Reportáž z Devel.cz konference 2013²

V sobotu 9. listopadu se na FIT ČVUT letos již podruhé konala Devel.cz konference. Vystoupilo několik známých osobností české vývojářské scény, mezi nimi i jeden zahraniční řečník. Přednášky nebyly všechny pouze čistě technologické, ale program se podařilo vyvážit i tématy jako je vedení firmy, lean startup a project management.

15 důvodů, proč si nezakládat vývojářskou firmu – Honza Tichý

Se zkušenostmi ze 3,5ročního řízení firmy Medio Interactive se podělil Honza Tichý. Svou přednášku nakonec přejmenoval na Pár postřehů ze života, pokud vývojářskou firmu zakládati zamýšlíš, jelikož původní název se mu zdál příliš negativní, a navíc se ukázalo, že těch failů, které se v průběhu vyskytly, bylo více než 15.

Honza Tichý

Následuje pár úskalí, se kterými se setkáte při vedení firmy:

  • Při práci pro klienty je potřeba si uvědomit, že často není to nejdůležitější čistý a 100% otestovaný kód, ale vztah se zákazníkem a komunikace.
  • Spíše než být firma na všechno, je lepší se specializovat na určitou oblast, zaměřit se na užší cílovou skupinu. Sice bude plno věcí, které by vás taky bavily, ale není možné dělat vše.
  • Bude potřeba řešit problémy, které vás nezajímají, zejména nejrůznější byrokratické záležitosti.
  • Dobrých lidí není nikdy dost. Ty špatné je potřeba umět včas vyhazovat.
  • Prioritou je spokojený zákazník, peníze a až potom spokojení zaměstnanci. Vzájemně to na sobě závisí a opačně to většinou nefunguje.

Kdyby před třemi lety měl ty zkušenosti, co má teď, znovu by do toho prý asi nešel.

Advanced Angular, Future Vision of Angular – Miško Hevery

Dočkali jsme se i jednoho zahraničního hosta. Miško Hevery žijící v Kalifornii aktuálně pracuje v Google a je jedním z tvůrců JavaScriptového frameworku AngularJS. Ten vznikl prý tak, že v práci měl za úkol se naučit JavaScript, tak začal tím, že si napsal vlastní framework. Možná proto, že konference nesla podtitulek Hezká česká konference pro vývojáře, místo předpokládané angličtiny přednášel, dle svých slov, lámanou českoslovenštinou.

Kdo používá AngularJS?

Kdo používá AngularJS?

Přednáška se zabývala architekturou frameworku, jak pod povrchem funguje data binding, scope inheritance nebo dependency injection.

V další své přednášce se věnoval dalším plánům, které s Angularem má. Mělo by přibýt využití nových vlastností ECMAScript 6 – Shadow DOM, Object.Observe (místo aktuálního dirty checkingu), DOM Mutation Observers. Kvůli využití těchto nových funkcí bude verze 2.0 podporovat pouze moderní prohlížeče, a ty, pro které bude existovat polyfill – tady by mohl posloužit Polymer. Kompatibilní zůstane větev 1.x.

Framework bude rozdělen do menších částí, které půjdou použít i zvlášť, případně bude možné jakoukoliv část jednoduše nahradit. Dále v budoucnu by měl AngularJS jít zkompilovat pomocí Closure Compiler, a to i s ADVANCED_OPTIMIZATIONS.

Lean Startup z pohledu programátora – Honza Veselý

Honza Veselý

Lean Startup je metoda vývoje, která by se dala shrnout jednou větou: Dělejte, co je nutné, nic navíc. Její podstatou je vytvoření MVP (Minimum Viable Product), v co nejkratším čase se dostat ke koncovým zákazníkům a získat feedback. Na jeho základě se produkt častými iteracemi vyvíjí. Zajímavý přístup je nezačít tvorbou registrace a přihlašování, ale tou nejriskantnější vlastností. Ihned se tak ukáže, zda je myšlenka realizovatelná.

Snídám projektové manažery – Karel Smutný

Abychom měli vyvážený emocionální zážitek, hned po Honzovi Veselém přišel před publikum scrum master Karel Smutný. Hned zpočátku s trochou nadsázky představil svou teorii, že „projektoví manažeři jsou mimozemšťané a živí se lidskou zodpovědností“, nedaří se jim imitovat lidský jazyk, používají Windows Phone a obědvají sami.

