Spouštíme letní ORM test PHP frameworků

V současné době je k dispozici veliké množství různých PHP frameworků, které usnadňují práci při tvorbě webových aplikací. Všechny mají specifické vlastnosti a ne vždy je úplně snadné zvolit ten pravý. Problém nastává ve chvíli, kdy chce programátor najít nějaký hromadný srovnávací test a podle něj se rozhodnout, který framework využít.

Seriál: ORM test PHP frameworků (9 dílů)

 1. Spouštíme letní ORM test PHP frameworků 3.7.2013
 2. ORM test PHP frameworků – CakePHP, CodeIgniter 10.7.2013
 3. ORM test PHP frameworků – DooPHP, Jelix 17.7.2013
 4. ORM test PHP frameworků – Kohana, Laravel 26.7.2013
 5. ORM test PHP frameworků – Nette, Prado 31.7.2013
 6. ORM test PHP frameworků – Qcodo, Recess 7.8.2013
 7. ORM test PHP frameworků – Seagull, Symfony 14.8.2013
 8. ORM test PHP frameworků – Yii, Zend Framework 21.8.2013
 9. ORM test PHP frameworků – PHP, závěr 28.8.2013

Úvod

Téměř každý, kdo vytváří větší webové aplikace, pravděpodobně používá nějaký z aktuálně dostupných frameworků. Jedním z hlavních parametrů při jeho výběru je samozřejmě vkus daného jedince (skupiny) a zkušenosti v určitém programovacím jazyce. Ale co když se najde programátor, který chce vytvořit aplikaci a neví, jaký framework použít? Nejspíš se nebude učit s každým a následně si vybere ten, který mu vyhovuje nejvíce, ale pokusí se na internetu najít testy a srovnání, aby si zvolil dle jeho aktuálních potřeb. Hlavním parametrem při tomto hledání by byl nejspíše výkon, rychlost a paměťová náročnost. Protože patřím přesně do této skupiny a nepodařilo se mi najít požadovaný aktuální srovnávací test, rozhodl jsem se, že jeden takový vytvořím. Dle průzkumů a různých názorů dostupných na internetu, jsem vybral 14 nejznámějších PHP frameworků (jejich přehled najdete na konci tohoto článku) a pokusil se je porovnat na základě jejich rychlosti a náročnosti při komunikaci s databází.

Každý framework je alespoň trochu odlišný, ať už se jedná o použité programovací jazyky nebo strukturu uspořádání zdrojových souborů. Hlavním aspektem jejich rozdílnosti je ale množství dostupných funkcí a knihoven a případná rozšiřitelnost. Jestliže aplikace používá knihovny, které nepotřebuje přímo k běhu dané aplikace, tak to může mít negativní dopad na její rychlost.

Většina dostupných testů se zabývá pouze vypsáním věty „Hello world“ nebo jednoho jednoduchého SQL příkazu, z tohoto důvodu bylo použito spíše zátěžové testování a různé příkazy.

Konfigurace testu

Test jsem prováděl na dvou vlastních počítačích, a to tak, že na jednom běžel lokální server a na druhém program pro testování. Tuto konfiguraci jsem zvolil, aby test nebyl ovlivněn výkyvy připojení nebo rozdílným zatížením použitého hostingu a aby testovací program neovlivňoval výkon počítače se serverem.

K testování byly použity:

Stolní počítač se serverem:

 • Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo E8400, 3.00 GHz
 • Paměť: 8.0 GB DDR2
 • HDD: 5400 RMP, SATA
 • OS:  Ubuntu Server verze: 12.04.1 LTS x86
 • Apache HTTP server ve verzi 2.2.22
 • MySQL klient ve verzi 5.5.24
 • PHP 5.3.10

Notebook s testovacím programem:

 • Typ: ASUS UL80VT
 • Procesor: Genuine Intel(R) CPU U7300, 1.3GHz
 • Paměť: 4.0 GB DDR3
 • HDD: 5400 RMP, SATA
 • OS: Microsoft Windows 7 Professional x64, Service Pack 1

Další nástroje:

 • Wi-Fi router: TP-LINK TL-WR340GD
 • Testovací program: Apache JMeter 2.8 (r1393162)
 • Databáze Sakila

Průběh testu

Jak bylo zmíněno výše, test byl prováděn na dvou počítačích. Nejprve jsem nainstaloval a nakonfiguroval Ubuntu serverApache a MySQL na stolním počítači. Následně jsem nainstaloval databázi Sakila a poté jsem postupně vytvářel jednotlivé projekty (aplikace) tak, aby se vzájemně neovlivňovaly.

