Ušetřete spoustu času při front-end vývoji

Jestliže využíváte při front-end vývoji SASS, mohli jste se setkat zvláště na větších projektech s výkonnostními problémy při generování komplexních CSS. Podívali jsme se na tuto problematiku hlouběji a v tomto článku ukážeme, jakým způsobem jsme dosáhli výrazného zefektivnění vývoje.

Rychlé SASS kompilování spolu s libsass a grunt-sass

Znáte to, když čekáte na kompilování CSS souborů u velkého projektu? Pokud ano, tak jsme měli stejný problém a dlouho jsme čekali na řešení. Opravdu a doslova dlouho – každé uložení SASSového souboru trvalo dlouhých 6-8 vteřin i na slušném vývojářském stroji. Velmi neefektivní způsob vývoje. A tak jsme si řekli dost a začali pátrat po řešení. Využívali jsme Compass a SASS, tato dvojce technologií nám generovala na jednom komplexním projektu 8000řádkový CSS soubor ve třech kombinacích.

Compass a SASS

Museli jsme začít od základu, a to od zvolení technologie pro rychlejší kompilaci, protože po různých testech (refaktorizace kódu – mazání a úprava struktury kódu, vypnutí Compassu) jsme nebyli schopni docílit ideálu – dostat se na instantní výsledek po uložení souboru. Ruby verze SASS prostě nebyla schopna se přiblížit naší představě o tom, co je to správná  rychlost.

Proto jsme přešli na libsass, C-čkový port SASS prekompilátoru, ten zpracovává CSS soubory mnohonásobně rychleji. Respektive v tomto případě jsme libsass využívali na Grunt (JavaScriptový spouštěč úkolů) s úkolem grunt-sass, tento úkol spouští Node.js knihovnu node-sass, ta poskytuje propojení C-čkového libsassu do Node.js.

Implementace Grunt úkolu grunt-sass

Pro instalaci Gruntu  můžeme odkázat na článek, který se nachází zde na Zdrojáku – https://www.zdrojak.cz/clanky/frontendistuv-pruvodce-gruntem/. Ten by měl připravit podhoubí pro vytvoření správné představy o Gruntu, jeho instalaci a nastavení.

Pro náš projekt jsme potřebovali úkoly grunt-sass a grunt-contrib-watch (pro sledování změn na souborech). Instalaci provedeme jednoduše  v příkazové řádce:

npm install grunt-sass --save-dev
nom install grunt-contrib-watch --save-dev

Posléze můžeme editovat Gruntfile.js, kde se nacházejí všechna nastavení úkolů. V našem případě používáme dva úkoly, což je watch a sass. Watch používáme pro sledování změn souborů, který poté spustí sass úkol. Ten je rozdělen do dvou úrovní pro distribuci a pro development. Liší se pouze tím, že distribuce se generuje kompresovaná CSS a development zase generuje sourcemaps (abychom v inspektoru viděli přesné řádky). Plus v tomto úkolu definujeme přídavné knihovny jako je Foundation, Bourbon a sass-list-maps. O těchto knihovnách budeme hovořit v další sekci.
https://gist.github.com/renekopcem/2149f38667fed8de7c95

Přechod na libsass

Bohužel s libasassem nefunguje Compass a mnoho dalších užitečných funkcí tohoto frameworku, jako je například automatické generování sprite obrázků nebo doplňování prefixů. Proto jsme ho museli vyměnit za Bourbon, který nám přinesl aktuálnější verzi prefixu pro prohlížeče. A pro sprite jsme začali využívat Grunt úkol grunt-spritesmith.

Další problém byl, že se snažíme využívat nejnovější (ale stabilní:) verze čehokoli, v tomto případě SASS 3.3. Tato verze přinesla mnoho novinek, jako jsou například list-mapy, které se zvláště na větších projektech moc hodí. Bohužel tyto funkce nejsou podporovány v současné verzi libsassu, protože se jedná o port, takže pouze dohání oficiální preprocessor SASS.

Řešení problému s list-mapami

Naštěstí existuje polyfill sass-list-maps, který napodobuje list-map funkcionalitu. Nicméně pokud využíváte pro mapy CSS deklarace, tato funkce stejně problém nevyřeší.  Užuž jsme další pátraní vzdávali s tím, že budeme čekat na novou verzi libsass, ale po několika dalších „bezesných“ nocích přišel jeden z kolegů  na jednoduché řešení.

Původní řešení využívá @each cyklu, kdy proměnná $test-list je rozdělena na $property a $value. A následně je přeložena do tradiční delekrace CSS. Tento způsob má ale v současné verzi problém u libsass a sass-list-maps, které si nedokáží poradit s mezerami v dekleracích jako například 43px 0 16px 0. To jsme tedy museli nahradit @each cyklem, který vybírá první a druhý prvek v listu (ty jsou odděleny pouze mezerou). Výsledný zápis vypadá následovně:

ukazka SASS

Odkaz na příklad původní kód (gistu nebo sassmeister)
http://sassmeister.com/gist/b1b5b82f4aa5c46587a5

Odkaz na upravenou/vyřešenou verzi  (gistu nebo sassmeister)
http://sassmeister.com/gist/2c7bef085fde2cfd7c3d

Rychlejší, efektivnější a spokojenější

Takže po mnoha strádání a překážkách jsme docílili toho, o co nám šlo: kompilujeme CSS do vteřiny a můžeme pracovat mnohem efektivněji. Jak jsme si prošli v tomto článku, tak nic není jednoduché. Ale snížení z 8 vteřin na jednu dokáže v rámci celého dne ušetřit až hodinu práce jednoho člověka, což za to stojí. Mimo příjemnější práci pro front-end developery tak šetříme náklady na vývoj, které mohou být využity na zdokonalování vyvíjeného produktu.

Tým @COEX (special thanks goes to front-end ninjas: @renekopcem & @PiklisYEAH)

Front-endový inženýr v COEXu. Úspěšně vystudoval FIS na VŠE. Na internetu je k najití pod přezdívkou René Kopčem a občas pípne na @renekopcem.

Spoluzakladatel společnosti COEX s více než 10-ti letou praxí v oblasti řízení vývoje webových aplikací. Entuziasta do nových technologií, startupů, kvalitně odvedené práce, cestování a nezávislé kultury… @Coexcz @Guid33 @LinkedIn

Komentáře: 10

Přehled komentářů

potapec
Dan
Lukas Vorlicek Re:
Dan Re:
Roman Klos Re:
martindrzka Re:
daniel.husar
Roman Klos Re:
Jiří Hauser LESS
Roman Klos Re: LESS
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=13059