Ring Middleware

V minulém článku jsme se podívali na úplně nejzákladnější základy webového vývoje v Clojure – jak zpracovat HTTP request a response pomocí knihovny Ring. Tu nejzajímavější část Ringu – Middleware – jsme ale zmínili jen letmo a byla by škoda se do tohoto zajímavého konceptu trochu více neponořit.

Text vyšel původně na autorově blogu.

Připomenutí základních konceptů

Než zrychlíme z 0 na 100, připomenu čtyři základní komponenty Ringu:

 • Handler – funkce, která přijímá mapu reprezentující HTTP request a vrací mapu představující HTTP response.
 • Request – mapa reprezentující HTTP request, která obsahuje sadu „standardních“ klíčů, které nám budou povědomé ze Servletu: :server-port, :server-name, :remote-address, :request-method ad.
 • Response – mapa, představující HTTP response, která obsahuje tři klíče: :status, :header, :body.
 • Middleware – funkce, která handleru přidá dodatečné funkcionality. Věci jako session, cookies či parametry jsou řešené middlewarem.

Anatomie Middlewaru

Middleware je funkce vyššího řádu, která přijímá jako parameter handler a vrací jiný handler (jako anonymní funkci), který nějakým způsobem obohatil buď request, nebo response. V podstatě se dá na middleware nahlížet jako na takový funkcionální decorator.

Pokud se podíváme na obecnou podobu middlewaru, má často následující strukturu (kudos to StackOverflow):

(defn wrap-blank-middleware
 "Blank middleware demonstrating common structure."
 [handler]
 (fn [request]
  ; Do some magic with the request
  (let [response (handler request)]
   ; Do some magic with the response
   ; and return the response.
   response)))

Balení middlewaru

Middleware většinou bývá jenom velmi jednoduchá funkce, takže komplexnější chování dostaneme zřetězením jednotlivých middlewarů, a to tak, že je postupně zabalujeme do sebe:

Způsob, jak middlewary do sebe zabalit, je dvojí – buď klasické zanořené funkce, nebo častější způsob je pomocí thread-first makra (->):

; "Classical" middleware wrapping
(middleware-3 (middleware-2 (middleware-1 handler)))

; Middleware wrapping via threading macro
(-> handler (middleware-1) (middleware-2) (middleware-3))

A jen pro úplnost – zabalit se anglicky řekne „wrap“, proto se používá konvence, že middlewary začínají prefixem wrap-.

Ilustrační příklad

Řekněme, že bychom psali RESTovou službu, která přijímá data pomocí PUT. Pomineme funkční logiku, zpracování dat i routování a soustředíme se jen na middleware, který se bude chovat následovně:

 • Pokud request metoda není PUT, vrátí middleware status 405 a text „Method Not Allowed“.
 • Pokud je request metoda PUT, vrátí status 204 (No Content) a prázdné body.

Aby middlewary byly malé a znovupoužitelné, rozdělíme si každou funkčnost, popsanou v předešlých odrážkách, do samostatné funkce:

 • wrap-no-content bude vracet status 204 a prázdné body.
 • wrap-put-allowed vrátí buď 405 (a popis v body), pokud metoda není PUT, nebo jenom zavolá původní handler.
(defn wrap-no-content
 "Middleware that returns a 204 No Content
 from the wrapped handler."
 [handler]
 (fn [request]
  (let [response (handler request)]
   (-> response
     (assoc :status 204)
     (dissoc :body)))))

(defn wrap-put-allowed
 "Middleware that returns a 405 Method Not Allowed
 if the request doesn't have :put method."
 [handler]
 (fn [request]
  (if (= (:request-method request) :put)
   (handler request)
   (let [response (handler request)]
    (-> response
      (assoc :status 405)
      (assoc :body "Method Not Allowed"))))))

 

Teď už stačí jen dát tyto dva middlewary dohromady, abychom dostali požadované chování:

(defn wrap-put-no-content
 "Middleware that returns a 204 No Content
 if the request method is PUT, otherwise
 a 405 Method Not Allowed."
 [handler]
 (-> handler
   (wrap-no-content)
   (wrap-put-allowed)))

GitHub projekt

Pokud vám výše popsané principy neštymují dohromady, mrkněte na GitHub, kde je malý spustitelný projektík, plus pár middleware unit testů:

Co příště?

O Ringu a jeho middlewarech by se dalo psát ještě dlouho, ale je čas pokročit. Logicky následným tématem je Compojure – routovací knihovna pro Ring webové aplikace.

Poslední roky píšu micro-services v Golangu pro cloudovou infrastrukturu. Předtím jsem (sekvenčně) programoval 2 roky v JavaScriptu, 3 roky v PHP a 12 let v Javě. Paralelně k tomu jsem 8 let fungoval jako Team/Technical Leader. Píšu technologický blog SoftWare Samuraj, kde se věnuji různým aspektům z oblasti SW engineeringu.

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=20227