Každá aplikace měla za úkol:

 1. Vypsat seznam všech zákazníků (tabulka customer)
 2. Vytvořit nového herce (tabulka actor) s unikátním ID a jménem a příjmením dle požadavku
 3. Zkontrolovat existenci záznamu a následně editovat vytvořeného herce vybraného dle ID
 4. Zkontrolovat existenci záznamu a následně smazat vytvořeného herce vybraného dle ID

Pro každou funkci byla vytvořena samostatná stránka obsahující funkcionalitu určenou výhradně pro zpracování daného požadavku.

Nastavení programu Apache JMeter

K testování jsem využil testovací program Apache JMeter, který byl pro každý projekt nastaven tak aby generoval 30 uživatelů s ramp-up periodou 10 sekund. Což znamená, že během každé vteřiny se přihlásí 3 noví uživatelé.

Apache JMeter nastavení uživatelů

Následně byla definována smyčka (loop), ve které každý uživatel prováděl dané úkoly. Počet opakování byl nastaven na 100. V tomto cyklu byly zadávány jednotlivé příkazy přes „HTTP request“, ve kterém byla definována adresa dané stránky a případná data posílaná přes POST příkaz.

Apache JMeter nastavení parametrů požadavku

Za účelem generování jednoznačných identifikátorů a rozlišení kroků programu, byly vytvořeny dvě počítadla (counter). Počítadlo uživatelů (UserCounter) bylo umístěno před smyčku a počítadlo požadavků (RequestCounter) bylo závislé na daném uživateli a nacházelo se uvnitř daného cyklu. Pro vygenerování ID sloužila matematická funkce „jexl“ využívaná v programu Apache JMeter.

${__jexl(${UserCounter}*1000+${RequestCounter})

Tento vzorec vynásobí pořadí aktuálního uživatele číslem 1000 a přičte k němu hodnotu počítadla cyklů. Například pro 12. uživatele v jeho 54. kroku je vygenerováno ID = 12054.

Pro čtení výsledků daných testů jsem využíval grafy průběhu(Spline Visualizer, Graph Results) a detailnější tabulkové zobrazení zjištěných údajů (Aggregate Report).

Všechny testy byly zaměřeny výhradně na rychlost zpracování jednotlivých požadavků.

Podrobnější průběh testů

1. TEST – Výběr záznamů (SELECT)

Každý uživatel v každém jednotlivém kroku provedl výběr celé tabulky zákazníků a nechal si vypsat informace o každém záznamu (ID, jméno, příjmení).

– Pro jeden každý projekt bylo provedeno 3000 těchto výpisů (100 cyklů pro 30 uživatelů) 

Sakila, schéma tabulky zákazníků

2. TEST – Vytvoření nového záznamu (INSERT)

Každý uživatel v každém kroku přidal do databáze záznam o novém herci s unikátním identifikátorem a jménem a příjmením složeným z pořadového čísla uživatele, číslem kroku a označením pro danou buňku.

Př. 12. uživatel ve svém 52. Kroku vložil do tabulky údaje:

 • ID: 12052
 • First_name: FirstName_U12_R52
 • Last_name: LastName_U12_R52

– Pro jeden každý projekt bylo provedeno 3000 těchto vložení (100 cyklů pro 30 uživatelů)

Sakila, schéma tabulky herců

3. TEST – Úprava záznamu (UPDATE)

Každý uživatel zkontroloval dostupnost svých údajů v databázi definovaných aktuálním krokem, a to v závislosti na unikátním ID generovaného dle pořadí uživatele a na aktuálním prováděném kroku.

Údaje následně upravil na formát podobný jako při vkládání, jen s identifikátorem „New“.

Př. 21 uživatel ve svém 87. kroku upravuje údaje v tabulce „Actor“ dle id 21087 na:

 • First_name: FirstNameNew_U21_R87
 • Last_name: LastNameNew_U21_R87

– Pro jeden každý projekt bylo provedeno 3000 těchto úprav (100 cyklů pro 30 uživatelů)

4. TEST– Smazání záznamu (DELETE)

Každý uživatel zkontroloval dostupnost svých záznamů dle generovaného ID a následně tento záznam smazal.

