Videopřednáška o Web Workers

Na stránkách WebNT vyšel článek o Web Workers. V článku najdete popis rozhraní, dema, zdrojové kódy a 5 videopřednášek v češtině. Videa a dema ukazují použití Web Workers – threadů v JavaScriptu. Věnují se obyčejným workerům, způsobům komunikace mezi hlavním dokumentem a workerem, a sdíleným workerům, které mohou komunikovat s více dokumenty (okna, iframe) najednou.

Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=1727