Pravidlo 30 – kdy jsou metoda, třída nebo subsystém příliš velké?

Překlad článku Rule of 30 – When is a method, class or subsystem too big?

Text vyšel původně na autorově webu.

V code review jsem připomín­koval stořád­kovou metodu, která mi přišla příliš dlouhá. Hranice může být otázkou osobního vkusu, tak jsem hledal zdroje, čím bych svůj názor podpořil. Narazil jsem přitom na článek Rule of 30 – When is a method, class or subsystem too big?, který napsal Jim Bird. S laskavým svolením autora jsem článek přeložil.

Lidé, kterým záleží na psaní dobrého kódu, neustále kladou otázku: „Jaká je správná velikost metody, funkce, třídy, balíčku nebo jiného kusu kódu? Od určité chvíle může být kód příliš velký na to pořádně ho pochopit – ale jak velké je příliš velké?“

Začíná to na úrovni metody nebo funkce.

V knize Code Complete Steve McCon­nell říká, že teore­ticky nejlepší maximální limit pro metodu nebo funkci je počet řádek, které se vejdou na obrazovku (tj. co vývojář může vidět najed­nou). Jmenuje studie z 80. a 90. let, podle kterých je ideální velikost funkce mezi 65 a 200 řádky. Takhle velké funkce je levnější vyvinout a mají méně chyb na řádek kódu. Nicméně od určitého místa za 200 řádky vstupu­jete do nebez­pečné zóny, kde kvalita a porozumění kódu bude upadat. Kód, který nelze testo­vat, nemůže být bezpečně změněn. Případně skončíte u něčeho, čemu Michael Feathers říká „runaway methods“. Funkce jsou dlouhé několik stovek či tisíc řádek, jsou neustále měněny, což je průběžně dělá většími a děsivějšími.

Patrick Duboy se ponořil hlouběji do analýzy délky metod a poukázal na novější studii z roku 2002, která říká, že kód s kratšími funkcemi má méně chyb, což odpovídá intuici a zkuše­nosti většiny lidí.

Menší musí být lepší

Bob Martin v knize Clean Code dovedl myšlenku „jestli malé je dobré, tak menší musí být lepší“ do extrému.

První pravidlo funkcí je, že by měly být malé. Druhé pravidlo funkcí je, že by měly být ještě menší než to. Funkce by neměly být 100 řádek dlouhé. Funkce by měly být stěží 20 řádek dlouhé.

Martin přiznává: „Tento předpoklad nemůžu dokázat. Nemůžu citovat žádný výzkum, který říká, že velmi malé funkce jsou nejlepší.“ Takže stejně jako mnoho další pravidel a doporučení v komunitě softwa­rového vývoje je tento soud založen na jejich osobní zkuše­nosti s psaním kódu, estetic­kých a etických argumen­tech, spíše než na těch ověřených experi­men­tem. Styl nad hmotu.

Stejný návod „menší je lepší“ platí pro třídy, balíčky a subsys­témy – všechny stavební bloky systému. V knize Code Complete je zmíněná studie z roku 1996, která zjistila, že třídy s více funkcemi mají více chyb. Podle knihy Clean Code mají být třídy (stejně jako funkce) rovněž „menší než malé“. Někteří doporučují 200 řádek jako dobrý limit pro třídu (nikoliv metodu) nebo tak málo jako 50 až 60 řádek (Ben Nadel Object Calisthenics). Takové třídy by se měly skládat z „méně než 10“ nebo „ne víc jak 20“ metod. Slavný projekt C3, kde vzniklo extrémní progra­mování, měl v průměru 12 metod na třídu. A nemělo by být víc jak 10 tříd na balíček.

PMD, nástroj statické analýzy, který pomáhá upozornit na problémy ve struk­tuře a stylu kódu, definuje nějaké výchozí hodnoty pro velikost kódu: 100 řádek na metodu, 1 000 řádek na třídu a 10 metod na třídu. Podobný nástroj Checkstyle navrhuje odlišné limity: 50 řádek na metodu a 1 500 řádek na třídu.

Pravidlo 30

Hledání doporučení jako jsou tato mě přivedlo k „pravidlu 30“ v knize Large Software Projects (Martin Lippert, Stephen Roock).

