Začínáme s JavaScriptem: nová kniha pro začátečníky

Nakladatelství Zoner Press vydalo překlad knihy amerického nakladatelství SitePoint o základech JavaScriptu z roku 2007 pod názvem Začínáme s JavaScriptem. Cílí především na webdesignéry, kteří se chtějí seznámit s JavaScriptem, který v poslední době stojí za mnohým zlepšením funkčností webových stránek, a naučit se jej používat.

JavaScript byl jistou dobu považován za technologii, které by se měl správný tvůrce webů snažit vyhnout a používat ji jen v opravdu nezbytných případech. Dnes je situace opačná, téměř každá internetová stránka upravuje své chování v prohlížečích pomocí tohoto skriptovacího jazyka. Směle tak můžeme říct, že JavaScript poslední dobou prožívá svůj zlatý věk a je moderním prostředkem, který návštěvníkům zpříjemňuje život.

Termíny jako Ajax, Document Object Model (DOM) nebo také tzv. inteligentní formuláře jsou tak alfou a omegou většiny webdesignérů, nevyjímaje začátečníků ani pokročilých tvůrců, či profesionálů. Díky této vlně se na trhu objevilo mnoho nových zdrojů zabývajících se touto tématikou a jedním z nich je i kniha amerického nakladatelství SitePoint, které se specializuje právě na knihy zabývající se webovými technologiemi, Simply JavaScript od dvojice autorů Kevina Yanka a Camerona Adamse. V českém překladu ji pak s názvem Začínáme s JavaScriptem před pár měsíci vydalo nakladatelství Zoner Press.

Začínáme s JavaScriptem

Už pokud se na publikaci letmo podíváme v knihkupectví, je jasné, že se pravděpodobně nebude jednat o vyčerpávající učebnici obsahující kompletní výklad problematiky jazyka spolu se vším, co potřebujete k tomu, abyste plně porozuměli, jak psát aplikace v JavaScriptu. Ne, 336 stran by k tomu určitě nestačilo. Ale k tomu vlastně kniha ani určena není, přičemž už podnadpis „Základy programování, webové formuláře, DOM a Ajax“ vysvětluje mnohé a na oficiálních amerických stránkách je pak možná ještě lepší definice určení: „Pro ty, co nikdy nespatřili ani jeden řádek kódu JavaScriptu.“

Toto určení ale není úplně přesné, publikace je vhodná pro všechny, kdo mají žádné nebo pouze mlhavé znalosti tohoto skriptovacího jazyka a zároveň mají také žádné či mlhavé znalosti obecných praktik a postupů programování. Lidé, kteří se chtějí naučit používat JavaScript pouze jako další technologii, by byli velmi pravděpodobně zklamáni. Obecně lze říct, že jediné vyžadované předpoklady jsou alespoň základní znalost (X)HTML a CSS. Uplatnění tak většinou najde u tvůrců stránek, kteří chtějí pochopit, co vlastně JavaScript je, jak funguje a jak by jej mohli využít pro vlastní cíle.

Co je obsahem?

Snahou autorů je naučit čtenáře používat JavaScript co možná nejrychleji, čemuž je podřízeno celé uspořádání knihy. V 9 kapitolách (a jedné příloze) se snaží odpovědět na pravděpodobně nejčastější dotazy, které JavaScriptem nově uchvácený webdesigner může mít. Proto jsou stěžejní částí publikace příklady obecně používaných technik, se kterými se na internetu běžně setkáváme, a teprve na nich je vysvětlována teorie. To je také důvod, proč jsem tvrdil, že kniha není komplexní učebnicí – kde to není nezbytné, nesnaží se téma probírat hlouběji, aby zbytečně nemátla. Sekundární téma prostupující všechny kapitoly je neméně zajímavé, dalo by se říct, že autoři formou průvodce postupně navádějí k vytvoření vlastní knihovny JavaScriptu nazvanou Core, s jejíž pomocí má čtenář okamžitou možnost použít probírané příklady v praxi bez zbytečného, respektive obtěžujícího přepisování kódu, ale zároveň poskytuje dostatečnou volnost, aby mohly být příklady snadněji modifikovány.

Snahu o ulehčení práce při skriptování je vidět i z popisu chování oblíbených javascriptových knihoven v téměř každé kapitole. Tato snaha je sice možná chvályhodná, ale z mého pohledu trochu nadbytečná. Nemyslím si, že někdo, kdo chce začít používat nějakou knihovnu, se mezi nimi bude rozhodovat podle kusých informací, jako je to v tomto případě. Nehledě na fakt, že většina začátečníků ani zdaleka nevyužije potenciál dané knihovny, ať již si zvolí kteroukoliv. Postupné vytváření vlastní knihovny na základě vysvětlených příkladů považuji za dobrý nápad, neustálé srovnávání mnohdy mohutných knihoven s probíraným tématem ovšem nikoliv. Spíš by se stačilo o existenci různých knihoven pouze zmínit na konci publikace.

