Udržovatelný stylopis: pořádek v souborech, pozor na hacky a !important

Udržovatelnosti kaskádových stylů prospívá také konzistence ve struktuře souborů, jejich pojmenovávání a obsahu. A víte, proč jsou hacky z pekla? Opět z osobní zkušenosti, tedy subjektivně.

Dnešní článek patří do rubriky Subjektivně. Jejím cílem je zejména poskytovat prostor pro názory a pohledy na aktuální dění v oblasti webových technologií i na jejich vývoj do budoucna. Jedná se o osobní názory, které se nemusí vždy shodovat s názory redakce. Pokud máte co říct, pojďte k nám psát Subjektivně.

Posledně jsme v článku Udržovatelný stylopis: CSS kód, ze kterého nerozbolí hlava popsali hlavní zásady udržovatelného stylopisu. Dnes k nim přidáme několik rad.

Hacky a dobrý kód nejsou kamarádi

Hacky vnímám jako konstrukce, které využívají chyb prohlížečů. V pekle, kde jsou kodéři nuceni pracovat se špatným kódem, jsou nejbližšími Luciferovými pomocníky.

Hacky jsou vázané na konkrétní chyby konkrétních verzí prohlížečů, a tak nikdy nevíme, co se s nimi stane za měsíc nebo rok. Můžeme jen čekat a pak se divit, jako když nejznámější hack — podtržítkový pro IE6 — přestal fungovat v IE7. Nikdy nevíme, co s naším hackem provede některá příští verze prohlížeče.

Hacky v drtivé většině slouží pro rozpoznání MS Internet Exploreru, typicky jeho šesté verze. Toho však daleko lépe dosáhneme podmíněnými komentáři, kterým se budeme věnovat dále.

Jak důležité je šetřit s !important

„Nikdy není tak zle, aby bylo !important”, říkám si raději pokaždé. Klauzule !important zajistí, aby vlastnost nebyla nikdy v budoucnu přepsána. Může se hodit, ale většinou se zneužívá pro „tvrdé přebití” hodnoty nějaké vlastnosti. Jako pneumatickým kladivem na komára. Pro přebíjení máme naštěstí krásné pravidlo o podrobnějším selektoru.

Centrální stylopis, mozek našeho CSS

Centrální („bridging” nebo „housing”) stylopis je kromě „tiskového” a „explorerového” jediným, který linkuji z HTML hlavičky. Šetřím tím HTTP dotazy a také svoji práci při změnách nalinkování pluginů a frameworků z HTML. V centrálním stylopisu dodržuji jednotnou strukturu. Rychleji se v něm pak zorientuji, když se přepínám mezi různými projekty.

Co v něm najdete?

Hlavičku
Může se stát, že správu projektu po vás převezme někdo, kdo nebude mít možnost zjistit jeho autora. Uveďte zde popis stylopisu, název projektu a kontakt na sebe.
Import frameworků
Osobně zde typicky importuji resetovací a typografickou část Blueprintu.
Import pluginů
To když je potřeba využít cizí knihovny. Ty je lepší izolovat do vlastních CSS souborů a zde na ně odkazovat. Typickým pluginem v mém stylopisu je upravená verze FancyBoxu.
Indexy
V případě, že komentáře na produkční verzi automaticky odstraňujete, považuji za lepší je mít v centrálním stylopisu (soupis indexů najdete v minulém článku). V opačném případě je dejte do externího textového souboru.
Helpery (pomocné třídy)
Různorodí pomocníci, kteří jsou platní skrze celý projekt — definice vzhledu zpráv pro uživatele, externích odkazů, třídy označující načítání obsahu AJAXem nebo vývojovou verzi projektu.
Layout
Struktura layoutu celého projektu — hlavička, obsah nebo případně patička.
Jednotlivé stránky
Stránky nebo „šablony” společné pro více stránek si označím třídou nebo identifikátorem v <body> a buď zde definuji vzhled specifických prvků nebo předefinuji vzhled obecných prvků layoutu.
Typografie
Definice vzhledu prvků s textem. Myslím, že je rozumné si tyto prvky v dokumentu označit obecnou třídou a zde nadefinovat vzhled všech možných HTML značek. Zejména u částí, kde se vypisuje uživatelský obsah, je potřeba dopředu myslet i na katastrofické scénáře.
Opakující se prvky stránek
Například stránkování nebo fotogalerie.

