Brew a vývoj s lokálním PHP a DB i Adminerem v Dockeru

Provoz Brew, Dockeru, PHP a databází na OSX.

Text vyšel původně na webu autora.

Brew: install, upgrade a cleanup

Brew je mým společníkem od dob, co jsem na OSX. Pomáhá mi s instalací balíčků.

Nainstalovat PHP 7.3? No problema!

brew install php@7.3

Aktualizovat Node.js nebo yarn?

brew install nodejs yarn
brew upgrade

A co desktop aplikace? Na to je brew cask.

brew cask install transmission
brew cask install vlc
brew cask install google-chrome
brew cask install now

Jasně, kupa aplikací lze nainstalovat pekně přes dmg, ale pak je otrava je aktualizovat. S brew cask? Hračka!

brew cask upgrade

Po pořádné práci je potřeba si uklidit. Nechceme přece, aby se nám po systému válely staré a nepoužívané aplikace.

brew cleanup

Po roce používání a nečištění to pak dopadá takto:

brew cleanup

Vývoj s lokálním PHP a DB i Adminerem v Dockeru

Zvykl jsem si používat při vývoji lokální PHP a Adminer + DB v Dockeru.

Už skoro 2 roky vyvíjím PHP aplikace bez Dockeru. Myslím tím, že mam nainstalované PHP přes Brew lokálně.

To, že je Docker na OSX pomalý, není žádná novinka, každý kdo s Dockerem někdy na OSX pracoval na to jistě narazil. Dá se to potunit ruznými způsoby, já osobně jsem si nainstaloval PHP lokálně (přes brew) a nemůžu si to vynachválit.

No jo, ale statických projektů tolik není, co s databází? Tu naopak v Dockeru spouštím.

Je libo MariaDB 10.4?

docker run \
	-it \
	-d \
	-p 3306:3306 \
	--name xproject_mariadb \
	-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpw \
	-e MYSQL_DATABASE=project \
	-e MYSQL_USER=project \
	-e MYSQL_PASSWORD=project \
	mariadb:10.4

Je libo Postgres 11?

docker run \
	-it \
	-d \
	-p 5432:5432 \
	--name xproject_postgres \
	-e POSTGRES_PASSWORD=project \
	-e POSTGRES_USER=project \
	postgres:11

Databázi bychom měli, ještě do ní budeme koukat přes Adminer. Mrkněte na image dockette/adminer, je fakt tenkej.

docker run \
	-it \
	-d \
	-p 9999:80 \
	--link xproject_adminer \
	--name xproject_adminer \
	dockette/adminer:dg

Na OSX je pak vychytávka v podobě host.docker.internal, která funguje jako hostname. Kontejner s Adminerem se pak dokáže spojit s hostem a jelikož máme MariaDB kontejner vystavený na portu 3306, tak se k němu dokáže Adminer spojit.

Dockette Adminer - host.docker.internal

A k tomu všemu jsem si oblíbil Makefile. Proč to celé nemít zautomatizované?

loc-mariadb: loc-mariadb-stop
	docker run -it -d -p 3306:3306 --name xproject_mariadb -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpw -e MYSQL_DATABASE=project -e MYSQL_USER=project -e MYSQL_PASSWORD=project mariadb:10.4

loc-mariadb-stop:
	docker stop xproject_mariadb || true
	docker rm xproject_mariadb || true

loc-adminer: loc-adminer-stop
	docker run -it -d -p 9999:80 --link xproject_mariadb --name xproject_adminer dockette/adminer:dg

loc-adminer-stop:
	docker stop xproject_adminer || true
	docker rm xproject_adminer || true

loc-dev:
	NETTE_DEBUG=1 php -S 0.0.0.0:8000 -t www

loc-webpack:
	npm run dev

Já realně pracuji na 1 projektu naráz, ale pokud často přepínáte, můžete si udělat jednu společnou DB pro všechny projekty a nebo mít různé porty pro různé DB.

Developer Advocate @ OpenSource 🎇 PHP / JS+TS / Java / Go / Rust engineer. ✌️ Nette evangelist. 💻 Blogging. ✍

Komentáře: 4

Přehled komentářů

Miroslav Hančík Pomalý Docker na OSX
Karel Pávek Re: Pomalý Docker na OSX
Honza
Miroslav Hančík Re:
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=23150