Návrh uživatelské části e-shopu

Druhý díl seriálu o tvorbě moderního e-shopu bude věnován vytvoření návrhu uživatelské části na základě požadavků z minulého dílu. Hlavním tématem bude vytvoření návrhu komunikace mezi API a uživatelskou částí.

Seriál: E-shop pomocí moderních technologií (15 dílů)

 1. Úvodní analýza pro moderní e-shop 4.1.2013
 2. Návrh uživatelské části e-shopu 11.1.2013
 3. Tvorba uživatelské části e-shopu 18.1.2013
 4. Nákupní košík pomocí HTML5 Web Storage 25.1.2013
 5. Tvorba moderního eshopu: kategorie a parametrické hledání 1.2.2013
 6. Tvorba moderního e-shopu: dokončení uživatelské části 8.2.2013
 7. Tvorba moderního e-shopu: plánování administrace 15.2.2013
 8. Tvorba moderního e-shopu: správa objednávek 22.2.2013
 9. Tvorba moderního e-shopu: nahrávání obrázků k produktu 1.3.2013
 10. Tvorba moderního e-shopu: Bower, Yeoman a Gemnasium 15.7.2013
 11. Tvorba moderního e-shopu: HTML5 drag & drop a kategorie 29.7.2013
 12. Tvorba moderního e-shopu: zpracování chyb 12.8.2013
 13. Tvorba moderního e-shopu: Rich-Text Editing a dokončení administrace 26.8.2013
 14. Autentizace v single-page aplikacích 9.9.2013
 15. Autentizace v single-page aplikacích – serverová část 7.10.2013

Architektura aplikace

E-shop popsaný v minulém díle budeme vytvářet způsobem, který je odlišný od klasických způsobů tvorby aplikací. Středem celé aplikace bude REST API, se kterým budou komunikovat ostatní části, v tomto případě rozhraní k administraci a rozhraní k uživatelské části. Tímto způsobem je projekt rozdělen na tři samostatné části, jak ukazuje následující schéma:

Striktní oddělení tří částí přináší jednu velkou výhodu: můžeme vytvořit nejprve celou uživatelskou část, aniž bychom napsali jediný řádek kódu na straně serveru v Node.js.

Problémy při návrhu „klasickým“ způsobem

Všichni nejspíš máme tu zkušenost, že na papíře je možné vše hezky plánovat, ovšem jakmile se aplikace začne reálně programovat, dochází k četným změnám, které je ovšem nutné komunikovat s klientem, což stojí hodně času. A i když všechny změny klient odsouhlasí, jakmile je mu aplikace předvedena, okamžitě začne požadovat množství úprav. A úpravy v již naprogramovaném (hotovém) e-shopu stojí mnohem více času a peněz než úpravy „na papíře“.

Proto jsou zde různé agilní metodiky, které se snaží s klientem práci průběžně komunikovat a rozdělit projekt na menší iterace a vyhnout se tomu, že na konci práce nedostane to, co opravdu potřebuje. Tímto se ale nevyhneme četným úpravám kódu, s čímž některé metodiky již přímo počítají.

Abychom minimalizovali nutnost změn, snažíme se od klienta získat nejkvalitnější informace o tom, co vlastně potřebuje a z nich pak vytváříme návrh, který se mu snažíme co nejpřesněji odprezentovat (tímto tématem se zabývá skvělá kniha Požadavky na software od Karla E. Wiegerse, velmi doporučuji). Používá se k tomu např. prototypování.

Vůbec nejlepší by bylo, kdyby klient viděl přímo šablony s reálnými daty a mohl s nimi pracovat jako s klasickým webem. Viděl by již funkčnost reálného e-shopu, který poté dostane, a je tedy velmi pravděpodobné, že by dokázal většinu změn oproti návrhu odhalit již zde. Zároveň ale nechceme trávit žádný čas navíc něčím, co je pouze pro prezentaci a co pak zahodíme. A právě aplikace s REST architekturou takový způsob návrhu umožňuje.

