Přejít k navigační liště

Archiv autora: Martin Jonáš

Martin Jonáš pracuje jako projektový manažer v GrowJOB institute. Cílem této společnosti je vyhledávat a spojovat nejnovější teoretické poznatky světové vědy a ty následně aplikovat do praxe českých firem. Poskytuje služby v oblasti osobního rozvoje a firemního růstu v podobě školení, konzultací, koučování a grafických i technických realizací. Vystudoval SPŠ v Jihlavě a inženýrský obor Informační systémy na Fakultě informačních technologií VUT. Od roku 2005 je hlavním architektem a manažerem týmu vývojářů informačního systému Ariadne3.1. Kromě IT se po odborné stránce zajímá o osobní rozvoj, psychologii, projektové řízení a design.

Komentáře: 39

Návrhové principy: Deméteřin zákon

Deméteřin zákon (Law of Demeter) je další z důležitých návrhových principů. Tento princip definuje omezení v tom, s jakými objekty bychom měli přímo komunikovat a s jakými ne. Při dodržování těchto doporučení je výsledný kód mnohem méně vzájemně provázaný a jeho udržování je mnohem jednodušší.

Komentáře: 10

Návrhové principy: SOLID

V současné době jsou stále populárnější návrhové vzory, které nám ukazují, jak řešit typické problémy při návrhu software v objektově orientovaných jazycích. Návrhové vzory jsou však jen konkrétní aplikace hlubších principů, na kterých by měl být objektově orientovaný návrh založen. Tento článek má za úkol čtenáře stručně seznámit s návrhovými principy SOLID, které formuloval Robert „Uncle Bob“ C. Martin.