Cappuccino: uživatelské rozhraní aplikace a AppKit

V minulém díle jsme se podívali na základní třídy frameworku Foundation a vyzkoušeli jsme si práci s textovým řetězcem, polem, slovníkem a dalšími základními třídami. Dnes se podíváme na framework AppKit, který má za úkol pracovat s objekty uživatelského rozhraní – např. textové pole, tabulka, apod. Také si napíšeme první smysluplnou aplikaci – jednoduchý todo list.

Seriál: Vývoj aplikací v Cappuccinu (4 díly)

 1. Cappuccino – webové aplikace snadno a rychle 4.10.2010
 2. Základy Objective-J: syntaxe a framework Foundation 18.10.2010
 3. Cappuccino: uživatelské rozhraní aplikace a AppKit 11.11.2010
 4. Cappuccino: zobrazujeme tabulku s daty 1.12.2010

Uživatelské rozhraní

Minule jsme se naučili pracovat se základními objekty frameworku Foundation, dnes se blíže podíváme na práci s objekty, které mají spojitost s uživatelským rozhraním.

Začneme tím, že se podíváme na základní prvky UI, které jsou součástí frameworku cappuccino.

Prvním výrazným prvkem aplikace, který budeme používat je horní menu, ta dostáváme s balíčkem frameworku nadesignovaná hned dvě:

Důležitou skupinou prvků jsou formuláře, projdeme si nyní ty nejdůležitější prvky, které ve svých aplikacích budeme používat. Najdeme zde např. tlačítka: 

Checkboxy a radiobuttony: 

Listboxy: 

Slidery: 

Dalším prvkem je okno, které využijeme ve chvíli, kdy budeme chtít zobrazit více ‚oken‘ v jedné záložce prohlížeče: 

Budeme-li pracovat s delšími tabulkovými výpisy, určitě se nám budou hodit scroll bary: 

Tento stručný výčet prvků by nám měl postačit pro představu o základních UI elementech, které ve svých aplikacích budeme používat. V Cappuccinu je celá řada dalších prvků, ke kterým se postupně při tvorbě ukázkové aplikace dostaneme.

AppKit

Pro práci s výše zmíněnými prvky uživatelského rozhraní si představíme další framework – AppKit. Tento framework se na rozdíl od Foundation přímo týká UI a obsahuje např. třídy CPButton, CPTextField, CPTableView nebo CPWindow.

Nebudeme se zabývat zdlouhavou teorií, jak se co dělá, a vytvoříme si rovnou několik jednoduchých příkladů demonstrujících, jak se objekty AppKitu vytvářejí a přidávají do aktuálního View naší aplikace.

Začneme s vygenerováním čistého projektu a promazáním věcí, které nebudeme potřebovat. 

Soubor AppController.j by pak mohl vypadat nějak takto:

@import <Foundation/CPObject.j>
@implementation AppController : CPObject
{
}
- (void)applicationDidFinishLaunching:(CPNotification)aNotification
{
  var theWindow = [[CPWindow alloc] initWithContentRect:CGRectMakeZero() styleMask:CPBorderlessBridgeWindowMask],
    contentView = [theWindow contentView];

  //zde bude náš testovací kód

  [theWindow orderFront:self];
}
@end

Vše již máme připraveno a můžeme se pustit do testování několika základních tříd frameworku AppKit, které završíme tvorbou vlastní jednoduché todo aplikace.

CPButton

Jak již z názvu třídy CPButton vyplývá, jedná se o tlačítko. Tlačítko vytvoříme a přidáme do naší aplikace následovně:

var button = [[CPButton alloc] initWithFrame: CGRectMake(50.0, 20.0, 80.0, 24.0)];
[button setTitle:@"ahoj"];
[contentView addSubview:button];

Prvním řádkem vytváříme novou instanci třídy CPButton a pomocí metody initWithFrame, tlačítko inicializujeme do definovaného framu/obdélníku. Parametry funkce CGRectMake jsou: left, top, width, height.

Na druhém řádku tlačítku přiřazujeme popisek „ahoj“. A posledním řádkem tlačítko vykreslíme do view contentView, které za nás bylo vytvořeno hned na začátku, v zásadě se jedná o aktuální okno prohlížeče. K práci s views a okny se dostaneme později.

Tlačítko máme vytvořeno, co s ním tedy můžeme dělat dál? Navážeme si na něj jednoduchou akci po kliknutí.

