Java na webovém serveru: AJAX formuláře

Od minulého dílu umožňuje naše aplikace vkládat komentáře, ovšem ne příliš pohodlným způsobem. Dnes si proto ukážeme, jak uživatelům komentování zpříjemnit pomocí oblíbeného AJAXu. Využijeme k tomu knihovnu jQuery na straně klienta a servlety na straně serveru.

Seriál: Java na webovém serveru (16 dílů)

 1. Java na serveru: úvod 8.1.2010
 2. Java na webovém serveru: první web 15.1.2010
 3. Java na webovém serveru: práce s databází 29.1.2010
 4. Java na webovém serveru: práce s databází II 12.2.2010
 5. Java na webovém serveru: lokalizace a formátování 19.2.2010
 6. Java na webovém serveru: autorizace a autentizace 26.2.2010
 7. Java na webovém serveru: autorizace a autentizace II 5.3.2010
 8. Java na webovém serveru: porovnání Javy a PHP 10.3.2010
 9. Java na webovém serveru: Vlastní JSP značky a servlety 17.3.2010
 10. Java na webovém serveru: posílání e-mailů a CAPTCHA 24.3.2010
 11. Java na webovém serveru: píšeme REST API 7.4.2010
 12. Java na webovém serveru: SOAP webové služby 14.4.2010
 13. Java na webovém serveru: hlasování a grafy v SVG 28.4.2010
 14. Java na webovém serveru: Komentáře a integrace s Texy 9.6.2010
 15. Java na webovém serveru: AJAX formuláře 23.6.2010
 16. Java na webovém serveru: implementujeme Jabber 30.6.2010

Implementace komentářů z minulého dílu byla sice funkční, ale značně nedokonalá. V případě, že uživatel udělal ve formátování komentáře chybu (zadal nepovolené XHTML značky atd.), dostal po odeslání od serveru chybovou hlášku, ale už neměl šanci chyby napravit – byl odkázán na funkci „zpět“ svého prohlížeče, u které není zaručeno, že se vyplněné údaje z formuláře neztratí. Pokud se mu naopak povedlo naformátovat komentář správně, mohlo snadno dojít k několikanásobnému odeslání (pokud by uživatel obnovil stránku).

Naším dnešním cílem proto bude, umožnit uživatelům zobrazit si náhled formátování komentáře a odeslat ho, aniž by se načítala celá stránka – místo klasického odesílání formuláře vyvoláme asynchronní požadavek javascriptem a odpověď serveru zobrazíme v rámci již načtené stránky.

Jako obvykle si nejprve si aktualizujeme zdrojové kódy aplikace pomocí Mercurialu:

$ hg pull
$ hg up "15. díl"

Případně je můžete stáhnout jako bzip2 archiv přes web.

Na straně klienta

S implementací na straně klienta nám pomůže knihovna jQuery, kterou již ve své aplikaci používáme. Umožňuje snadnou práci s AJAXem a odstiňuje nás od odlišností jednotlivých prohlížečů. Klientský kód je stručný a naleznete ho v souboru komentare.js:

komentare.nahled = function() {
  $("#formularKomentuj .vystup").load("komentare", $("#formularKomentuj form").serialize());
};
komentare.odeslat = function() {
  $("#formularKomentuj .vystup").load("komentare?odeslat=true", $("#formularKomentuj form").serialize());
};

jQuery funkce load() vyvolá HTTP požadavek na dané URL (v našem případě komentare  – první parametr), pomocí nějž předá serveru obsah formuláře (ve standardním URL kódování). Odpověď serveru pak tato funkce vloží do elementu, který jsme si pro tento účel připravili. Javascriptové funkce nahled() a odeslat() navážeme na události formuláře místo klasického (synchronního) odeslání, které je spojeno s načtením celé nové stránky.