S vývojáři by se nemělo jednat jako s pouhými zdroji, ale je potřeba je dostatečně motivovat a důvěřovat jim.

Dilbert

TypeScript: příčetný jazyk pro web – Borek Bernard

Čistý JavaScript je jazyk jednoduchý, což je zároveň jeho výhoda i nevýhoda. JS má dynamické typování, nemá žádné třídy ani rozhraní, chybí klasická třídní dědičnost. Vše jde vyřešit, ale stejné koncepty si různé týmy implementují různě.

TypeScript patří spolu s CoffeeScript nebo Script# mezi tzv. transpilery. Jsou to nově navržené jazyky, které se kompilují do JS. Říká se, že TypeScript vznikl v Microsoftu jen tak mimochodem, když potřebovali vyplnit čas před další prací na C#.

TypeScript přináší chytrý typový systém (od toho je nakonec i odvozen jeho název), má slušnou podporu v nástrojích (Visual Studio, WebStorm, Sublime Text) a snadno se integruje s existujícím ekosystémem pomocí *.d.ts souborů s typovými definicemi. Obsahuje syntaxi z připravovaného ECMAScript 6, takže classes, modules a dědičnost můžeme používat již dnes.

Co všechno TypeScript umí a jaký kód generuje, si můžete vyzkoušet na Playground.

Žijeme s uživateli – Petr Štědrý

Petr Štědrý, UX designer v GoodData zmínil důležitost motivace a kontaktu s uživateli.

Není dobré žít s mottem „Když někdo nepochopí naše UI, není ho hoden“. Pro přiblížení se k uživatelům se například osvědčilo dělat uživatelská testování, při kterých se přijde na věci, na které by se jinak nepřišlo. Dobré UI se pozná tak, že uživatel plní úkoly jistě, s co nejmenšími zaváháními. Na toto téma doporučil knihu Nenuťte uživatele přemýšlet. Jedním z výstupů takového testování jsou persony – modeloví uživatelé.

Petr Štědrý

WebSocket: provařené i méně známé partie – Ondra Žára

WebSocket je technologie pro pružnější client-server komunikaci, má vlastní binární protokol nad TCP. Lze přes ně navázat trvale otevřené spojení, v kterém lze posílat data z libovolné strany. Podporuje bezpečnostní model CORS a má dobrou podporu prohlížečů.

Zatímco klientské API je velmi jednoduché, na serveru sice žádné standardizované neexistuje, ale pro každý server nějaké hotové řešení je.

Nabízí se využití v realtime aplikacích – online multiplayer hry, chat, aplikace pro spolupráci více uživatelů. Stále je ale potřeba ke komunikaci server. Připravovaný WebRTC standard nabídne i peer-to-peer komunikaci vhodnou pro přenost obrazu, zvuku a dat.

Od sdíleného hostingu po server – Tomáš Corej

WebSupport.sk je nejrychleji rostoucí hosting na Slovensku a mají množství zkušeností s problémy, které vás mohou potkat na sdíleném hostingu, VPS i vlastním serveru.

Základem je výběr vhodné varianty pro konkrétní projekt. Sdílený hosting má nízkou cenu, ale na jednom serveru jsou často stovky klientů a nelze se spoléhat na konstantně dostupný výkon. Na VPS běží pouze vaše aplikace a máte pod kontrolou OS, ale stále je tu skrytá komplexnost, na kterou nemáte dosah. U fyzického serveru máte už na starost vše, včetně zálohování a monitoringu.

Několik obecných tipů:

  • Používat nejnovější verze CMS. Roboti rádi zneužívají známých bezpečnostních děr.
  • Cache je třeba mazat, nebo můžete skončit s 20 mil. soborů v jednom adresáři.
  • Zvážit použití Nginx místo Apache. Má nižší spotřebu RAM, ale nepodporuje mod_rewrite. Při použití Nginx se bude hodit správce procesů php-fpm.
  • MySQL má i alternativy (forky) – MariaDB, Percona

State of the art responzivního webdesignu – Martin Michálek

Jedna z nejdůležitějších věcí u responzivního webdesignu je rychlost načítání na mobilním připojení. Stránka, která je udělaná responzivně, ale načítá se pomalu, není responzivní, ale jen tahací harmonika. Obecně samozřejmě platí, co nejméně requestů a co nejméně dat.

