejde o prosté synonymum k „změna“
 • „pivot“ je hnaný vaší vizí, ne testováním
 • iterujte, nasaďte (a opakujte to)
 • PR může být špatné – dá vám iluzi pokroku
 • časem se iterace zrychlí a zlepší
 • finální myšlenka: jednejte „lean“, myslete „big“
 • pozn.: u téhle přednášky byly pro mě nejvíc zajímavé ty konkrétní změny, kterými Votizen procházel a to, jak průběžně postup měřili (a jak moc se jejich čísla měnila). To se nedá v krátkosti popsat, koukněte na video.

Wealthfront: Continuous Deployment v regulovaném prostředí

 • Wealthfront poskytuje informace (zejména grafy) o investičních manažerech (fondech)
 • je to státem hodně regulovaná oblast, točí se tam moc peněz (americké fondy spravují 11 000 000 00­0 000 dolarů)
 • Wealthfront nemá adminy ani quality assurance tým
 • nasazují změny do produkčního prostředí 30× denně
 • nedělají to proto, že by měli tolik nových vlastností, ale kvůli snížení rizika, just-in-time změnám a firemní kultuře
 • přirovnávají nasazovaní kódu v dávkách ke kbelíku, zatímco oni mají hadici
 • firmám, u kterých se nasazuje postaru, trvá nasazení (zejména kvůli čekání na otestování, opravám a integraci patchů) 2–8 týdnů, jim pár minut
 • mají hezký nástroj „deployment manager“ (viz list 13)
 • 5 základních prvků: Test Driven Development → Continuous Integration → Imunní systém → Continuous Deployment → Kultura (→ zpátky na začátek)

Rozhovor s Bradem Smith (Intuit)

 • malé týmy (max 6 lidí)
 • kultura analýz a plánování vede k politice
 • lepší je kultura experimentů a zpětné vazby od uživatelů
 • vyvíjejte just-in-time (až je to potřeba), ne just-in-case (do zásoby)
 • s akvizicemi dělají často „obrácenou integraci“ – tedy podnikatel z nově koupené firmy dostane na starosti i jejich související stávající projekty (např. šéf koupeného Mintu vede i jejich QuickBooks)

Food on the Table: Od minima po škálovatelný byznys

 • dělají projekt (web+mobil) pro nákup zeleniny (slevy, pomoc s nákupem, recepty)
 • velký plán znamená, že mají pokrýt 35000 obchodů s 1,5 miliony položek; to je samozřejmě pro začátek nerealistické; první verze tedy pokrývala jediný obchod a jen 5 položek
 • podobně s recepty – bylo by hezké mít 100 000 receptů, ale pro začátek stačí po 5 receptech pro každou z těch 5 položek
 • když je projekt úspěšný, tak časem vyroste – teď jsou někde na polovině čísel mezi minimem a původním „velkým plánem“
 • dělají hodně rozhovorů se zákazníky, často v terénu

Kazuistika IGN Entertainment

 • příliš mě nezaujala, snad jen:
 • při najímání vývojářů se nedívají na životopis, ale jen na kód
 • velká firma je továrna na sázky (mohou si dovolit vsadit na několik projektů)

Heroku – epic pivot

 • začali jako webový editor pro psaní a rychlé nasazení kódu Ruby programů – víceméně pro začínající programátory
 • po pár měsících získali 3 miliony dolarů investici
 • komunita je milovala, ale to jako úspěch nestačí
 • z původně experimentální vlastnosti (API + ovládání příkazovou řádkou) se stal nový směr
 • původní projekt (ten webový editor) nejprve odsunuli na HerokuGarden a po půl roce zcela zrušili (což bylo pro ně hodně emotivní, „heartbreaking“)
 • původní úspěch (oblíbenost v komunitě) je málem zabil (udržoval je v slepé uličce)
 • firmu posléze prodali za 250 milionů dolarů