Formulář vymažeme až po úspěšném uložení komentáře na serveru – vložené údaje se tak uživateli neztratí, ani při dočasné chybě serveru nebo špatné syntaxi komentáře. Smazáním obsahu formuláře se pak vyhneme případnému opětovnému odeslání (komentář s nulovou délkou nelze vložit). Případně bychom mohli formulář skrýt nebo ho nechat třeba „odletět“ pomocí nějakého pěkného efektu, to už nechám na vás (začít můžete třeba u pluginů do jQuery jako je Flip!).

Na straně serveru

Na straně serveru teď potřebujeme nějak obsloužit požadavky, které přicházejí na URL /komentare. K tomu využijeme technologii servletů, se kterou jsme se seznámili v devátém díle. Implementaci datové vrstvy a kontroly formátování máme hotovou už od minule a zapouzdřenou do EJB, takže jí přepisovat nemusíme  – jediné, co je potřeba upravit, je relativně tenká vrstva, která se stará o překlad z HTTP parametrů na objekty a o vykreslení hlášek informujících uživatele o výsledku (původní implementace této vrstvy byla celá v JSP).

Servlety nám umožní příjemnější zápis dané logiky než JSP – přeci jen programovat v dokumentově orientovaném formátu XML cykly a podmínky není dvakrát zábavné ani pro milovníky XML.

Náš servlet se nachází ve třídě Komentare a podstatná je jeho metoda doPost() :

@Override
protected void doPost(HttpServletRequest pozadavek, HttpServletResponse odpoved) throws ServletException, IOException {
  PodnikRemote ejb = hledac.getPodnikEJB();
  /** Načteme HTTP parametry */
  Komentar k = new Komentar();
  k.setPodnik(Integer.decode(pozadavek.getParameter("podnik")));
  k.setNadpis(pozadavek.getParameter("nadpis"));
  k.setKomentar(pozadavek.getParameter("komentar"));
  k.setTyp(Komentar.TYP.valueOf(pozadavek.getParameter("typ")));
  boolean ulozit = Boolean.valueOf(pozadavek.getParameter("odeslat"));
  String jsp;
  try {
    /** Komentář odešleme do nižší vrstvy ke kontrole nebo rovnou k uložení */
    k = ejb.komentuj(k, ulozit);
    pozadavek.setAttribute("komentar", k);
    if (ulozit) {
    jsp = "/WEB-INF/casti/ajaxKomentare/odeslano.jsp";
    } else {
    jsp = "/WEB-INF/casti/ajaxKomentare/nahled.jsp";
    }
  } catch (Exception e) {
    /** Objekty mezi servletem a JSP si můžeme předávat pomocí atributů požadavku */
    pozadavek.setAttribute("chyba", e);
    jsp = "/WEB-INF/casti/ajaxKomentare/chyba.jsp";
  }
  /** O vykreslení XHTML vyýstupu se už zase postará JSP */
  RequestDispatcher rd = getServletContext().getRequestDispatcher(jsp);
  rd.forward(pozadavek, odpoved);
  }

Z HTTP požadavku si nejprve načteme parametry a tím provedeme i jejich základní typovou kontrolu. Nějaké uživatelsky přívětivé chybové hlášky v této fázi nemusíme řešit – pokud by např. v parametru podnik nebyla celočíselná hodnota nebo parametr typ neodpovídala našemu číselníku ( enum), došlo by ke standardní chybě 500 Interní chyba serveru. To se ale stane jen v případě, že by se uživatel v aplikaci „vrtal“ a podstrkával jí ručně svoje parametry – na takového uživatele nemusíme brát zřetel a vyrábět pro něj přívětivé chybové hlášky.

Školení Javy

Java je multiplatformní programovací jazyk, který vytvořila a vyvíjí společnost Sun. Java je silný, objektově orientovaný jazyk se širokou komunitou, nabízející především vysokou produktivitu vývoje. Přijďte na školení Základy programovacího jazyka Java 7. 9. 2010 od 9:00, nebo na Pokročilejší kurz jazyka Java 8. 9. 2010 opět od 9:00.

