5 komentářů k článku Dynamicky generované komponenty v Silverlightu 2.0:

  1. Jan JelínekAutor příspěvku

   Re: XamlReader
   jj… XamlReader je naprosto zásadní například v případě, že použijeme MVC pattern a Model bude na straně serveru. (s tímto se teď peru ve své bakalářce:-)

 1. Rene.Stein

  Popup v Silverlightu
  Pěkný článek, Když se tu bavíme o dynamickém generování UI, tak bych chtěl upozornit na jednu nepřijšmnou vlastnost-bug v Silverlightu.
  Jestliže máte vlastni User Control, ve kterém je Popup a ztento Popup neobsahuje ListBox (a možná další prvky), je možné Popup zobrazit a používat, aniž by byl přidán do kolekce Children. Takto definovaný POPUP funguje bez problémů.

  <pexeso:popupbase x:class="RStein.Pexeso.SaveFile" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:pexeso="clr-namespace:RStein.Pexeso">
  <grid x:name="LayoutRoot" background="Black">
  <popup name="filesPopup">
  <popup.child>
  <stackpanel orientation="Vertical" background="Red">
  <textblock text="Název souboru s uloženou hrou" fontsize="15" margin="5,5,5,0" horizontalalignment="Left" foreground="White" textdecorations="Underline"></textblock>
  <stackpanel orientation="Horizontal">
  <textbox name="txtFile" margin="5" minwidth="200"></textbox>
  <textblock foreground="Yellow" visibility="Collapsed" name="txtError" text="Musíte zadat platný název souboru!" horizontalalignment="Left" verticalalignment="Center" fontweight="Bold" fontsize="10"></textblock>
  </stackpanel>
  <stackpanel orientation="Horizontal" margin="5">
  <button style="{StaticResource DialogButton}" content="Uložit" name="btnSelect" click="btnSelect_Click"></button>
  <button style="{StaticResource DialogButton}" content="Zpět" name="btnBack" click="btnCancel_Click"></button>
  </stackpanel>
  </stackpanel>
  </popup.child>
  </popup>
  </grid>
  </pexeso:popupbase>

  Jestliže ale Popup obsahuje Listbox (a pravděpodobně i jiné prvky), Popup se zuobrazí, ale při vybrání libovolné položky v ListBoxu celý plugin do obsluhy události UnhandledException a napíše jen něco o interní fatální chybě. Mimochodem, Bety a RC Silverlightu tohle podle mě nedělaly.

  Tento popup způsobí pád Silverlightu, jestliže Popup není přidán do kolekce Children.

  <pexeso:popupbase x:class="RStein.Pexeso.SelectFile" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:pexeso="clr-namespace:RStein.Pexeso">
  <grid x:name="LayoutRoot" background="Black">
  <popup name="filesPopup">
  <popup.child>
  <stackpanel orientation="Vertical" background="Red">
  <textblock text="Vyberte uloženou hru" fontsize="15" margin="5,5,5,0" horizontalalignment="Left" foreground="White" textdecorations="Underline"></textblock>
  <textblock foreground="Yellow" visibility="Collapsed" fontsize="10" name="txtError"></textblock>
  <border cornerradius="20" background="White">
  <listbox name="lstFiles" background="Orange" height="200">
  <listbox.itemtemplate>
  <datatemplate>
  <textblock text="{Binding Mode=OneWay}" foreground="White"></textblock>
  </datatemplate>
  </listbox.itemtemplate>
  </listbox>
  </border>
  <stackpanel orientation="Horizontal">
  <button style="{StaticResource DialogButton}" content="Vybrat soubor" name="btnSelect" click="btnSelect_Click"></button>
  <button style="{StaticResource DialogButton}" content="Zpět" name="btnBack" click="btnCancel_Click"></button>
  </stackpanel>
  </stackpanel>
  </popup.child>
  </popup>
  </grid>
  </pexeso:popupbase>

  Před zobrazením Popupu tedy musíme vždy přidat Popu do kolekce Children a po uzavřeni Popupu jej případně odebrat.

  rivate void btnLoad_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
  SelectFile file = new SelectFile();
  var files = FileAccessComponent.Instance.GetRootFiles();
  if (files.Length == 1)
  {
  return;
  }

  file.FileListBox.ItemsSource = files;

  LayoutRoot.Children.Add(file);

  file.DialogClosed += file_DialogClosed;
  showPopup(file.FilesPopup);
  file.FileListBox.Focus();
  }

  DialogClosed je moje vlastní událost v předkovi pro všechny dialogy.

  {
  SelectFile sfDialog = sender as SelectFile;

  try
  {
  if (sfDialog.LastResult == DialogResult.OK && sfDialog.FileListBox.SelectedItem != null)
  {
  m_currentGame = PexesoGame.Load(sfDialog.FileListBox.SelectedItem.ToString());
  removeButtons();
  rebindGameData();
  }
  }
  catch (Exception e1)
  {
  Console.WriteLine(e1);
  }
  finally
  {
  LayoutRoot.Children.Remove(sfDialog); //Pridat do kolekce
  sfDialog.DialogClosed -= saveFileDialog_DialogClosed;
  hidePopup(sfDialog.FilesPopup);
  }

  }

  1. janis

   Re: Popup v Silverlightu

   Komponenty z toolkitu ani tak v popup nefungují. A bohežel další dost
   omezující chyba. Při smázání záznamu z gridu se grid nepřekreslí a
   zůstane v něm prázdný řádek po smazaném záznamu. Pokud uživatel
   smázne záznamy v gridu všechny, poslední dva řádky se nesmažou a
   zůstanou prázdné.

Napsat komentář

Tato diskuse je již příliš stará, pravděpodobně již vám nikdo neodpoví. Pokud se chcete na něco zeptat, použijte diskusní server Devel.cz

Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=2954