Výsledky průzkumu mezi uživateli screenreaderů: bezplatné screenreadery na vzestupu

Znát skutečné požadavky na přístupnost uživatelů s handicapem je velmi důležité. Autoři metodik přístupnosti i tvůrci webů mohou podle nich tvořit weby tak, aby co možná nejlépe vyhovovaly aktuálním potřebám uživatelů s handicapem. Proto WebAim.org už potřetí provedl průzkum mezi uživateli screenreaderů. Pojďme se společně podívat, jaké výsledky přinesl.

Společnost WebAIM požádala v prosinci 2010 už potřetí uživatele screenreaderů o vyplnění dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jakým způsobem tito uživatelé s webem pracují a jaké postupy a funkce skutečně používají k získávání informací z webových stránek. Průzkumu se zúčastnilo 1245 respondentů a 28. února 2011 byly zveřejněny jeho výsledky. Protože se opět jedná o poměrně ojedinělý počin už jen co do počtu respondentů, rád bych vás seznámil s odpověďmi na jednotlivé otázky.

Předtím, než se pustíme do seznámení s výsledky, řekněme si něco k průzkumu jako takovému. Respondenti nebyli cíleně vybráni, jedná se o náhodný vzorek, který nereprezentuje všechny uživatele screenreaderů. Součty nemusí být vždy 100 % kvůli zaokrouhlování a také součet hlasů pro jednotlivé otázky nemusí být 1245 proto, že někteří respondenti nemuseli odpovědět na všechny otázky.

A jak to tedy celé dopadlo?

91 % respondentů uvedlo, že screenreader používá kvůli svému zdravotnímu postižení. Přibližně 53 % respondentů se považuje za pokročilé uživatele screenreaderů a přibližně 63 % za pokročilé uživatele internetu.

Otázky týkající se screenreaderů

Jaký screenreader respondenti používají jako primární?

Za povšimnutí určitě stojí pokles v používání JAWS jako primárního screenreaderu (na 59,2% z 66,4%). U všech ostatních screenreaderů došlo k nárůstu, k největšímu pak u NVDA  – o 300 % během posledních 14 měsíců.

Běžně používané screenreadery

U JAWS, Window-Eyes a System Access došlo od října 2009 k poklesu, u VoiceOver a NVDA došlo k výraznému nárůstu v používání. Následující graf ukazuje změny v zastoupení screenreaderů od října 2009.

47 % respondentů běžně používají více než jeden screenreader, 20% více než dva a 7% více než tři screenreadery.

Jak často uživatelé aktualizují screenreader

Velká část respondentů (80 %) aktualizovala svůj screenreader během posledního roku. To je o něco málo více než 75 % v lednu 2009 a o něco málo méně než v říjnu 2009. Z těchto čísel vyplývá, že stále přibližně pětina uživatelů používá starší verze screenreaderů.

Jsou bezplatné nebo levné screenreadery použitelnou alternativou ke komerčním screenreaderům?

V říjnu 2009 odpovědělo na tuto otázku “ano” 47,8 %, letos 60,4 %. Nahlížení na kvalitu bezplatných či levných screenreaderů se tedy zlepšilo. Není asi překvapivé, že “ano” na tuto otázku uživatelé JAWS a WindowEyes odpověděli pouze v 50 %, v porovnání s 98 % u NVDA a 95 % u VoiceOver.

Prohlížeče a Javascript

Největší zastoupení (65, 3%) mezi respondenty měl Internet Explorer, což je mnohem více než je jeho zastoupení u běžné populace. Pokud srovnáme tyto výsledky s průzkumem z října 2009, pak zastoupení Internet Exploreru kleslo ze 71 %, zatím co zastoupení Firefoxu a Safari vzrostlo. Na vyšším zastoupení Internet Exploreru se jistě podepisuje i skutečnost, že s tímto prohlížečem stále screenreadery spolupracují nejlépe. Pokud se podíváme na používání jednotlivých prohlížečů podle toho, zda uživatelé používají screenreader pro kompenzaci své zrakové vady, pak uživatelé bez zdravotního postižení používají dvakrát více Firefox (43,7 % ku 21,8 %) a mnohem méně Internet Explorer (47,6 % ku 66,5 %).

10 % respondentů průzkumu z října 2009 uvedlo, že mají ve svém prohlížeči vypnutý Javascript. Letos to byla pouze necelá 2 %. Zapnutí/vypnutí Javascriptu jsme také detekovali při odeslání dotazníku. Zjistili jsme, že pouze velmi málo respondentů má Javascript vypnutý. Z 19 respondentů, kteří měli Javascript vypnutý, 12 používalo Firefox (pravděpodobně s rozšířením NoScript) a 5 používalo Lynx na Linuxu.

Používání screenreaderů na mobilních zařízeních

Dvě třetiny uživatelů používají screeenreader na svém mobilním zařízení. Toto číslo znamená 550 % nárůst během posledních dvou let (v lednu 2009 uvádělo pouze 12 % respondentů, že používá screenreader na svém mobilním zařízení). Určitě nepřekvapí, že screenreader v mobilním zařízení používají spíše pokročilí uživatelé (79 %) než začátečníci (26 %).