Design + Lean Startup = Lean UX

 • cyklus Think/Make/Check (obdoba cyklu Build/Measure/Le­arn)
 • „product stewardship“ – zodpovědnost za projekt sdílená mezi management, designery a vývojový tým (poměrně složitá myšlenka, doporučuju kouknout na samotné video)
 • co pomáhá při vývoji uživatelských rozhraní:
 • style guide – tedy jakási knihovnička standardních prvků vašeho webu
 • mít tým složený z různých rolí na jednom místě
 • párování designera a vývojáře (schůzka, kdy oba najednou u jednoho počítače zkouší řešit daný problém)
 • vyplatí se mít „informační radiátor“, tedy víceméně nástěnku, kam designéři věší náčrtky toho, na čem právě pracují

Keynote: Steve Blank

 • startup není zmenšenina velké firmy
 • rozdíl je v tom, že startup hledá business model, zatímco firma jej realizuje
 • proto startup potřebuje jiné nástroje, konkrétně Customer Development
 • a používat Business Model Canvas
 • mít ve firmě investora pomáhá, protože investor má řádově větší zkušenosti s rozpoznáváním vzorů (vidí hodně různých firem)
 • „board meetings“ jsou přežitkem jako z 19. století – pomalé a logisticky náročné
 • Steve Blank navrhuje jednou týdně sepsat nestrukturovaný článek na privátní blog a zaktualizovat Business Model Canvas. Připravují na to webový nástroj http://www.le­anlaunchlab.com/, o který je prý mezi investory velký zájem

Dropbox: Rok epického škálování

 •  mají přes 100 miliard souborů, 10+ PB dat, ale starají se o to jen tři admini
 • moc neplánují, ale s tím, jak firma rostla,  zavedli roční a čtvrtletní cíle
 • malé týmy
 • 25 milionů uživatelů; takže i chyba o rozsahu 0,1 % postihne 25 000 lidí
 • trvá roky vybudovat důvěru, ale je možné ji během pár sekund ztratit

Hearsay: Agilní praktiky pro prodej a marketing

 • přeskakuju, je to mimo záběr Zdrojáku

IMVU po roce

 • firma, kde byl Eric Ries (organizátor konference) před lety jako CTO
 • dělají 3D chat s avatary a virtuálními předměty, mají obrat přes 40 M$ a dva miliony uživatelů
 • cyklus Build/Measure/Learn je jen jiné pojmenování pro vědeckou metodu
 • pro experimentování musí být vhodná kultura (Giordano Bruno byl upálen, jiní vědci mučeni)
 • musí být jednoduché pouštět experiment (tedy je nutné mít v kódu obecnou podporu pro běh experimentů a jejich vyhodnocování)
 • ne vždy mají zákazníci pravdu
 • vlastnosti je nutné posuzovat v kontextu celé aplikace

Groupon: Použití principů Lean Startupu při extrémním růstu

 • používají A/B testování, uživatelské testování
 • tým pořádá pravidelné retrospektivy
 • je potřeba určit časové limity, aby nápady nebobtnaly do přílišné složitosti (jak pro vývoj, tak z pohledu uživatele)

Další zdroje

Pokud vás Lean Startup zajímá, tak bohužel v češtině není moc zdrojů. Ale můžete zkusit něco z následujícího:

 • můžete jít pracovat do Wikidi, kde se většinu těchto principů snažíme aplikovat (lehké selfpromo doufám odpustíte)
 • pokud začínáte podnikat, můžete se přihlásit se svým startupem do GoToMarket akademie

Naopak v angličtině je relevantních zdrojů dostatek, začít můžete s blogy tří nejaktivnějších propagátorů Lean Startupu:

Poz. red. Pokud se vám s vaším startupem zadaří, přijďte se pochlubit – alespoň sem do komentářů, nebo ještě lépe vlastním článkem.

Michal Illich, nyní podnikatel (http://wikidi.com/), mentor a případný investor; předtím zakladatel firmy Jyxo, která kromě vyhledávače vyvinula i Blog.cz, Galerie.cz a původní verzi Sklik.cz

Komentáře: 3

Přehled komentářů

dustin Re: Zápisky ze Startup Lessons Learned
krylm Díky za článek!
fanusik Re: Díky za článek!
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3496