Používáme PHPEdit: šikovné IDE pro práci s PHP

Dnes si představíme další nástroj pro editaci zdrojových kódů. Jedná se o komerční plnohodnotné IDE PHPEdit, které vyrábí francouzská společnost WaterProof. Je šité namíru PHP, a proto při práci s ním snadno předčí řadu svých konkurentů.

Poznámka na úvod: Článek se zaměřuje především verzi PHPEdit 2.12. V současnosti je již k dispozici verze produktu 3.0. Podle seznamu změn na oficiálních stránkách v ní byly implementovány některé dlouho očekávané a šikovné funkce, které podporuje řada konkurenčních editorů, a které v předchozí verzi chybí, např. skrývání částí kódu (code collapsing), indikace neuložených částí kódu atd. Jde sice o drobné změny, nicméně jejich přítomnost značně urychluje práci.

Obecná charakteristika

PHPEdit je kompletní IDE (integrované vývojové prostředí) pro jazyk PHP. Jde sice o komerční produkt, ale pro své schopnosti si jistě zaslouží pozornost. PHPEdit je k dispozici pouze pro Windows.

Kromě základních vlastností, jako je možnost upravovat více souborů najednou, provádět hledání a náhrady regulárních výrazů, zvýrazňování syntaxe atd. obsahuje PHPEdit řadu velmi užitečných funkcí navíc, často specifických právě pro tento programovací jazyk. PHPEdit je totiž určený především pro vývoj webů, zejména v PHP. Podporu pro jazyky jako C/C++, nebo Javu u něho nenajdete.

Nebudu zde příliš rozvádět klasické funkce týkající se editace textu, které známe z každého lepšího editoru. Raději se zaměřím na dvě skupiny vlastností:

 • na schopnosti PHPEditu jako IDE
 • na jeho provázanost s jazykem PHP

Hlavní rysy

PHPEdit jako IDE

PHPEdit je plnohodnotným integrovaným vývojovým prostředím a obsahuje všechny nástroje, kterými se tato prostředí vyznačují:

 • Zvýrazňování syntaxe jazyka (včetně chytré podpory více vnořených syntaxí v jednom dokumentu, viz dále)
 • Integrovanou správu verzí pomocí CVS, či SVN
 • Debugger (lintovač) PHP (PHPEdit podtrhává nefunkční kód podobně, jako to známe z kontroly pravopisu u MS Wordu)
 • Integrovaná podpora testování
 • Možnost propojení s FTP a MySQL
 • Podpora projektů a „řešení“ (možná znáte z MS Visual Studia ony obligátní Solutions)
 • Technologie IntelliSense (nejedná se přímo a tuto technologii, neboť k této konkrétní vlastní patenty firma Microsoft, ale technologie kontextové nápovědy, kterou disponuje PHPEdit, ač není tak dokonalá jako IntelliSense Microsoftu, je i přesto velmi výkonná a nastavitelná, nazývá se CodeInsight)
 • Možnost ukládání code snipettů (oblíbených úryvků kódu)
 • Podpora dokumentace (jak oficiální, kterou umí PHPEdit číst lokálně či z online zdrojů, tak i kontextově podle dokumentačních komentářů)

PHPEdit jako editor PHP

Jak už z názvu aplikace vyplývá, je PHPEdit primárně určen k práci se soubory PHP – pojďme se tedy zblízka podívat, jaký že arzenál je pro nás v tomto směru přichystán. PHPEdit PHP programátorům nabízí:

 • Přímou integraci a podporu dokumentačního nástroje phpDocumentor (nástroj, který je schopen z dokumentačních komentářů ve stylu JavaDoc vytvořit dokumentaci API programu)
 • Integrovanou podporu UnitTestingu pomocí knihovny SimpleTest
 • Plug-iny pro rozšířené funkce frameworků Prado a EZpublish
 • Automatické vkládání dokumentačních komentářů nástroje phpDocumentor ke třídám, souborům a funkcím
 • Automatické pokládání QuickMarks (vysvětlíme později) na strategická místa kódu (začátek argumentů funkcí, atd.)
 • Doplňování PHP kódu
 • Code Beautifier (volně lze přeložit jako zkrášlovač kódu, popíšeme jej dále)
 • Dávkové úpravy označených částí textu (převod na velká a malá písmena, odsazování, atd…) – Verze 3.0 k těmto funkcím přidává zajímavou schopnost převodu označeného textu na camelSyntax, cool_uri_syntax, at­d.
 • PHPEdit obsahuje vlastní instalaci PHP, kterou používá k lintování a také lokální kopii dokumentace.

Výrobce se na svých stránkách chlubí 10 důvody proč používat PHPEdit.

GUI programu

GUI, neboli grafické uživatelské rozhraní programu, je tvořeno obvyklým uspořádáním, kde máme hlavní pohled se zdrojovým kódem uprostřed obrazovky a po obou stranách různé nástrojové panely. Na spodní straně očekáváme případný výstup. Na vrchní straně okna najdeme obvyklá nástrojová menu.

