VS Code – ladění na všech platformách

Dnes si povíme, jak pomocí VS Code ladit Node.js (TypeScript a Javascript) aplikace, o podpoře IntelliSense, jak přizpůsobit VS Code a jaké máme možnosti automatizace – build či deploy pomocí úkolů.

image1

IntelliSense pro TypeScript

Pro prozkoumání ladění a IntelliSense vám doporučujeme vyzkoušet si tuto Node.js aplikaci.

Nainstalujte si nejdříve Node.js. Pro každou platformu je to jiné, na Mac OS X například přes Homebrew.

Nainstalujte si Express – Framework nad Node.js pro webové aplikace.

npm install -g express-generator

A pomocí Express si vytvořte kostru aplikace:

express myExpressApp

Pro doinstalování závislostí spustíme:

cd myExpressApp

npm install

A pro start aplikace:

npm start

Otevřete-li adresář myExpressApp ve VS Code, můžete si vyzkoušet možnosti IntelliSense například v souboru app.js:

image2

VS Code umí také použít definice pro TypeScript (např. node.d.ts) a doplnit tak IntelliSense, ale také varování při nesprávném použití kódu.

TypeScript Definition manager umožňuje dohledávat a instalovat definice.

npm install -g tsd

Nyní můžete stáhnout definice pro Node a Express:

tsd query node --action install

tsd query express --action install

Otevřete znovu app.js a všimněte si, že zmizelo varování u __dirname, protože VS Code již ví, kde najde jeho definici.

Dále použijte například http objekt a vyzkoušejte si IntelliSense u něj:

image3

Ještě více nápověd dostanete do VS Code pomocí konfiguračního souboru jsconfig.json v rootu webu.

Vložte do něj následující obsah:

{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES5",
    "module": "commonjs"
  }
}

Tím dáte najevo compileru, že píšete ES5 kód ve frameworku commonjs.

V app.js potřebujeme modul ./routes/index, který exportuje třídu Express.Route. Vyzkoušíte-li nyní IntelliSense na routes, uvidíte nyní její vlastnosti a metody:

image4

Ladění

Jednou z klíčových vlastností VS Code je možnost ladění.

image5

V současné verzi je ve VS Code podpora pro ladění Node.js (JavaScript a TypeScript) na všech platformách a experimentální podpora Mono (C# a F#) pro OS X a Linux. Na konferenci //build byla zmíněna přidaná podpora pro ASP.NET 5.

Pro vyvolání ladicího pohledu ve VS Code stiskněte toto tlačítko:

image6

Před laděním musíte ovšem  nakonfigurovat projekt pomocí souboru launch.json. Stiskem konfiguračního ozubeného kolečka v ladicím pohledu vám VS Code vygeneruje výchozí.

Ve VS Code podporujeme spuštění aplikace nebo připojení se na již existující aplikaci.

Pro připojení musí být specifikována lokální adresa a port (vzdálené ladění není podporováno).

Ladění spustíte pomocí F5.

Breakpointy

Breakpointy nastavujete kliknutím na okraj editačního okna. Jejich seznam najdete v breakpoint sekci ladicího pohledu.

image7

Inspekce dat

V ladicím pohledu můžete kontrolovat obsah proměnných, dále je podporováno zobrazení obsahu při přejetí myší.

image8

Proměnné a výrazy mohou být vyhodnocovány v sekcích Variables a Watch.

image9

Ladicí konzola

Ladicí konzoli vyvoláte z Palety příkazů nebo pomocí Open Console.

image10

Ladicí akce

Po začátku ladění máte k dispozici následující ladicí akce:

image11

 • Continue / Pause – F5
 • Step Over – F10
 • Step Into – F11
 • Step Out – Shift+F11
 • Stop – Shift+F5

Více k ladění najdete v dokumentaci.

Úkoly

Pro usnadnění a automatizaci úkolů, jako je vytváření sestavení, balíčků nebo nasazování, existuje velké množství nástrojů, například MakeAntGulpJakeRake a MSBuild.

Ukázka použití úkolů pro kompilaci Markdown do HTML

Převod Saas a Less do CSS

Převod Typescriptu do JavaScriptu

Autodetekce úkolů Gulp, Grunt a Jake

VS Code umí detekovat úkoly ze souborů nástrojů Gulp, Grunt a Jake automaticky a přidá je do seznamu úkolů bez nutnosti dodatečné konfigurace.

Například následující Gulp soubor přidá dva úkoly: build a debug. První pustí kompilaci C# pomocí Mono a druhý spustí MyApp pod Mono debuggerem.

var gulp = require("gulp");
var program = "MyApp";
var port = 55555;
gulp.task('default', ['debug']);
gulp.task('build', function() {
  return gulp
    .src('./**/*.cs')
    .pipe(msc(['-fullpaths', '-debug', '-target:exe', '-out:' + program]));
});
gulp.task('debug', ['build'], function(done) {
  return mono.debug({ port: port, program: program}, done);
});

Stisknete-li Ctrl+Shift+P a napíšete Run Task a Enter, zobrazí se vám seznam úkolů.

image12

Více o úkolech a jejich konfiguraci se dozvíte v dokumentaci.

Přizpůsobení VS Code

Možnosti přizpůsobit si VS Code jsou mimo jiné následující:

Dále můžete importovat existující připravená témata nebo přidat rozpoznávání závorek a obarvování klíčových slov pro další jazyky.

Více o přizpůsobení VS Code najdete v dokumentaci.

image13

David Bureš | Technical Evangelist | Microsoft Czech Republic |  

Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=16422