Skládá-li se element z více jak 30 subele­mentů, tak je vysoká pravděpo­dob­nost, že je tam vážný problém:

a) Metody by v průměru neměly mít víc jak 30 řádek kódu (nepoč­ítáme prázdné řádky a komentáře).

b) Třída by v průměru měla obsahovat méně jak 30 metod, což je dohro­mady až 900 řádek kódu.

c) Balíček by neměl obsahovat víc jak 30 tříd, což je dohro­mady až 27 000 řádek kódu.

d) Subsys­tému s více jak 30 balíčky bychom se měli vyhnout. Takový subsystém by obsahoval až 900 tříd s až 810 000 řádek kódu

e) Systém s 30 subsys­témy by pak obsahoval 27 000 tříd a 24,3 milionů řádek kódu.

Jak to vypadá? Vezměte povětší systém s 1 milionem NCLOC (Non-Comment Line of Code). Ten by se měl rozpad­nout do:

  • 30 000+ metod
  • 1 000+ tříd
  • 30+ balíčků
  • Snad víc než 1 subsystém

Kolik systémů v reálném světe vypadá stejně a nebo podobně jako tenhle (obzvláště velké systémy, které už tu jsou pár let)?

Jsou tato pravidla užitečná? Jak byste je měli použít?

Použít velikost kódu jako základní pravidlo jako tohle je snadné. Snadné vidět a porozumět. Mnoho lidí by argumen­to­valo, že až příliš jedno­duché: lepší indikátor, zda je kód příliš velký, je cyklo­ma­tická složitost nebo jiné metriky kvality kódu. Ale některé nedávné studie ukázaly, že velikost kódu je ve skuteč­nosti silný indikátor komple­xity a kvality.

Metriky komple­xity vysoce korelují s řádky kódu, a proto komplex­nější metriky neposky­tují žádné další infor­mace, které by nemohly být jedno­duše změřeny řádky kódu.

V kapitole „Za řádky kódu: Potře­bu­jeme komplex­nější metri­ky?“ v knize Making Software jdou autoři tak daleko, že říkají, že řádky kódu by měly být vždy považovány za „první a jedinou metriku“ pro indikaci defektů, vývoje a údržby modelů.

Uznání takových prostých pravidel velikosti je na vás. Měli bychom je používat? A pokud ano, tak jak?

Líbí se mi myšlenka prostého a jedno­duše pocho­pi­tel­ného pravidla, které můžete mít na mysli, když píšete kód nebo když se rozho­du­jete, jestli by měl být refak­to­rován. Skutečná hodnota doporučení jako pravidlo 30 je v tom, když revidu­jete kód a identi­fi­kujte rizika a náklady.

Nicméně vynucení takových pravidel silnou rukou na každém kousku kódu je hloupé. Nechcete se zasta­vit, jakmile začnete psát 31. řádek metody, to by nesku­tečně zpoma­lilo práci. Nutit každého rozdělit kód tak, aby splňoval velikostní limity, povede nikoliv k lepšímu, ale k horšímu kódu (ve struk­tuře budou dominovat krátko­dobá rozhodnutí).

Jeff Langer v diskusi s Ken Beck poukázal na čtyři pravidla jedno­duchého designu v čistém kódu:

Naším cílem je udržet náš systém malý a stejně tak udržet i malé funkce a třídy. Nicméně toto pravidlo má nejnižší prioritu ze všech čtyř pravidel jedno­duchého designu. Ačkoliv je důležité udržet malý počet tříd a funkcí, tak mnohem důležitější je mít testy, elimi­novat dupli­city a vyjádřit svou myšlenku.

Občas to zabere víc jak 30 řádek (nebo 20 nebo 5 nebo jaký je to limit) vytvořit soudržný kus práce. Je důležitější být opatrný s výběrem správné abstrakce a algoritmů a psát jasný, čistý kód. Pomůže-li k tomu domlu­vený velikostní limit, tak jej použijte. Jestli ne, tak se tím neobtěžujte.

Snažím se pořádně dělat IT, které mě živí. Jsem Javista (sňatek z rozumu), ale zamiloval jsem si Groovy. Mám blog, kam píšu i věci mimo softwarové inženýrství.

Komentáře: 13

Přehled komentářů

Kolemjdoucí
tom11111
Luboš Račanský Re:
kamen DNA
Jan Re: DNA
Yeti Re: DNA
tacoberu Re: DNA
Gery Re: DNA
Kiwi Přímá úměrnost neplatí univerzálně
bunak
Petr Era zkracovani
risototh Re: Era zkracovani
Tomáš
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=19964