GUI PHPEdit s plným zobrazením zdrojového kódu

GUI programu s plným zobrazením zdrojového kódu (všechny panely jsou skryty)

Za zmínku stojí schopnost PHPEditu postranní i spodní nástrojové panely zobrazovat buďto permanentně (přišpendlit je), nebo pouze při najetí myši do jejich oblasti.

Jednotlivé nástrojové panely si v rámci okna editoru můžeme pozavírat a libovolně přerovnat. Když se nám aktuální pracovní prostor líbí, můžeme si jej uložit a takto můžeme mít uloženo libovolné množství pracovních prostorů a přepínat mezi nimi dle libosti.

QuickMarks

Jsou obdobou značek, které můžete znát z PSPadu. Jedná se o nečíslované ukazatele do textu souboru, které můžeme na libovolná místa pokládat a poté se k nim vracet a při tom je sbírat – zrychlují navigaci dokumentem.

GUI programu s pravým panelem a nástrojem Code Browser

GUI programu s přišpendleným pravým postranním panelem a načteným nástrojem Code Browser (průzkumník kódu)

Code Beautifier

Code Beautifier je vizuální formátovač kódu PHP. Když jej spustíme, zformátuje náš PHP kód podle nastavených pravidel (např. zarovná jednotlivé větve programu pod sebe, odebere přebytečné mezery atd.). Má relativně pestré možnosti nastavení. U jiných editorů jsem měl s podobnými nástroji velké problémy, protože jsem s výsledkem jejich práce často nebyl spokojen. A pokud autor editoru formátuje kód jinak než já, není pro vývojáře nic horšího, než když se musí orientovat v jiné struktuře kódu než té, na kterou je zvyklý.

Code Beautifier u PHPEditu je nastavitelný, takže si jej každý vývojář nastaví tak, jak sám potřebuje. Já sám osobně jej hojně používám – převážně, když se mi do ruky dostane cizí skript, který tím proženu a okamžitě mám kód pěkně čitelný a zformátovaný podle svých zvyklostí.

Chytrý zvýrazňovač

PHPEdit je zaměřen na vývoj webů a obsahuje proto zvýraznění syntaxe především pro jazyky PHP, HTML, CSS, JS, XML, XSLT atd. Nicméně jednou svou vlastností mne velmi mile překvapil – a sice, že PHPEdit je úžasně silný nástroj v momentě, kdy máte zdrojový kód, který obsahuje více než jeden programovací jazyk. Tento kód může být např. jednoduchá webová stránka, ve které je HTML, CSS, JS a třeba i PHP kód.

Zde nám PHPEdit usnadňuje život tím, že všechen kód, který je jiného jazyka, než toho, v jehož kódu máme kurzor, zešediví. Tudíž, když jsme v kódu PHP, tak všechen ostatní kód (např. okolní HTML) zešediví a my vidíme barevně zvýrazněnou syntax pouze u dalších částí kódu PHP. Když kurzor posuneme např. do kódu HTML, tak PHPEdit zareaguje a zvýrazní všechno HTML.

Zbývá poznamenat, že na rozdíl od jiných editorů (např. PSPadu), kde byly místy problémy s korektní detekcí syntaxe editovaného kódu a zvolení adekvátního zvýrazňovače, PHPEdit v tomto směru funguje spolehlivě a velmi svižně.

GUI programu s pravým panelem a Solution Explorerem

GUI programu s přišpendleným pravým postranním panelem a zobrazeným levým postranním panelem po najetí. V levém panelu je vidět nástroj Solution Explorer (správce projektu)

Novinka verze 3.0

V nové verzi PHPEdit 3.0 nalezneme velmi zajímavou funkci, která nám umožňuje pracovat najednou s více místy jednoho souboru. Práci s ní dobře popisuje propagační video výrobce.

Jak urychlit svou práci?

Stejně jako všechny moderní editory i PHPEdit podporuje klávesové zkratky. Můžete používat všechny běžně známé z ostatních programů a PHPEdit k nim přidává několik vlastních. Uvádím seznam těch, které ke své práci používám já téměř neustále:

 • SHIFT+CTRL+D – Přidá ke třídě nebo funkci phpDocumentor kompatibilní dokumentační komentář
 • CTRL+J – Vyvolá kontextovou nabídku CodeInsight (automatického doplňování kódu)
 • CTRL+SPACE – Vyvolá kontextovou nabídku Keyboard Templates CodeInsight
 • SHIFT+CTRL+1–9 – Uloží aktuální pozici jako záložku 0–9
 • CTRL+1–9 – Skočí na záložku 0–9
 • SHIFT+F12 – Skočí na deklaraci funkce/metody
 • ALT+HOME – Položí QuickMark
 • ALT+END – Přesune se na poslední QuickMark a zvedne ho

Úplný seznam všech zkratek najdete v nápovědě programu. A velkou část jich lze přemapovat.

