Internet Explorer JavaScript API

Internet Explorer 9 přistupuje k webové stránce více jako k aplikaci. Stránku lze snadno připnout na hlavní panel, jde jí použít ve funkci Aero Snap, dají se přidat vlastní úlohy do Jump Listu, ikonu připnuté stránky je možné překrýt druhou ikonou a náhled stránky se dá doplnit o tlačítka, na jejichž stisknutí může stránka adekvátně reagovat. Tento článek popisuje metody, které souvisejí s uživatelským rozhraním.

Na některé funkce jsou meta tagy krátké a lze je využít jen použitím JavaScriptu. Metoda je uvedena pod verzí IE, ve které byla uvedena. Ostatní metody lze nalézt na příslušné stránce v MSDN Library.

Ač to nebyl původní záměr, na webovou stránku se dnes jde dívat stejně jako na desktopovou aplikaci. Místo XAML máme HTML, interpretuje se JavaScript, nikoli MSIL, a objekt window nahrazuje .NET Framework. Stejně jako jsou některé funkce v .NET Frameworku mapovány na volání Win32 API, tak i v javascriptový objekt window.external mapuje své metody na funkce Internet Exploreru a Windows Shell.

Internet Explorer 9

Site Mode

Stránku lze ve Windows 7 připnout na hlavní panel stejně jako desktopovou aplikaci. Může to provést uživatel přetažením záložky do hlavního panelu, nebo javascriptové volání. Z důvodů stejných jako u metody window.open musí být toto volání v obslužné rutině události click.

function addWebApp() {
 try {
  window.external.msAddSiteMode();
 } catch (ex) { }
}
window.onload = function() {
 document.addEventListener('mssitemodeinstalled', function() {
  // stránka byla připnuta na hlavní panel
 }, false);
}
element.addEventListener('click', addWebApp, false);

Připnutá stránka může využít další funkce s tím spojené. Nejprve je však třeba zjistit, jestli jejich volání nevyvolá výjimku:

function testSiteMode() {
 try {
  return window.external.msIsSiteMode();
 } catch (ex) {
  return false;
 }
}

Pokud chce stránka upozornit uživatele na nějakou důležitou událost, má možnost rozblikat ikonu na hlavním panelu:

window.external.msSiteModeActivate();

Na hlavním panelu se zobrazí ikona velikosti 32×32. Ikona vlevo od navigačních tlačítek má velikost 24×24. Ikona v záložce a vlevo od URL má velikost 16×16. Pokud ikona webu nemá verzi velikosti 32×32, je na hlavním panelu zobrazena ikona velikosti 16×16 na bílém pozadí.

Tažení stránky za ucho záložky.Připínání stránky.Připnutá stránka.

Overlay Icon

Hlavní ikonu lze překrýt další ikonou, například během časově náročného vyhledávání.

window.external.msSiteModeSetIconOverlay('search.ico');

K odstranění překryvné ikony slouží funkce:

window.external.msSiteModeClearIconOverlay();

Ikona webu s překryvnou ikonou.Ikona webu.

Jump List task

Místní nabídka ikony webu může být rozšířena o vlastní položky. Jejich počet je omezen na 20. K jejímu vytvoření slouží tři metody:

window.external.msSiteModeCreateJumplist('Poslední články');
window.external.msSiteModeAddJumpListItem('Článek', 'clanek.htm', 'icon.ico');
window.external.msSiteModeShowJumpList();

Položky v Jump List.

Thumbnail Button

Náhled stránky může být doplněn až o 6 tlačítek s libovolnou ikonou. Nejprve je třeba přihlásit se k odběru události, která nastane, pokud uživatel na tlačítko klikne:

document.addEventListener('msthumbnailclick', onButtonClicked, false);

Následně se zaregistruje tlačítko a zavolá se pokyn k jeho zobrazení:

var myBtnId = window.external.msSiteModeAddThumbBarButton('icon.ico', 'Tool Tip');
window.external.msSiteModeShowThumbBar();

A konečně obslužná rutina. Ta může vypadat nějak takto:

function onButtonClicked(e) {
 switch (e.buttonID) {
  case myBtnId:
   // uživatel klikl na tlačítko s ikonou icon.ico
  break;
 }
}

Tlačítka v náhledu stránky.

Internet Explorer 8

InPrivate

Takto jde zjistit, zda uživatel používá anonymní režim:

var inPrivate = window.external.InPrivateFilteringEnabled();

Web Slice

Web Slice, což je jakýsi výstřižek stránky, se do panelu oblíbených položek dá přidat následovně:

window.external.AddToFavoritesBar('page.htm#slice', document.title, 'slice');

Informační kanály

Internet Explorer může zobrazovat informační kanál jako název stránky v panelu oblíbených položek. Název je doplněn o počet nepřečtených zpráv. Po kliknutí na něj se zprávy zobrazí.

window.external.AddToFavoritesBar('feed.xml', document.title, 'feed');

Internet Explorer 7

Search Provider

Search Provider je náhrada za Windows Search Assistant. Jde o poskytovatele výsledků hledání na webu. Internet Explorer tohoto poskytovatele používá, pokud uživatel vyhledává přímo pomocí prohlížeče. Lze ho přidat voláním metody, jejíž parametr ukazuje na soubor se strojově čitelným návodem, jak má prohlížeč vyhledávač použít.

window.external.AddSearchProvider('search.xml');

Activity Provider

Activity Provider, často zvaný spíše akcelerátor, má na starosti zpracování označeného textu. Uživatel například označí adresu a akcelerátor je schopen jí na mapě ukázat. Do prohlížeče se přidává voláním metody, která ukazuje na soubor se strojově čitelným návodem, jak má prohlížeč akcelerátor použít.

window.external.AddService('accelerator.xml');

Internet Explorer 4

Oblíbené položky

Zavoláním této metody lze nabádat uživatele, aby si uložil webovou stránku do oblíbených položek:

window.external.AddFavorite(location.href, document.title);

Článek byl převzat ze stránky http://dajbych­.net/internet-explorer-javascript-api s autorovým laskavým svolením. Některé ilustrační obrázky pocházejí z dokumentu IE9 Beta Product Guide společnosti Microsoft.

Zajímám se o programování na platformě .NET, webdesign, webové prohlížeče, sémantický web a ontologie. Působím jako Microsoft Student Partner. Své technické články vydávám na blogu Dajbych.net.

Komentáře: 6

Přehled komentářů

blizzboz Re: Internet Explorer JavaScript API
Pepa děkuji, nechci
Petr Re: děkuji, nechci
Pepa Re: děkuji, nechci
Petr Re: děkuji, nechci
Jakub Re: děkuji, nechci
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3351