V Javě se skvěle programuje, ale na druhou stranu se v ní špatně vytvářejí HTML dokumenty  – mohli bychom k tomu sice použít HttpServletResponse.getWriter().print(String
text);
a „lepit“ výsledné HTML z kousků textu, ale nejen že by to bylo nepohodlné, ale také by byla velká pravděpodobnost, že někde uděláme chybu a výsledný kód bude obsahovat např. neuzavřené značky. Naštěstí existuje způsob, jak skloubit programování v Javě a vytváření HTML v JSP dohromady. Pomocí RequestDispatcher u a jeho metody forward() můžeme řetězit za sebe servlety a JSP (což jsou ve výsledku taky servlety) a díky tomu udělat část práce v javovském kódu a část v JSP.

V připojeném JSP máme k dispozici jednak původní GET/POST parametry, které dorazily na servlet a jednak JSPčku můžeme předávat další data (objekty) pomocí atributů požadavku – HttpServletRequest.setAttribute(), které jsou identifikované jednoduše textovým klíčem.

Vytvořený servlet nezapomeneme přidat do souboru web.xml a namapovat na požadované URL:

<servlet>
  <description>Odesílání a náhledy komentářů pomocí AJAXu.</description>
  <servlet-name>komentare</servlet-name>
  <servlet-class>cz.frantovo.nekurak.servlet.Komentare</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>komentare</servlet-name>
  <url-pattern>/komentare</url-pattern>
</servlet-mapping>

JSP, na které se v servletu odkazujeme, je velmi jednoduché a nám známé – nový je jen způsob, kterým přistupujeme k atributům požadavku (objektům). Ty se nacházejí v poli requestScope[] pod námi zvoleným klíčem. Dále s těmito objekty pracujeme, jak jsme zvyklí (pomocí .komentar přistupujeme k vlastnosti objektu – ve výsledku se volá metoda getKomentar() třídy Komentar).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page"
   xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
   xmlns:fmt="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt"
   xmlns:fn="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions"
   xmlns:nk="urn:jsptagdir:/WEB-INF/tags/nekurak"
   version="2.0">
  <div>
  <p class="informacniHlaska"><fmt:message key="komentare.nahledNadpis"/>:</p>
  <!-- XHTML je už zkontrolované: → vypíšeme ho rovnou -->
  ${requestScope['komentar'].komentar}
  </div>
</jsp:root>

Závěr

Dnes jsme vylepšili naši aplikaci tak, aby se formulář pro komentování odesílal AJAXem, což uživatelům zpříjemní práci s webem – tedy alespoň těm se zapnutým Javascriptem (pro ostatní je tu původní implementace s klasickým odesíláním HTML formuláře). Při tom jsme si prakticky ukázali, jak skloubit servlety a JSP a mít z obou to lepší – ze servletů programování a z JSP tvorbu HTML/XML dokumentů.

Odkazy

Franta Kučera působí jako Java vývojář na volné noze. Programování je jeho koníčkem už od dětství. Kromě toho má rád Linux, relační SŘBD a XML.

Komentáře: 18

Přehled komentářů

pajamu Re: Java na webovém serveru: AJAX formuláře
František Kučera Re: Java na webovém serveru: AJAX formuláře
František Kučera Re: Java na webovém serveru: AJAX formuláře
pajamu Re: Java na webovém serveru: AJAX formuláře
František Kučera Re: Java na webovém serveru: AJAX formuláře
smilelover JSF 2.0
peter Re: JSF 2.0
smilelover Re: JSF 2.0
peter Re: JSF 2.0
martin Re: JSF 2.0
peter Re: JSF 2.0
martin Re: JSF 2.0
Martin Malý Re: JSF 2.0
peter .NOT
František Kučera Re: .NOT
jehovista Re: .NOT
František Kučera Re: .NOT
peter Re: .NOT
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3263