Na co si dát pozor?

 • PHPEdit není univerzální IDE, podporuje pouze webové technologie (PHP, HTML, CSS, JS, XML atd.)
 • Ve verzi 2.12 nepodporuje code collapsing (schovávání částí kódu), verze 3.0 již tuto funkcionalitu má
 • Pluginy v PHPEditu jsou mírně specifickou záležitostí. Existují v něm, a při instalaci (nebo v nastavení aplikace) si můžeme vybrat, které pluginy bude PHPEdit používat. Nicméně pluginy již nelze doinstalovávat (v tom smyslu, že si stáhnu plugin z netu a nainstaluji) a také neexistují žádné pluginy třetích stran. Všechny pluginy spravuje a vytváří pouze společnost WaterProof, která PHPEdit vyvinula.

Kde PHPEdit získat?

Jak již bylo řečeno, je PHPEdit komerční produkt. Jeho výrobcem a distributorem je původem francouzská firma WaterProof. PHPEdit lze stáhnout z officiálních stránek formou 30-ti denní zkušební verze. Pokud Vás produkt zaujme, je možné si zakoupit profesionální licenci za 89.00 €.

Pokud byste chtěli PHPEdit používat nekomerční účely – ke studiu a rozvíjení svých schopností v PHP, WaterProof poskytuje možnost personální nekomerční licence. O tu je možné zažádat individuálně na stránkách produktu.

Alternativy

Jaké další editory (IDE) jsou vhodné pro práci s PHP soubory? (Termínem vhodné mám na mysli, že podporují zvýrazňování syntaxe PHP a pomáhají s jeho zápisem – doplňují kód a mají nějaký ten jeho lintovač – může být i formou pluginu).

 • JEdit (multiplatformní, zdarma)
 • PSPad (jen na Windows, zdarma)
 • NetBeans (multiplatformní, zdarma)
 • TextMate (jen na Mac OS, komerční)
 • Vim, resp. gVim (multiplatformní, zdarma)

Znáte-li či používáte-li nějaký další editor k úpravám zdrojových kódů v PHP, podělte se o své zkušenosti v komentářích.

Shrnutí

Já jsem se k PHPEditu dostal náhodou, když jsem se poohlížel po výkonnějším nástroji k práci s PHP skripty. PHP je mým nejoblíbenějším programovacím jazykem a předchozí editor, který jsem používal k úpravám PHP skriptů (PSPad) už se mnou nedovedl držet krok a přestával vyhovovat mým stále náročnějším požadavkům.

V rámci hledání nového editoru jsem vyzkoušel mnoho jiných produktů (Eclipse, NetBeans, JEdit) – na nich mi ale nevyhovovala právě jejich univerzálnost – k čemu mi je, že můj editor umí pracovat se syntaxí Ruby, když píšu PHP? No a nakonec jsem zvolil PHPEdit i přesto, že se jedná o komerční produkt. Jeho schopnosti mě tehdy doslova uchvátily – lintování PHP a hlavně to, že jsem jej nainstaloval a ihned mohl začít pracovat (bez nějakého dlouhého a složitého hledání a instalování pluginů, aby se produkt vůbec dal používat – což byl mimochodem důvod, proč mi nepadl do oka JEdit).

PHPEdit používám k práci s PHP dodnes a jsem s ním zcela spokojený. Jen díky němu jsem schopen držet krok s dobou a vyvíjet moderními agilními metodami test driven programing (programování řízené testy). Pomocí PHPEditu udržuji aktuální své repozitáře SVN a mé projekty jsou plně zdokumentovány v phpDocumentoru. Co víc si přát?

Odkazy

Používáte PHPEdit?

Aktuálně student 1. ročníku ČVUT FEL. Povoláním programátor, analytik a webdeveloper. Nejoblíbenější programovací jazyk: PHP, C++, další oblíbené programovací jazyky: Delphi, Pascal, Java.

Komentáře: 20

Přehled komentářů

A. Zajímavé
mekele no
Wudo Eclipse
vejpitka Re: Eclipse
andrejk Re: Eclipse
Jiří Pavlíček Re: Eclipse
Anonym Re: Eclipse
madmucho A co třeba Dreamweaver
Tirus Re: A co třeba Dreamweaver
madmucho Re: A co třeba Dreamweaver
czechspekk Vim rulezz
mkoula NuSphere PHPEd
dc Re: NuSphere PHPEd
dc Re: NuSphere PHPEd
mkoula Re: NuSphere PHPEd
starenka RE: Používáme PHPEdit: šikovné IDE pro práci s PHP
SendiMyrkr RE: Používáme PHPEdit: šikovné IDE pro práci s PHP
Ruthion Komodo Edit
VfB barevná témata
dc Co viac si priat ?
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=2850