Př.: uživatel 3 v kroku 10 smazal záznam s ID 3010

– Pro jeden každý projekt bylo provedeno 3000 těchto smazání (100 cyklů pro 30 uživatelů)

5. TEST– Vše zároveň (ALL)

V tomto testu byly provedeny všechny dříve zmíněné kroky s tím rozdílem, že byly všechny prováděny najednou. To znamená, že každý uživatel si v jednom svém kroku nechal vypsat tabulku zákazníků, vytvořil nového herce s unikátním ID jménem a příjmením, tento záznam upravil a na závěr odstranil.

– Pro jeden každý projekt bylo zasláno 12000 požadavků (100 cyklů pro 30 uživatelů a 4 funkce).

Vlastní testování

Testované aplikace jsem vytvářel pomocí 14 nejznámějších frameworků, ve kterých jsem se snažil omezit některé doplňující vlastnosti, aby byly výsledné aplikace co nejvíce podobné. Na závěr jsme přidal i jednoduchou aplikaci napsanou v čistém PHP, která obsahovala pouze funkce určené k nejjednoduššímu zpracování daného požadavku.

Seznam použitých frameworků (abecedně)

 • CakePHP 2.2.5, vydán 8. 1. 2013
 • CodeIgniter 2.1.3, vydán 8. 10. 2012
 • DooPHP 1.4.1, vydán 22. 2. 2011
 • Jelix 1.5.0, vydán 20. 2. 2013
 • Kohana 3.3.0, vydán 21. 10. 2012
 • Laravel 3.2.13, vydán 11. 1. 2013
 • Nette 2.0.8, vydán 19. 2. 2013
 • Prado 3.2.1, vydán 19. 1. 2013
 • Qcodo 0.4.22, vydán 15. 8. 2011
 • Recess 0.20, vydán 7. 8. 2009
 • Seagull 1.0.4, vydán 14. 1. 2013
 • Symfony 2.2.0, vydán 24. 2. 2013
 • Yii 1.1.13, vydán 30. 12. 2012
 • Zend framework 2.1.4, vydán 13. 3. 2013

Co dál?

Během léta vám postupně předvedeme, jak si jednotlivé frameworky v testu vedly. Projdeme je v abecedním pořadí, každý týden ukážeme dva. Na konci pak vše přehledně shrneme.

Student magisterského oboru Informační technologie na TUL. Jeho hlavní zálibou je programování webových aplikací nebo programů pro počítače a telefony. Oblíbené jazyky C#, Java, PHP. Velmi rád se učí novým věcem a nedokáže se od projektu odpoutat, dokud není dokončen. Pokud zrovna nepracuje vyráží na pěší výlety nebo na kolečkové brusle.

Komentáře: 27

Přehled komentářů

martin.bazik stare verzie
nechapu.lidi Re: stare verzie
martin.bazik Re: stare verzie
Martin Hassman Re: stare verzie
jkucharovic Re: stare verzie
jenicek Re: stare verzie
Petr Prchal
Martin Hassman Re:
glubo Re:
Petr Prchal Re:
Michal Májský Výběr frameworku dle výkonu a rychlosti?
Martin Hassman Re: Výběr frameworku dle výkonu a rychlosti?
Martin Sura Re: Výběr frameworku dle výkonu a rychlosti?
Martin Hassman Re: Výběr frameworku dle výkonu a rychlosti?
frosty22 Re: Výběr frameworku dle výkonu a rychlosti?
wandal Re: Výběr frameworku dle výkonu a rychlosti?
Peter z vesnice bez vodovodu Neviem ci to je dobry napad
tomas.fejfar Jako fajn, ale
Patrik Šíma Re: Jako fajn, ale
Martin Hassman Re: Jako fajn, ale
tomas.fejfar Re: Jako fajn, ale
Jaroslav Jakoubě Re: Jako fajn, ale
Pavol Vykonnost frameworkov v CRUD operaciach
janek můj názor
podhy Re: můj názor
petr ještě otestovat phalcon php
petr zahraniční srovnání
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=8825