Nastavení Visual Studio Code pro Angular 2

AngularJS, potažmo Angular 2 je „vlajkovou lodí“ z dílen Google a pro mnohé možná překvapivě i částečně Microsoftu. Vzhledem k tomu, že je Angular postavený nad TypeScriptem, který je z dílny Microsoftu, pro jeho editaci se nabízí IDE stejného dodavatele. Dnes se s vámi chci podělit o nastavení a jemný úvod do vývoje Angularu pomocí Visual Studio Code (VSO).

Příprava prostředí

Visual Studio Code lze stáhnout na adrese http://code.visualstudio.com/. Pro ty z vás, kteří rádi testují insider verze, je tu pak https://code.visualstudio.com/insiders.

Samotné prostředí VSO je intuitivní a pro zájemce je na internetu spousta návodů, jak začít. Já se soustředím na samotné spojení Angular 2 a VSO. Co tedy budeme potřebovat pro vývoj?

Minimalistické příklady uvedených souborů jsou:

tsconfig.json

TS Config nastavuje TypeScript kompilátor. Reference zde: https://angular.io/docs/ts/latest/guide/typescript-configuration.html#tsconfig

{
 "compilerOptions": {
  "target": "es5",
  "module": "system",
  "moduleResolution": "node",
  "sourceMap": true,
  "emitDecoratorMetadata": true,
  "experimentalDecorators": true,
  "removeComments": false,
  "noImplicitAny": false
 },
 "exclude": [
  "node_modules",
  "typings/main",
  "typings/main.d.ts"
 ]
}

typings.json

Soubor obsahuje definici typů a namespaces, které nejsou standardní součástí Angularu.

{
 "ambientDependencies": {
  "es6-shim": "github:DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/es6-shim/es6-shim.d.ts#4de74cb527395c13ba20b438c3a7a419ad931f1c",
  "jasmine": "github:DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/jasmine/jasmine.d.ts#d594ef506d1efe2fea15f8f39099d19b39436b71",
  "angular": "./typings/angularjs/angular.d.ts"
 }
}

package.json

Doplňky a knihovny jsou pak v případě Angularu stahované pomocí balíčkovacího nástroje NPM. Seznam reference je deklarován zde.

{
 "name": "angular2-quickstart",
 "version": "1.0.0",
 "scripts": {
  "start": "concurrently \"npm run tsc:w\" \"npm run lite\" ",  
  "tsc": "tsc",
  "tsc:w": "tsc -w",
  "lite": "lite-server",
  "typings": "typings",
  "postinstall": "typings install" 
 },
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "angular2": "2.0.0-beta.9",
  "systemjs": "0.19.24",
  "es6-promise": "^3.0.2",
  "es6-shim": "^0.33.3",
  "reflect-metadata": "0.1.2",
  "rxjs": "5.0.0-beta.2",
  "zone.js": "0.5.15"
 },
 "devDependencies": {
  "concurrently": "^2.0.0",
  "lite-server": "^2.1.0",
  "typescript": "^1.8.7",
  "typings":"^0.7.5"
 }
}

Instalace balíčků

Nyní musíme inicializovat náš workspace a dotáhnout referencované balíčky. Pro to použijeme příkaz

npm install

Neděste se chyb, které se můžou při instalaci objevit. Většinu z nich by NPM měl zvládnout opravit.

Jako další musíme dotáhnout definiční soubory pro Angular FW.

npm install tsd -g
tsd guery -r -o -a install angular jquery

Tím se dotáhnou definiční soubory,  jeden z nich jsme referencovali v typings.json.

Konfigurace VSC

Pro spouštění a debugging projektu ve VSC potřebujeme nastavit parametry debuggeru a build procesu. První z nich lze „naklikat“ přímo ve VSO. V debug záložce vybereme nastavení a pak následně template pro debugging node.js projektu.

image00

To vytvoří v projektu soubor launch.json. V něm pak změníme, jaký proces se má spustit v případě debuggingu, viz následující konfigurace.

{
 "version": "0.2.0",
 "configurations": [
 {
  "name": "Launch",
  "type": "node",
  "request": "launch",
  "program": "${workspaceRoot}/node_modules/lite-server/bin/lite-server",
  "stopOnEntry": false,

Pro build pak musíme vytvořit soubor tasks.json, kde specifikujeme, které .ts soubory se mají kompilovat. Příklad nastavení je zde.

{
 "version": "0.1.0",
 "command": "tsc",
 "isShellCommand": true,
 "showOutput": "silent",
 "args": ["./app/app.component.ts"],
 "problemMatcher": "$tsc"
}

Poté už můžeme projekt spustit a debugovat přímo s prostředí VSO.

Celý demo projekt včetně veškerého nastavení (bez knihoven) můžete stáhnout zde.

Hledáte-li kompletní prostředí pro agilní řízení vašeho projektu, správu zdrojových kódů git/tfvc, správu testování i DevOps, nezapomeňte si vyzkoušet Visual Studio Team Service. Je nezávislé na IDE, podporuje propojení s technologiemi třetích stran a pro malé týmy je zdarma.

V Microsoft Virtual Academy najdete následující výukové kurzy k tématu:

Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=18017