Příklad hlavičky:

/*
Centralni stylopis webu Prazskeho Jara (www.festival.cz)
Autor: Martin Michalek, Studio Shortcat, michalek@shortcat.cz
*/

/* ===== Import Blueprint CSS a pravidel jej upravujich ===== */
@import "./blueprint.css";
@import "./blueprint-extra.css";


/* ===== Import pluginu ===== */
@import "./calendar.css";
@import "./fancybox.css";
@import "./sifr.css";

/* ===== Z-index "index" =====
Karusel:
1 .jcarousel-list - vsechny prvky karuselu
2 .jcarousel-clip - viditelna cast karuselu v jCarouselu

...

/* ===== Helpery ===== */

.loading
{
 ...
}

... 

CSS soubory mají stejné pojmenování a strukturu napříč projekty

Podobně jako ve struktuře centrálního stylopisu, i ve struktuře souborů považuji za nutné udržovat jednotnost. V mém adresáři CSS souborů pak najdete:

  • index.css  — centrální stylopis. Mozek projektu. Pojmenujte si jej, jak chcete, osobně se rád sjednocuji s programátory.
  • ie6.css, ie7.css  — často jsem oba slučoval do ie.css, což ale není správná cesta. Každá verze potenciálně odlišného prohlížeče by měla mít vlastní stylopis. Jen tak definitivně utečete z pasti hacků.
  • print.css  — tiskové styly.
  • blueprint.css  — z Blueprint CSS využívám hlavně resetovací a typografická pravidla. Zde se hodí malá poznámka: využití jeho vlastností pro specifikaci layoutu mimo prototypování udržovatelnosti stylopisu spíše škodí, proto se jim u projektů poslední dobou vyhýbám.
  • pluginy a styly cizích knihoven (například fancybox.css, sifr.css)

Příklad připojení stylopisu z HTML hlavičky

<link href="/css/index.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css">
<!--[if IE 6]><link href="/css/ie6.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css"><![endif]-->
<link href="/css/print.css" media="print" rel="stylesheet" type="text/css"> 

U menších projektů je možné tiskový stylopis přesunout do centrálního s pomocí pravidla pro oddělení média:  @media print { ... }

Vyhýbám se colors.css a další slučujícím stylopisům

Někteří kodéři používají „dceřiné” stylopisy pro konkrétní typ pravidel — popis typografie, barev, rozměrů. Argumentem bývá oddělení pravidel, která se „mohou měnit”. Jenže…

  • Všechna pravidla jednotlivých prvků jsou zpravidla spojité nádoby (typografie souvisí s barvou) a úpravy prvků na více místech nebývají právě radostné.
  • Slučující stylopisy často vybízejí ke sjednocování definic prvků podobných vlastností, což je velmi nešťastné pro následné ladění (viz obrázek Firebugu).
  • Změny v barevnosti lze udržovat lépe pomocí indexu barev a jejich nahrazováním v centrálním stylopisu.
Špatná optimalizace pro Firebug

Špatná optimalizace pro Firebug: Stylopis colors.css obsahuje pravidlo s příliš velkým počtem selektorů

Závěr

„Udržovatelností stylopisu” se zabývám asi rok a myslím, že aktuální stav mých myšlenek je spíše úvodem do problematiky než hotovým řešením.

Na podobné myšlenky jsem v posledních měsících narazil i u jiných — zabývá se tím například Russ Weakly nebo Natalie Downe. Prakticky celé současné hnutí kolem CSS frameworků žene dopředu snaha o zvýšení efektivity kóderské práce, kterého dosahuje i udržovatelný stylopis.


Martin Michálek se zabývá praktickým webdesignem od roku 1997. Posledních 7 let ve studiu Shortcat. Aktuálně se kromě jiného koncentruje na efektivitu webdesignérské práce. Píše blog Vzhůru dolů.

Používáte important?
Komentáře: 16

Přehled komentářů

Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=2965