Google Chrome: skrytá nastavení prohlížeče

Používáte prohlížeč Google Chrome? Potřebovali jste v něm někdy vypnout JavaScript? Chcete Chrome používat v jiném jazyce? Vadí vám spouštění panelů v samostatných procesech? Dnes vám ukážeme skryté volby prohlížeče Google Chrome, která vám umožní nastavit nejen tyto vlastnosti, ale mnohem víc.

Prohlížeč Google Chrome nenabízí uživatelům příliš voleb k nastavení. Staví se tak do role jednoduchého prohlížeče, dokonce mnohem jednoduššího, než je prohlížeč Firefox, který vždy měl jednoduchost mezi svými základními vlastnostmi.

Parametry příkazové řádky

V nastavení Google Chrome proto nenajdeme volbu pro vypnutí JavaScriptu, Javy nebo stahování obrázků. Přesto prohlížeč tato nastavení obsahuje, musíme je ovšem zadat při spuštění do příkazové řádky.

Jelikož je zdrojový kód prohlížeče volně dostupný, mohli jsme si snadno prohlédnout seznam všech parametrů jeho příkazové řádky. Našli jsme je v souborech base_switches.cc a chrome_switches­.cc. Tyto parametry ovlivňují chování prohlížeče, ale zůstávají skryty běžným uživatelům.

Upozornění: Google tyto parametry zatím jinde nedokumentoval, nijak nezaručuje jejich funkčnost a jejich použití je jen na vlastní nebezpečí.

Google Chrome podporuje téměř 200 parametrů příkazové řádky. Některé z nich si popíšeme v tomto článku. Pamatujte, že nastavení jsou platná vždy jen pro dané spuštění prohlížeče a neukládají se (pokud tedy jednou vypnete JavaScript, bude při příštím spuštění prohlížeče opět fungovat).

Prohlížeč můžete mít dokonce v jednu chvíli spuštěn vícekrát (např. jednu instanci s povoleným JavaScriptem a druhou se zakázaným), ovšem jen v případě, že použijete více uživatelských profilů. Níže vysvětlíme, jak na to.

Předvolby prohlížeče Google Chrome

Jednoduchý dialog předvoleb prohlížeče Google Chrome.

Vypnutí některých funkcí prohlížeče

-disable-javascript
Vypne JavaScript. Prohlížeč nebude interpretovat žádný kód jazyka JavaScript a začne zobrazovat obsah značek noscript.
-disable-java
Vypne spouštění appletů v jazyce Java.
-disable-plugins
Vypne spouštění veškerých pluginů.
-disable-popup-blocking
Vypne blokování nevyžádaných oken.
-disable-images
Vypne stahování a zobrazování obrázků. Prohlížeč bude ignorovat všechny obrázky kromě favikon webů, které bude i nadále načítat. Prohlížeč ovšem uživateli nezobrazí alternativní text obrázku z atributu alt, proto je tento mód pro plnohodnotné prohlížení webu bez obrázků (zatím) nepoužitelný.

Volby ovlivňující spuštění a uživatelské profily prohlížeče

-start-maximized
Spustí prohlížeč s oknem maximalizovaným na celou obrazovku. Pokud tento parametr nepoužijeme, má okno prohlížeče stejné rozměry, jaké mělo, když byl prohlížeč naposledy ukončen.
-app
Prohlížeč bude spuštěn v aplikačním módu (budou schovány všechny ovládací prvky prohlížeče), příklad použití:  -app=http://mail.google.com/mail
-first-run
Před spuštěním je nabídnut import nastavení z jiných prohlížečů. Stejně jako když byl po instalaci prohlížeč spuštěn poprvé.
-user-data-dir
Parametr popisuje cestu k profilu prohlížeče. (Profil prohlížeče je adresář, který obsahuje všechna uživatelská nastavení, cache prohlížeče atd.) Pomocí tohoto parametru můžete snadno spouštět Google Chrome s více uživatelskými profily. Pro založení nového profilu použijte kombinaci s předchozím parametrem, např. --user-data-dir="c:/MujProfil" -first-run Pokud máme založeno více profilů, lze mít prohlížeč spuštěn v jednu chvíli ve více instancích s odlišným nastavením. Můžeme kupříkladu spustit prohlížeč se zapnutým JavaScriptem z prvního profilu a současně jej spustit s vypnutým JavaScriptem z profilu druhého. Něco takového není s jedním profilem možné.
-restore-last-session
Otevře prohlížeč s panely, které byly zobrazeny při jeho posledním ukončení. Je to neocenitelná volba pro všechny uživatele, kteří si občas nechtěně zavřou prohlížeč.
-lang
Nastavuje, v jakém jazyce bude prohlížeč spuštěn, např.  -lang=en-US

