WebExpo – Mike Amundsen: Sny, lži a autonomní weby

Nezačínal jsem jako programátor. Ve skutečnosti mám dva tituly v teorii hudby a kompozici. Myslel jsem si, že budu profesorem hudby, místo toho mě v osmdesátých letech fascinovaly první „domácí počítače“ a nastartoval jsem tak novou kariéru.

„Nezačínal jsem jako programátor. Ve skutečnosti mám dva tituly v teorii hudby a kompozici. Myslel jsem si, že budu profesorem hudby, místo toho mě v osmdesátých letech fascinovaly první „domácí počítače“ a nastartoval jsem tak novou kariéru,“ říká Mike v rozhovoru pro portál data2crm.

Proto se opět vrátil na univerzitu a studoval BASIC, COBOL a VAX Assembler, což ho dovedlo ke psaní kódů pro počítačové čipy. Po několika letech práce programátora se v devadesátých letech přesunul k softwarové architektuře se zaměřením na weby a API. A u toho i zůstal, přičemž doteď si infrastrukturu aplikací píše ručně.

Své hudební vzdělání však dokáže využít i v současném působení. „Mám tendenci přistupovat k designu systémů a API podobně, jako někteří k tvorbě hudební kompozice. Zajímá mě především jazz a improvizace, a pro mě je souhra API s nezávislými web client aplikacemi jazzu velmi podobná,“ říká Mike dál.

Za několik desítek let praxe se mu podařilo vybudovat si jméno jako jednoho z největších odborníků na API, včetně architektury sítě, vývoji web aplikací nebo cloud computing. O těchto tématech zároveň vydal (nebo spolupracoval na vydání) několik desítek knih – poslední z nich třeba RESTful Web APIs.

Aktuálně se Mike tematicky zaměřuje zejména na to, jakou roli hrají hypermedia při tvorbě a udržování aplikací, které se mohou úspěšně v čase vyvíjet, a svoje přednášky prezentuje po celém světě.  Pracovně pak působí jako ředitel API Architecture a API Academy ve firmě CA Technologies.

Jedním z trendů dneška je podle Mika zvyšující se autonomie strojů, ať už se bavíme o nástupu internetu věcí, autonomních aut nebo mikroslužbách. Autonomie ale v současnosti vyžaduje vysoce přesné a na míru navržené operační systémy. Nicméně i v přírodě je interakce napříč systémy běžná a nezbytná. A proto klíčem k úspěchu není přesnost komunikace, ale její opak – aproximace.

„Myslím si, že musíme změnit způsob, jakým přemýšlíme a tvoříme software ve všeobecnosti. Vidím příliš mnoho kódu, mnohem více než kdysi a nemyslím si, že to je dobře. Mel Conway říká „psaní na počítači je nepřirozená činnost,“ a chce změnit způsob, jakým stavíme programy díky používání jednoduchých konstrukčních metafor,“ vysvětluje Mike.

Ostatně, při svých přednáškách často čerpá ze sociálních věd, teorie komunikace nebo designu systémů a snaží se nastínit budoucí model počítačové vědy vycházející z principů fuzzy logic, aproximace a záměrných nepřesností.

Díky tomuto přístupu je možné vytvořit základ pro komunikaci strojů a možné budovat nový autonomní software přesahující dosavadní rámec programování, nabízející novou úroveň funkcí a efektivnější interakce s ostatními systémy. Nejen o tom bude Mike mluvit na konferenci WebExpo, konající se v září v pražském Paláci Lucerna.

Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=20304