Douglas Crockford o výkonu a optimalizaci AJAXových aplikacích

Koncem roku měl Douglas Crockford z Yahoo zajímavou přednášku Ajax Performance, ve které rozebírá, k čemu všemu z pohledu výkonu dochází, pokud z vaší klasické webové aplikace vyrobíte aplikaci používající AJAX a jaké jsou možnosti optimalizace jejího výkonu. K dispozici je jak video přednášky, jak její celý přepis.

V přednášce najdete řadu zajímavých rad, např. je efektivnější nastavovat vlastnosti DOM uzlů ještě před tím, než je připojíte do hlavního dokumentu. A také že v rychlých prohlížečích zabere chod vlastního JavaScriptu několik procent z výsledného času, zatímco překreslování výstupu v prohlížeči zabírá desítky procent, proto zpravidla nemá cenu zabývat se optimalizací vlastního javascriptového kódu – pokud ovšem nemíníte optimalizovat právě práci s DOM, tak to význam naopak má a velký.

Martin Hassman založil a vede magazín Zdroják. Absolvoval VŠCHT Praha. Byl u založení projektu CZilla (dnes už nepamatujete, nevadí). Stavěl mosty a metal cestu pro HTML5 (to tu ještě máme). V GUG.cz organizoval akce pro vývojáře (a jestli neumřeli, kódují si dodnes…).

Komentáře: 2

Přehled komentářů

alblaho Pěkné
Martin Hassman Re: Pěkné
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=551