Pokud se podíváme na platformy, tak největší zastoupení má Nokia (42,4 %) a Apple iPhone nebo iPod touch (23,6 %). U mobilních screenreaderů pak dominují Nuance Talks a VoiceOver pro  iPhone, které mají oba každý přibližně 30 %. Zde jen připomenu, že průzkum byl proveden v USA, takže pro Českou republiku nejsou tato data relevantní (týká se produktů Apple a prakticky i Nuance).

Přístupnost webu

37 % uživatelů si myslí, že přístupnost webu se za uplynulý rok zlepšila, 43 % si myslí, že se nezměnila a ti ostatní, že se zhoršila. I přes tato – spíše pesimistická – čísla si 55 % respondentů myslí, že v následujícím roce se přístupnost webu zlepší, 26 % si myslí, že se nezmění, a ti ostatní, že se zhorší.

Na otázku, co má větší vliv na přístupnost – zda přístupnější weby, nebo lepší screenreadery – se 76 % respondentů přiklání k přístupnějším webům na úkor lepších screenreaderů.

Sociální sítě

Používání sociálních sítí se od října 2009 prakticky nezměnilo, za zmínku stojí pouze vyšší používání Facebooku (z 42 % na 52, 2%). Často používané jsou také blogy, Twitter a YouTube. Co se týká přístupnosti, pouze 9 % uživatelů je považuje za přístupné, 52 % respondentů je shledává do jisté míry přístupné, 24 % pak do jisté míry nepřístupné.

HTML5

Přibližně polovina respondentů neuměla odpovědět na otázku, jestli HTML5 zlepší/zhorší/ne­bude mít vliv na přístupnost. Z těch, kteří vyjádřili svůj názor, měla většina kladný pohled na věc a myslí si, že HTML5 přístupnost zlepší.

ARIA Landmarks (oblasti stránky)

Povědomí o oblastech stránky se oproti minulým rokům zlepšilo: 14,5 % je používá pokaždé, když jsou k dispozici, 25,9 % je použije občas. Stále však zůstává velká skupina uživatelů, která je nepoužívá (26 %) či vůbec neví o tom, že existují (31 %).

Vyhledávání informací na obsahově bohaté stránce

Použití nadpisů pro orientaci na webové stránce se od října 2009 zvýšilo z 50,8% na 57,2%, zatímco použití všech ostatních metod (použití hledání, pohyb po odkazech a čtení stránky od začátku) se snížilo. Tyto výsledky opět podtrhují význam kvalitního strukturování obsahu webové stránky pomocí nadpisů pro její přístupnost a použitelnost.

“Skip to” odkazy a horké klávesy

Používání “skip to” odkazů od ledna 2009 kleslo, důvodem je pravděpodobně častější používání nadpisů a ARIA landmarků pro pohyb po obsahu stránky. Kdykoliv, kde se vyskytnou, je používá pouze 15 % uživatelů.

Kleslo také používání horkých kláves, vždy nebo často je používá pouze 27,5 % respondentů (v lednu 2009 to bylo 38 % uživatelů).

Mobilní, textová a jiné alternativní verze

Alternativní verze webů používá vždy nebo často přibližně 35 %  respondentů. Pouze 14 % respondentů bez zdravotního postižení používá alternativní verze vždy nebo často oproti 39 % uživatelů se zdravotním postižením. Z toho lze usuzovat, že uživatelé se zdravotním handicapem považují alternativní verze za užitečné. I přesto ale fakt, že přibližně 30 % ji používá zřídka či vůbec, ukazuje, že alternativní verze není optimální cesta k přístupnosti.

Kolik nadpisů nejvyšší úrovně (h1) má být na stránce?

50,3 % respondentů se přiklonilo k variantě dvou nadpisů nejvyšší úrovně – jeden pro název webu, druhý pro název stránky (dokumentu). 37 % by preferovalo nadpisem nejvyšší úrovně vyznačit pouze název stránky (dokumentu), 12,5 % pak pouze název webu.

Longdesc

Longdesc, tedy metodu poskytnutí delšího popisu složitějšího obrázku) považuje za užitečnou přibližně 60 % respondentů. Tyto výsledky tedy ukazují na prospěšnost atributu longdesc, o jehož nezařazení do HTML5 se právě jedná.

Závěr

Výsledky tohoto průzkumu potvrdily výsledky těch předchozích: typický uživatel screenreaderu neexistuje. Následující výsledky naznačují význačné změny a trendy za uplynulé dva roky.

  1. JAWS stále dominuje na poli screenreaderů, ale jeho zastoupení mírně klesá na úkor NVDA a VoiceOver.
  2. Čím dál víc uživatelů začíná pozitivně nahlížet na bezplatné nebo levné screenreadery.
  1. 98,4 % respondentů má povolen ve své prohlížeči Javascript.
  2. Respondenti vidí další vývoj přístupnosti webu optimisticky.
  3. Dvě třetiny respondentů používají screenreader na mobilním zařízení (před dvěma lety to bylo pouze 12 % respondentů).
  4. Většina respondentů považuje atribut londesc za užitečný.

Kompletní výsledky průzkumu najdete v článku Screen Reader User Survey #3 Results.

Obrázky jsou převzaty z WebAim.org

Radek vystudoval informatiku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1998 se věnuje přístupnosti a speciální informatice pro lidi s těžkým postižením zraku.

Komentáře: 5

Přehled komentářů

Jirka W. NVDA a VoiceOver
jjjjj Re: NVDA a VoiceOver
gnat NVDA čeština
Radek Pavlíček Re: NVDA čeština
marek.sk screenreader
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3470