1 komentář k článku Používáme Live Search API:

 1. mkxx

  Shrnutí využití Live Search v PHP s JSON
  Pro úplnost připomínám, že PHP >= 5.2 umožňuje práci s JSON notací přímo pomocí knihovních funkcí json_encode() a json_decode(). Tyto funkce lze využít, pokud byste chtěli komunikovat s Live Search API pomocí JSON a ne XML.

  Postup pro získání výsledků z Live Search pomocí JSON do PHP by mohl vypadat následovně (shrnutí ze článku, upraveno pro PHP a JSON):

  $my_app_id = 'moje_app_id';
  $market_locale = 'cs-CZ'; // http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd251064.aspx
  $query = 'live search vs. google search';
  $sources = 'web'; // 'web', 'image', 'web image' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd250847.aspx
  $url = 'http://api.search.live.net/json.aspx?AppId='.urlencode($my_app_id).
      '&Market='.urlencode($market_locale).'&Query='.urlencode($query).
      '&Sources='.urlencode($sources);
      // Další argumenty viz. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd250960.aspx
  
  // Načtěme odpověď ze serveru (funkce vrací řetězec; při chybě generuje E_WARNING a vrací false)
  $response = file_get_contents($url);
  
  // Rozparsujme data do objektu (funkce vrací objekt; při chybě generuje E_WARNING a vrací false)
  $parsed_data = json_decode($response);
  

  Připomínám, že pro komunikaci s Live Search (XML i PHP) je nutné mít zapnutou direktivu allow_url_fopen v konfiguraci PHP.

Napsat komentář

Tato diskuse je již příliš stará, pravděpodobně již vám nikdo neodpoví. Pokud se chcete na něco zeptat, použijte diskusní server Devel.cz

Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=2961