Web Workers a ArrayBuffer

Při předávání informací do vláken Web Workers musí prohlížeč předaný objekt serializovat do podoby řetězce a ve vláknu ho opět převést zpět. Při předávání větších objemů dat jde o značně neefektivní způsob. Řešením může být ArrayBuffer (Chrome 13 / FF5) – v podstatě pole binárních dat, které dokáže prohlížeč předat bez konverzí. Jak na to ukazuje článek Workers ♥ ArrayBuffer.

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=2347