Hodina kódu s LightBot a Meet Edison

Akce Hour of Code se účastní desítky milionů žáků z mnoha zemí světa. Jejím cílem je ukázat, že infor­ma­tika je zábavná a tvůrčí, že není třeba se jí bát, a že to zvládne každý.

Text vyšel původně na autorově blogu.

Díky všeobec­nému nadšení na konferenci jOpenSpace se zvýšilo moje odhod­lání ohledně výuky progra­mování dětí. Než stačilo nadšení trochu opadnout, upozornil mě Martin Javorek (Programujeme hrou) na akci Hour of Code (česky Hodina kódu), které se účastní desítky milionů žáků z více než 180 zemí světa, jejímž cílem je ukázat, že infor­ma­tika je zábavná a tvůrčí, že není třeba se jí bát a že to zvládne každý. Napsal jsem do školy, kam chodí syn, jestli se nepři­pojíme, a bylo to.

Příprava

Nabídl jsem se, že s akcí pomůžu. Nemáte-li nápad, co zvolit, můžete se inspi­rovat na strán­kách Hour of Code. Lze dělat i aktivity bez počítače. Vybral jsem aplikaci Light­Bot, kterou už jsme před tím se synem zkoušeli, a sehnal tři fyzické roboty. Přinesl jsem dva své notebooky. Škola má taky pár počítačů a paní učitelka Klaudy­sová, se kterou jsem akci organi­zo­val, také zapůjčila několik svých počítačů. Nakonec jsme měli deset počítačů.

LightBot

Někteří z vás si možná vzpomenou na progra­mo­vací jazyk KarelLightBot je graficky hezčí a o něco mocnější nástroj. Existuje aplikace zdarma pro iOS, Android i Kindle Fire a Flash právě pro akci Hour of Code (proce­dury a rekur­ze). Můžete si zakoupit i rozšířenou variantu o cykly a podmínky.

Kdybyste náhodou chtěli ohrnovat nos nad tím, že tam nejsou písmenka, tak doporučuji k shléd­nutí jak Dan Garcia, profesor na Berke­ley, vysvět­luje, proč přešli při výuce algorit­mi­zace k vizuál­nímu „kost­kovému“ jazyku. Vypíchl bych, že studenti nedělají syntak­tické chyby (chybějící závorka či střed­ník) a neřeší obskurní chybové hlášky.

Roboti

Fyzičtí roboti jsou atrak­tivní. Asi znáte Ozobota. Nikdo mi ho vyloženě neroz­m­lou­val, ale je drahý a slyšel jsem výtky, že nefun­guje se všemi fixami a displeji. Na stavění vlast­ního nemám znalosti ani čas. Líbil se mi třeba Makeblock, takový Merkur, ale je ještě dražší než Ozobot.

Ať žije twitter! Psal jsem tam svoje úvahy a posílal odkazy, až mi Michal Valoušek doporučil Edisona a spojil mě s Honzou Bednaříkem.

Meet Edison

Robot Meet Edison mě nadchnul a doporučuji ho, kudy chodím. Je kompa­ti­bilní se staveb­nicí Lego. Má čidlo čáry, infra (přes to si umí i navzájem posílat zprávy), čidlo viditel­ného světla, mikro­fon, repro­duktor a LED diody. Existují čtyři úrovně, jak ho programovat.

  1. Předpřipravené čárové kódy.
  2. EdBlock, dialekt jazyka Scratch.
  3. EdWare, grafický jazyk rozšířený o text.
  4. EdPy, dospělý Python.

S tímto arzenálem vystačíte od mateřské školky až po vysokoškoláky.

S počítačem se propo­juje přes 3.5 mm audio jack, takže nepotře­bu­jete USB a zvlád­nete to i z tabletu. Edison má průsvitný vršek, takže vidíte jeho vnitřnosti.

Hlavní problém výuky nebude technický (nást­rojů je dost), ale didak­tický. Edison posky­tuje spoustu výukových materiálů, se kterými můžete začít. Velká část je přeložená i do češtiny.

Edison je cenově dostupný. Před měsícem posílali jen do Německa či na Sloven­sko, ale k nám ne (nechápu). Honza Bednařík zorga­ni­zoval objed­návku dvaceti kusů, za což mu patří dík. Kus nás pak vyšel na pěknou ajťáckou cenu 1024 korun (včetně poštov­ného, DPH a poplatku za celní zastou­pení). Jelikož se strhnul zájem z České repub­liky, tak už mají poštovné zdarma i pro nás. DHL express trvalo 4 dny i s proclením, menší objed­návky jdou bohužel několik týdnů.

Vydyndal jsem pro vás kupón, měla by to být sleva 10 %, tak zkuste CzechD17 a dejte vědět, jestli vám to funguje.