Martin Michálek

Pro načítání obrázků na různých velikostech displeje slouží knihovna Picturefill. Pomocí media queries se specifikují obrázky pro různá rozlišení. Pokud je na stránce větší množství obrázků, je dobré použít lazy loading a načítat je, až když jsou skutečně potřeba.

Velký problém jsou sdílecí tlačítka, která pošlou 30 requestů, 200 KB a při maximální rychlosti EDGE se načítají 10 vteřin. Řešením je použít vlastní implementaci tlačítek, nebo načítat lazy loadingem.

Některé věci je dobré řešit přímo na backendu – třeba místo iframe s mapou zobrazit pouze odkaz na ni. Detekovat mobilní zařízení v PHP umí knihovna mobiledetect.

Ignite Talks

Konferenci zakončil blok předášek v zajímavém formátu Ignite – na přednášku je vyhrazen čas právě 5 minut, prezentace má 20 slidů časovaných přesně po 15 vteřinách. Řečníka to donutí být stručným a věcným. Na to, že pro většinu to byl vůbec první Ignite talk v životě (v ČR tento formát zatím moc rozšířený není), se úkolu zhostili poměrně dobře.

Umělá inteligence v praxi – Radim Řehůřek

Základem jsou data. Logovat vše. Nemazat, nikdy nevíte, kdy se co může hodit.

Potřebujeme dotazovací jazyky pro NoSQL – Jirka Kosek

JSONiq – dotazovací jazyk pro NoSQL databáze
Zorba – NoSQL Query Processor

Docker.io – Ladislav Prskavec

Docker je software kontejner pro automatizaci deploymentu. Docker image obsahuje aplikaci včetně všech závislostí, ta je pak proto přenositelná na jakýkoli Linux server.

Obskurní žánr „Roguelike“ her – Ondra Žára

Roguelike hry se vyznačují tím, že svět je generován procedurálně dle náhodných čísel, člověk se dívá shora a hraje za zavináč. Komunita se shází na RogueBasin, hry se vyvíjí v C knihovně libtcod. Ondra vytvořil knihovnu rot.js, která usnadňuje jejich vývoj v JavaScriptu.

Velká data v malém šuplíku – Vít Novák

O zkušenosti z Heureka.cz se podělil Vít Novák. Cachujte vše, co je možné cachovat. Neopakují se vám zbytečně SQL dotazy? Každý SELECT by měl trvat maximálně pár ms. Nejdelší dotazy kontrolovat přes EXPLAIN.

Novinky v Nette – David Grudl

David začal novinkami v Nette 2.1, které vyjde v listopadu 2013, měla by být zachována 99% kompatibilita. Novinek je dost, přesto se mu vtěsnaly na jeden snímek. Následovat bude verze 3.0, k té zatím nesdělil žádné bližší informace.

Novinky v Nette 2.1

Novinky v Nette 2.1

Podotknul ale, že žádná z novinek nezlepší váš život, pouze se vám lépe bude vydělávat na nové auto. Připojil tedy i pár rad do života: Odborníkem se stáváte, až když to řeknete. Vytvořte si novou oblast, kde se stanete odborníkem (třeba si naprogramujte framework). Pište! Prezentujte! Nechlastejte. Máte na to!

Závěr

Program byl vyvážený, bylo zajímavé slyšet i nějaké neprogramátorské přednášky. Potěšily i Ignite talky, tolik informací za tak krátký čas se jinak nedozvíte. A tentokrát byl v ceně i oběd, ten byl výborný a dostalo se na všechny. Díky pořadatelům a snad zase příští rok!

Další ohlasy

(Seznam budeme průběžně doplňovat.)

Jsem student a freelance Android vývojář, dlouhodobě se podílím např. na aplikaci ČSFD.cz pro Android. Také vyvíjím svoji webovou a mobilní aplikaci myStudentBook.com pomáhající studentům se správou úkolů, zkoušek, známek a rozvrhu hodin.

Komentáře: 5

Přehled komentářů

Martin Sura Kvalitní konference
Martin Hassman Re: Kvalitní konference
Martin Hassman Fotky z akce
jakub.boucek Díky za skvělou konferenci.
credo
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=10324