REST API a Apiary

Nejprve vytvoříme celou uživatelskou část v AngularJS. Se serverem bude komunikovat pouze pomocí REST API. Protože API budeme programovat až po tvorbě uživatelské části, využijeme nástroj Apiary, který na předem dané HTTP požadavky bude odpovídat předdefinovanými HTTP odpověďmi. Z toho pak dostaneme také data pro lokální testování a vždy aktuální dokumentaci. REST API a Apiary se věnoval 8., 9. a 12. díl seriálu o Node.js.

Podobným způsobem budeme vytvářet i administraci (kterou může programovat i jiný vývojář zároveň s uživ. částí) i případně ostatní projekty, které budou získávat data také přes API (třeba nějaká mobilní aplikace).

Struktura uživatelské části

Při tvorbě návrhu budeme hledat nejjednodušší řešení, které splní zadané požadavky. Sepišme si seznam stránek, které se budou zobrazovat v uživatelské části:

 • Úvodní stránka
 • Detail kategorie
 • Detail produktu
 • Detail stránky
 • Vyhledávání
 • Košík
 • Výběr dopravy a platby (1. krok objednávky)
 • Zadání uživatelských dat (2. krok objednávky)
 • Potvrzení objednávky (3. krok objednávky)

Na těchto stránkách budeme zpracovávat několik operací, kvůli kterým bude potřeba komunikovat s API:

 • získání seznamu kategorií pro menu,
 • získání seznamu stránek (FAQ, obchodní podmínky ap.) pro další menu,
 • získání detailu stránky,
 • získání několika produktů pro úvodní stránku,
 • získání produktů pro danou kategorii,
 • získání dat pro detail produktu,
 • hledání produktů na danou frázi,
 • kontrola a vložení objednávky do databáze.

Všechny ostatní operace budeme zatím řešit na straně klienta. V prohlížeči bude uložen i obsah košíku, nicméně před vložením do databáze bude objednávka samozřejmě zkontrolována.

Podíváme-li se na operace, které budou zpracovány přes API, můžeme si všimnout, že s výjimkou vyhledávání a vkládání do databáze se dají všechny výborně kešovat. Třeba taková stránka FAQ se bude měnit jen výjimečně, proto můžeme na serveru přímo vygenerovat a uložit soubor faq.json a případný dotaz na FAQ pak může rovnou zpracovat třeba nginx a požadavek nedojde vůbec k Node.js. Pokud pro samotné vyhledávání použijeme specializovanou databázi jako ElasticSearch, se kterou se komunikuje také přes REST API, pak se bude z pohledu uživatelské části komunikovat s databází pouze při vložení objednávky do databáze. Celý e-shop je tak vlastně statický web složený z HTML šablon a JSON souborů.

Návrh REST API

Dále budeme navrhovat samotné API z pohledu uživatelské části webu. Každá z URL bude prefixovaná řetězcem /api/v1. Všechna níže uvedená URL se týkají pouze komunikace s API, nejde o URL, která uvidí zákazník.

Získání seznamu kategorií pro menu

Budeme chtít získávat všechny kategorie ve stromové struktuře, takže dotaz bude stejný jako v administraci:

GET /categories

Jako návratovou hodnotu můžeme očekávat pole se všemi kategoriemi na nejvyšší úrovni (případné podkategorie budou vráceny jako položka rodičovské kategorie). Jedna vrácená kategorie bude mít tyto atributy:

 • Název (name)
 • URL (url)
 • Podkategorie (children, pole potomků, opět mohou mít položky název, URL a podkategorie).

Získání seznamu stránek

Pro získání všech stránek použijeme klasický HTTP GET požadavek a přidáme také seznam polí, které chceme vrátit (jinak bychom měli vrátit všechny):

GET /pages?fields=name,url

Návratovou hodnotou je pole se všemi stránkami, přičemž každá obsahuje název a URL. Parametr fields budeme přidávat i u dalších adres, pokud budeme chtít vrátit jen určité položky.

Získání detailu stránky

Získání jedné stránky je jednoduchý dotaz:

GET /pages?url={url}

Pokud stránka s touto URL neexistuje, bude vrácen HTTP kód 404, jinak HTTP kód 200 a v odpovědi budou tyto položky:

 • Název (name)
 • URL (url)
 • Text (text)

Adresa nemá formát /pages/{id} , protože při HTTP požadavku na danou stránku nemáme k dispozici ID stránky. To budeme mít až v administraci, proto má dotaz na stránku tento formát.