První velice krátká kapitola pojednává o tzv. třech vrstvách webu. Konkrétně o prezentaci, obsahu a chování webové stránky. Úplnému začátečníkovi pomůže pochopit, jak vlastně webová stránka funguje z pohledu různých technologií. Pro člověka již se nějakou dobu tvorbou webu zabývajícího nebude mít valný dopad, ale pomůže mu setřídit si myšlenky a především dává základ hlavnímu mottu celé knihy: „Nikdy neplést vrstvy, tudíž ani technologie a hlavně zdrojové kódy dohromady.“

Druhá kapitola se již věnuje plně základům JavaScriptu – základní syntaxi jazyka, způsobu umístění a spuštění zdrojového kódu v rámci webové stránky, základními operacemi s příkazy. Tato část je součástí každé knihy a čtenáři pomůže pochopit, jakým způsobem je vlastně zdrojový kód prohlížečem zpracován. V podobném stylu je vedena i 3. kapitola probírající přístup k dokumentu a popisem DOM. Zde již autoři právě k práci s DOM uvedli a relativně dobře vysvětlili první příklady.

Čtvrtá kapitola je zasvěcena událostem a práci s nimi. Právě tady ale začíná to, kvůli čemu si čtenář knihu koupil. Ke slovu se totiž dostávají příklady běžně použitelné v praxi bez potřebných dalších úprav, byť jsou velmi primitivní a v dalších kapitolách jsou vylepšovány. Každopádně čtenář si může „ohmatat“ něco, co už viděl, spolu s autorem postupovat s vývojem a procvičovat si programátorské myšlení pod taktovkou učitele. Což je pro motivaci naučit se JavaScript velmi dobré. Pátá kapitola o animacích je v podstatě podobná.

Kapitola číslo 6 objasňuje způsoby vylepšení formulářů. Pokud byla předchozí kapitola podobná 4., rozdílem této je dodatečné probrání jistých metod přístupu k DOM, samotný DOM v případě formulářů a pokročilejší práce s textem, kam patří například regulární výrazy.

Další kapitola, zabývající se chybami a jejich laděním, je zajímavá. Doposud kniha na možné problémy ve svých příkladech upozorňovala a předcházela jim. Až ale čtenář začne psát vlastní kód, určitě na nějaké chyby narazí. To je účelem této kapitoly, ukázat, jak chybu najít, definovat problém a najít způsob, jak jej odstranit.

Kapitola zabývající se Ajaxem bude jistě pro každého, kdo o něm slyšel, ale zatím o něm nic neví, zajímavá a možná i důvod ke koupi. Jeho základy vysvětlí, ale samozřejmě na úrovni určené pro začátečníky nikoliv s Ajaxem, ale rovnou s celým JavaScriptem. V dnešní době je to asi nezbytnost každé knihy, ale pro seriózní učení by bylo vhodnější vybrat specializovanou knihu. Podobnou nezbytností je kapitola věnovaná budoucnosti JavaScriptu. V rychlosti nastíní, čeho může tato technologie ještě dosáhnout a jaký bude pravděpodobný vývoj. Příloha je pak věnována knihovně Core.

Hodnocení

Kniha svůj úkol, tedy vtáhnout vás do vzrušujícího světa JavaScriptu, splní celkem dobře. Ale zde její možnosti končí. Po jejím přečtení se dostanete do stádia, kdy něco málo o JavaScriptu vědět budete, budete se orientovat a trochu umět číst zdrojový kód, ale zároveň budete mít nutkání zajít si koupit knihu, která tyto základní znalosti začne rozšiřovat, protože s informacemi z této knihy se o moc dál, než je modifikace příkladů, pravděpodobně nedostanete. Ale to je v pořádku, k tomu je určena. Je výhodnější si ji raději vypůjčit než kupovat. Její hodnotu může zvyšovat spojení s knihou JavaScript – Kapesní přehled od Computer Pressu, která je právě výčtem příkazů JavaScriptu a čtenář může začít kombinovat.

Co se týče českého překladu, musím uznat, že kniha je velice čtivá, přečtete ji za několik málo dnů. Nikde neruší žádné otrocké překlady termínů a chybu přejdete bez povšimnutí. Velkou předností je fakt, že žádná část nečiní problémy s jejím pochopením, což si ale vybírá daň právě množství a složitosti informací, které čtenář získá. Menším problém je ještě aktuálnost knihy, jelikož jsou uváděny různé odkazy na cizí zdroje, popisy knihoven atd. Je možné, že bude publikace brzy potřebovat nové upravené vydání.

Informace o knize

Autoři: Kevin Yank a Cameron Adams
Název: Začínáme s JavaScriptem
Název originálu: Simply JavaScript
Překlad: RNDr. Jan Pokorný
ISBN: 978–80–86815–94–7
Rozsah: 336 stran
Kde koupit: Zboží.cz

Autor se zabývá médii a pravidly marketingu v prostředí internetu a možnostmi dálkového elektronického vzdělávání. Rád se také zdokonaluje v programování C# aplikací a ASP.NET.

Komentáře: 5

Přehled komentářů

Stn JS knihy u nas
PavelBuben RE: Začínáme s JavaScriptem: nová kniha pro začátečníky
okaz Náhled obsahu
Tomas Novella kniha pro pokrocile
Sargerasss Odkaz na knihu o JS pro pokročilé na cpress
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=2845