Různé

-homepage
Nastaví stránku, která se otevře po puštění prohlížeče. Snadno můžete mít na ploše několik ikon pro rychlé otevření vašich oblíbených stránek. Příklad:  -homepage=/
-user-agent
Tato volba má přepsat user agent string prohlížeče, ale buďto nefunguje, nebo se ji autorovi článku nepodařilo zprovoznit.
-omnibox-popup-count
Počet položek, které zobrazí našeptávač adresního řádku neboli omniboxu.
-make-default-browser
Volba nastaví Google Chrome jako výchozí prohlížeč.
-proxy-server
Použije se zadaný proxy server. Proxy se zadává ve tvaru -proxy-server=servername:port. Vhodné, když potřebujete často měnit proxy se změnou připojení.
-enable-file-cookies
Povolí zasílání cookies i pro stránky otevřené z lokálního disku protokolem  file:.
Prohlížeč Google Chrome

Nastavení panelů a procesů

Prohlížeč Google Chrome neběží v jednom procesu jako většina ostatních prohlížečů, ale zakládá si několik procesů, ve kterých odděleně spouští např. pluginy nebo jednotlivé panely prohlížeče. Celý mechanismus ovšem není zdaleka tak jednoduchý.

Pokud ve výchozím nastavení prohlížeče otevřeme stránku do nového panelu (např. prostředním tlačítkem myši), pak jen v některých případech dojde ke spuštění nového procesu. Přesný mechanismus není autorovi článku znám, zdá se ovšem, že pokud do nového panelu otevřete stránku ze stejné domény (např. pokud z titulky Zdrojáku otevřete články do nových panelů), není nový proces založen nikdy. Pokud odkazy směřují na jinou doménu, pak se v některých případech nový proces založí, v jiných případech ne. (Pokud otevřete odkazy z Weblogy.cz do nového panelu, je založen nový proces, pokud totéž uděláte ve čtečce Google Reader, nový proces založen není.)

Následující volby ovlivňují spouštění nových procesů prohlížeče.

-single-process
Spustí prohlížeč v jedno procesovém režimu. Všechny panely prohlížeče i pluginy poběží v jednom procesu.
-process-per-tab
Spustí nový proces pro každý panel prohlížeče vždy (tedy i v případě, že odkaz pochází ze stejné domény).
-process-per-site
Sdružuje panely ze stejné domény vždy do jednoho procesu. Rozdíl od výchozího nastavení poznáte, pokud si ručně otevřete dva panely a zadáte do nich adresy ze stejné domény. Ve výchozím nastavení prohlížeče jsou založeny dva různé procesy, ovšem s volbou -process-per-site jsou oba panely sdruženy do jednoho procesu.
-in-process-plugins
Spouští všechny pluginy v procesu stránky a nezakládá pro ně zvláštní proces.

Bezpečnost

-no-sandbox
Prohlížeč nebude spouštět zobrazované stránky v sanboxu.
-safe-plugins
Pluginy budou spouštěny v sandboxu.
-trusted-plugins
Umožní nastavit seznam důvěryhodných pluginů, které nebudou spouštěny v sanboxu.

Nastavení pro testování prohlížeče

Tato nastavení jsou primárně určena pro vývojáře a testery prohlížeče.

-crash-test
Prohlížeč bude ihned po spuštění násilně ukončen.
-renderer-crash-test
Zobrazovací jádro je po svém spuštění násilně ukončeno. Prohlížeče sice lze spustit, ale nezobrazí žádnou stránku.
-plugin-startup-dialog
Je zobrazeno upozornění, kdykoliv se spouští nový proces s pluginem.
-start-renderers-manually
Procesy pro jednotlivé panely nespouští prohlížeč sám, ale čeká na jejich ruční spuštění.
-enable-logging
Spustí logování prohlížeče. Výstup se zapisuje do souboru chrome_debug.log ve stejném adresáři jako je chrome.exe. V souboru jsou zapsány ladicí zprávy jednotlivých modulů prohlížeče.
-disable-logging
Zakáže logování prohlížeče.
-log-filter-prefix
Umožní filtrování logovaných položek.
-log-level
Nastaví úroveň logování (INFO = 0, WARNING = 1, LOG_ERROR = 2, LOG_FATAL = 3)

Závěr

Google Chrome je sice jednoduchý prohlížeč, ale nabízí řadu skrytých voleb. V článku jsme si popsali jen ty základní z nich. Dalších možností se prohlížeč dočká, až bude podporovat rozšíření.

Pro napsání článku byly použity následující zdroje

Používáte Google Chrome?

Martin Hassman založil a vede magazín Zdroják. Absolvoval VŠCHT Praha. Byl u založení projektu CZilla (dnes už nepamatujete, nevadí). Stavěl mosty a metal cestu pro HTML5 (to tu ještě máme). V GUG.cz organizoval akce pro vývojáře (a jestli neumřeli, kódují si dodnes…).

Komentáře: 6

Přehled komentářů

miro --user-data-dir
Martin Hassman Re: --user-data-dir
Anonym malý postřeh - aplikacni mod
Martin Hassman Re: malý postřeh - aplikacni mod
wegac spadnuti google-chromu
ghanam problem
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=2827