Nejprve si musíme deklarovat testovací metodu, která se postará o logování do konzole prohlížeče, tu umístíme kamkoliv před  @end

- (void)logIt:(id)sender
{
  console.log(@"kliknul jsi! :-)");
}

Metodu máme deklarovanou, nyní jí připojíme k akci po kliknutí, to u tlačítka uděláme následujícím způsobem:

var button = [[CPButton alloc] initWithFrame: CGRectMake(50.0, 20.0, 80.0, 24.0)];
[button setTitle:@"ahoj"];
[button setTarget:self];
[button setAction:@selector(logIt:)];
[contentView addSubview:button];

Nejprve nastavíme cíl akce (objekt), kterou později definujeme: [button setTarget:self];, poté již nastavíme samotnou akci po kliknutí (defaultní akce tlačítka je kliknutí, nemusíme ji tedy přesně specifikovat):  [button setAction:@selector(logIt:)];

Nyní nám vše funguje a po kliknutí na tlačítko se text vypíše do konzole prohlížeče:

CPTextField

Důležitou součástí všech aplikací jsou textová pole pro vstup od uživatele. V AppKitu najdeme textové pole pod třídou CPTextField.

Přidáme si jedno textové pole vedle tlačítka, které přepozicujeme, aby bylo zarovnané napravo od textového pole, kód bude následující:

Přidáme si textové pole a současně s ním přepozicujeme tlačítko tak, aby bylo zarovnané napravo od něj, kód bude následující:

var button = [[CPButton alloc] initWithFrame: CGRectMake(230.0,37.0,80.0,24.0)];
[button setTitle:@"ahoj"];
[button setTarget:self];
[button setAction:@selector(logIt:)];
var textField = [CPTextField textFieldWithStringValue:@"" placeholder:@"Úkol" width:200.0];
[textField setFrameOrigin:CGPointMake(30.0, 35.0)];
[contentView addSubview:textField];
[contentView addSubview:button];

Výstup kódu pak vypadat takto:

Základ ToDo aplikace

Posledním rozšířením naší aplikace bude v dnešním díle přidávání položek do pole a jejich výpis do konzole.

Práci s polem CPArray jsme si ukázali v minulém díle, tak jí nyní aplikujeme. Funkční kód vypadá takto:

@import <Foundation/CPObject.j>
@implementation AppController : CPObject
{
  CPTextField textField;
  CPMutableArray todo;
}
- (void)applicationDidFinishLaunching:(CPNotification)aNotification
{
  var theWindow = [[CPWindow alloc] initWithContentRect:CGRectMakeZero() styleMask:CPBorderlessBridgeWindowMask],
    contentView = [theWindow contentView];

  todo = [[CPArray alloc] init];
    [todo addObject:@"Koupit rohlíky"];
    [todo addObject:@"Napsat článek pro zdroják"];

  var button = [[CPButton alloc] initWithFrame: CGRectMake(230.0,37.0,80.0,24.0)];
  [button setTitle:@"přidat"];
  [button setTarget:self];
  [button setAction:@selector(addItem:)];

  textField = [CPTextField textFieldWithStringValue:@"" placeholder:@"Úkol" width:200.0];
  [textField setFrameOrigin:CGPointMake(30.0, 35.0)];

  [contentView addSubview:textField];
  [contentView addSubview:button];

  [theWindow orderFront:self];
}
- (void)logIt:(id)sender
{
  console.log(@"-------");
  console.log(@"vypiš položky");

  for (var i = 0; i < todo.length; i++)
  {
    console.log([todo objectAtIndex: i]);
  }
}
- (void)addItem:(id)sender
{
  [todo addObject: [textField stringValue]];
  [self logIt:sender];
}
@end

Tato aplikace po kliknutí na tlačítko vezme aktuální hodnotu textového pole a uloží jí do pole todo, které se zároveň při každém zavolání akce addItem vypíše. Pole CPMutableArray a textové pole jsou mezi složenými závorkami definovány jako instanční proměnné – přístupné odkudkoliv z našeho objektu – což je důležité pro následné volání z jiných metod.

Co jsme se naučili

V dnešním díle jsme se naučili základ práce s uživatelským rozhraním – jak přidat textové pole a tlačítko do view aplikace a jak na něj navázat akci. Vytvořili jsme si jednoduchou aplikaci, která pomocí textového pole a tlačítka přidá položku do pole  CPArray.

Co bude příště

V příštím díle si rozšíříme naší aplikaci o zobrazení přidaných položek do tabulky a možnost editace přímo v ní.

Zabývá se návrhem a vývojem webových aplikací. Své nápady s důrazem na jednoduchost a použitelnost realizuje spolu se členy týmu abdoc.

Komentáře: 5

Přehled komentářů

OldFrog Demo s ukazkou widgetu...
OldFrog Re: Demo s ukazkou widgetu...
Lukáš Hurych Re: Demo s ukazkou widgetu...
OldFrog Re: Demo s ukazkou widgetu...
Lukáš Hurych Re: Demo s ukazkou widgetu...
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3365