Zkušenosti z průběhu

Nejdřív jsme si děti poslechli, na co se těší. Pak jsem jim vysvět­lil, co je to progra­mování a k čemu je to dobré.

Líbilo se mi, jak to pojal Jan Peterka

Když vše vyřešíte a pošlete robota na cestu, něco určitě nebude fungovat tak, jak jste si vysnili. To, že se program chová jinak, než jste chtěli, je běžné. Někde jste udělali chybu. Poprvé možná budete mít pocit, že jste selhali a že to nezvlád­nete. Časem si ale zvyknete na to, že chyby děláte. Že je to normální a že na tom není nic špatného. Zjistíte, kde je chyba a opravíte ji. A každou chybou jste se naučili něco nového.

Děti byly rozdělené do dvou skupin. První, druhá a třetí třída začínaly, násle­do­valy čtvrtá a pátá třída. Každá skupina měla vyhra­zený čas hodinu a půl. Děti ve skupině byly rozdělené na třetiny a po půl hodině se střídaly u Edisonů. Většinu času tak strávili s LightBotem.

LightBot je přeložený i do češtiny, takže dítě může teore­ticky pracovat samos­tatně, ale počítejte s tím, že bude potře­bovat pomoc. Děti z první, druhé a třetí třídy se dostaly k proce­durám, kde začaly tápat, ale stejně už jim vypršel čas. V první skupině bylo 17 dětí a to už je i dvou dospělých mazec. Mladší, větší skupina praco­vala ve dvojicích jednak kvůli složi­tosti, jednak kvůli nedostatku počítačů. Starší žáky jsem nechal dojít k proce­durám, pak je zastavil a vysvětlil jim to najed­nou. Nikdo se vyloženě nezasekl a všichni udělali velký kus práce.

Na Edisona děti měly půl hodiny. To stačilo na základní seznámení a aktivity z podložky:

  • Sleduj čáru
  • Zápas sumo
  • Sleduj světlo
  • Vyhýbej se překážkám

Z brožury Ty to řídíš jsem si vytiskl čárové kódy na řízení dálkovým ovladačem.

Na konci jsme si v kruhu popovídali, jaké si kdo odnesl dojmy. Skoro všichni by chtěli chodit na kroužek progra­mování. Člověku to udělá radost.

Nevěnoval jsem pozor­nost upomín­kovým předmětům, to jsem podce­nil, ale naštěstí na to pamato­vala paní učitelka Klaudy­sová a každému připra­vila diplom, samolepku a takovou tu placku na špendlík.

Čísla

Příjemně mě překva­pilo, že na GeeCONu byl nadprůměrný počet žen (na české poměry), ovšem převažo­valy cizinky. Jak to v zahra­ničí jen dělají? Zkusme si porovnat počet akcí Hour of Code. K dnešnímu dni je registrováno v České repub­lice 392 akcí, přičemž v Polsku je to 2027. Polsko je sice větší, ale ne tolik­rát. Zaostáváme ve vzdělávání? U nás je 906 tisíc žáků základ­ních škol. Když budu velko­rysý a řeknu, že průměrně bylo na akci 30 dětí, tak se zúčast­nilo 1,3 % žáků. Zvedneme to za rok o řád?

Propagace

Regist­rací na strán­kách Hour of Code přidáte na mapu jeden špendlík se svou akcí. Je dobré se vnutit i do regionál­ního tisku, o nás psal Benešovský deník. Dokonce přijel i Český rozhlas. Nevím, zda reportáž nakonec vysílali, ale mělo tam zaznít něco násle­dujícího. No, byla to sranda. Kolem máte děti, které potře­bují pomoc a zároveň máte odpovídat redak­torce. Snad jsem blekotal něco smysluplného.

Závěr

Nebude ze mě nikdy výjimečný programátor jako třeba Linus Torvalds, syste­ma­ticky nepřis­pívám do žádného open source projektu, ale přesto můžu něco udělat a třeba, při vší skrom­nosti, nějaké dalšího Linuse Torvaldse nakop­nout v jeho kariéře. Když už nic jiného, tak dětem dám nějakou smysluplnou zábavu.

Vůbec se nechci chlubit, mám na paměti biblické:

Dávejte si pozor, abyste nepřed­váděli své dobré skutky lidem na odiv.
Matouš (6:1), Bible 21

Nicméně kdybych alespoň jednoho čtenáře přesvědčil, aby příští rok zorga­ni­zoval Hour of Code, tak budu šťastný. Jo a kroužek bude od pololetí, ale o tom zase až někdy příště.

Snažím se pořádně dělat IT, které mě živí. Jsem Javista (sňatek z rozumu), ale zamiloval jsem si Groovy. Mám blog, kam píšu i věci mimo softwarové inženýrství.

Komentáře: 4

Přehled komentářů

Zoran
Luboš Račanský Re:
Luboš Račanský Re:
Richard
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=20680