Získání produktů pro kategorii

V kategorii se budou vždy vypisovat jen produkty z dané kategorie.

GET /products?category={kategorie}&limit={kolik}&offset={odkud}

Jako návratovou hodnotu očekáváme pole se všemi produkty, přičemž jeden vrácený produkt bude obsahovat tyto položky:

 • Název (name)
 • URL (url)
 • Krátký popisek (perex)
 • Fotografie (photo)
 • Výrobce (producer)
 • Kategorie (category, název a url kategorie)
 • Dostupnost (availability)
 • Cena vč. DPH (price)
 • DPH (vat)

URL by také mohlo být /categories/{id kategorie}/products. Protože však později budeme přidávat sofistikovanější filtrování produktů v kategorii, bude výhodnější nechat tento formát URL.

Získání produktů pro úvodní stránku

Na úvodní stránce se budou vypisovat produkty, které jsou označeny atributem homepage. Mezi požadavky tento atribut uveden nebyl a vznikl, až když jsme začali navrhovat úvodní stránku.

GET /products?homepage=true

Jako návratovou hodnotu budeme očekávat pole všech produktů s tímto atributem. Jeden vrácený produkt bude mít stejný formát jako produkty vrácené v kategorii.

Získání produktu pro detail produktu

V detailu produktu budeme vracet téměř všechny atributy, které máme u produktu uloženy:

GET /products?url={url}

V případě, že produkt nebude na dané URL nalezen, bude vrácen HTTP kód 404, jinak očekáváme HTTP kód 200 a tělo odpovědi bude obsahovat tyto položky:

 • Název (name)
 • URL (url)
 • Kód (code)
 • Krátký popisek (perex)
 • Dlouhý popisek (text)
 • Fotografie (photos, pole)
 • Parametry (parameters, pole)
 • Výrobce (producer)
 • Kategorie (category, název a url kategorie, pole)
 • Dostupnost (availability)
 • Cena vč. DPH (price)
 • DPH (vat)

Vyhledávání produktů

Vyhledávat budeme pouze na kolekci s produkty. URL bude vypadat takto:

GET /products?q={dotaz}&limit={kolik}&offset={odkud}

Jako návratovou hodnotu budeme očekávat:

 • celkový počet nalezených produktů (count)
 • vrácené produkty dle stránkování (jeden záznam bude mít stejný formát jako v případě získání produktů pro kategorii)

Vložení objednávky do databáze

Obsah košíku bude uložen na straně klienta (v prohlížeči) a vložení objednávky proběhne metodou POST:

POST /orders

Jako obsah požadavku zašleme ve formátu JSON data z nákupního košíku (kód produktu, počet ks), zadanou doručovací a případně kontaktní adresu a typ dopravy a platby.

V případě, že bude objednávka v pořádku vložena do databáze, bude vráceno číslo vytvořené objednávky. V opačném případě bude navrácena informace o chybě, kvůli které nebylo možné objednávku zpracovat.

Co dále

V dalším kroku vytvoříme rozhraní API v Apiary a následně základní podobu všech šablon, které pak rozhýbeme pomocí frameworku AngularJS.

Na tvorbě tohoto článku se svými připomínkami podílel také Pavel Lang. Díky!

Komentáře: 19

Přehled komentářů

https://tomasfejfar.mojeid.cz/#bLGPpVT97A JS vs SEO
vidya Re: JS vs SEO
5o Re: JS vs SEO
Jakub Mrozek Re: JS vs SEO
5o Re: JS vs SEO
5o Re: JS vs SEO
petersirka Re: JS vs SEO
petersirka Re: JS vs SEO
vidya Re: JS vs SEO
vidya Re: JS vs SEO
https://tomasfejfar.mojeid.cz/#bLGPpVT97A Re: JS vs SEO
vidya Re: JS vs SEO
petersirka Re: JS vs SEO
Jakub Mrozek Re: JS vs SEO
Tomáš Fejfar Re: JS vs SEO
Tomáš Fejfar Re: JS vs SEO
Jakub Mrozek Re: JS vs SEO
Tomáš Jurman PHP od Koska
cl1d3 Kompatibilita s roznymi prehliadavacmi
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3765