FreeTDS: Pracujte s MS SQL serverem z PHP

Nejběžnější kombinací pro běh webových serverů je dnes pravděpodobně LAMP (Linux, Apache, MySQL a PHP). PHP ale není omezeno jen na MySQL, může se připojit k různým databázím, např. i k MS SQL serveru. V článku si ukážeme prakticky, jak se z PHP lze připojit k MS SQL serveru.

Apache, PHP a MySQL je asi nejpoužívanější kombinace pro běžné www prezentace a aplikace. Většinou bývá hostována na Linux nebo Unix systémech. Chtěl bych ukázat způsob, jak se na stejném hostingovém serveru připojit k MS SQL serveru. Pro někoho možná věc běžná, ale při prvních pokusech o rozběhání vás může potrápit. A proto jsem se rozhodl napsat krátký článek s praktickými ukázkami.

Nejprve se podíváme na prostředí, konfigurace hosting serveru:

 • FreeBSD 7.1
 • apache-2.0.63
 • php 5.2.9 (zkompilované s podporou mssql) 
 • freetds-0.82.1

Proč FreeTDS knihovna? A co to vlastně je?

FreeTDS jsou knihovny pro Linux/Unix, které umožní programům komunikovat s Microsoft SQL serverem a Sybase databázemi. PHP modul php5-mssql také používá balík freetds-msdblib. Tato knihovna je řešení, které se mi nejlépe osvědčilo, mnoho lidí jej používá a třeba i v diskuzích na php.net se o něm dočtete. Používejte vždy aktuální verze, starší mohou způsobovat problémy. To jsem si osobně vyzkoušel. Momentálně používám verzi 0.82 od doby, kdy se jako devel objevila, a funguje bez nejmenších problémů.

Co budeme potřebovat?

Připojovat se budeme na Microsoft SQL server verze 2000 a 2005, řešení se neliší. Patrně by neměl být problém připojit se i na MS SQL 2005 express edition.

Takže nejprve instalace, předpokládáme nainstalované PHP5 a Apache. Pokud nemáte v php podporu mssql, musíte ji doinstalovat, v BSD nejlépe z „čerstvých“ portů:

$ cd /usr/ports/lang/php5-extension

$ make config

(zaškrtnout mssql)
$ make install clean

A restart apache: /usr/local/etc/rc.d/apache restart

I s tímto už budete schopni se minimálně k SQL serveru 2000 připojit. U proměnné mssql_host se zadává IP adresa a port, na ten nezapomeňte. Malá ukázka:

$mssql_user = "sa";
$mssql_pass = "heslo";
$mssql_db = "Helios013";
$mssql_host = "192.168.222.25:1433";

$spojeni = mssql_pconnect ($mssql_host,$mssql_user,$mssql_pass);
if($spojeni)  {
  if (mssql_select_db($mssql_db,$spojeni))
    return($spojeni);
  else
    die ("Nejde zmenit databazi na $mssql_db");
}
else
  die("Nelze se pripojit k MS SQL serveru");

Ještě je tu jedno možné úskalí – správná konfigurace na straně SQL serveru. Zkontrolujte si v SQL Server Configuration manageru  konfiguraci TCP/IP. U některých verzí je ve výchozím stavu vypnuté.

FreeTDS

Mluvil jsem o FreeTDS knihovně, teď to zkusíme s ní. Dle mých zkušeností je na práci, debugování, složitější operace lepší. Takže instalace:

$ cd /usr/ports/database/freetds-devel
$ make install clean
(v menu nezaškrtávejte nic)

Je nutné ještě upravit konfigurační soubor /usr/local/etc/freetds.conf. Soubor má sekci global, kde nastavíme výchozí hodnoty a nějaké obecné vlastnosti. Dále si můžeme nadefinovat vlastní servery s rozdílnými parametry. Já mám v sekci global:

[global]
    # TDS protocol version
    tds version = 8.0
    client charset = UTF-8
    initial block size = 512
    text size = 64512

Svůj SQL server 2005 mám zadaný takto:

[pokus]
    host = 192.168.222.25
    port = 1433

Po nakonfigurování nezapomeňte na restart Apache.

Pro servery 2000 a 2005 používám tds verzi 8.0 a kódování UTF-8. Pokud chcete použít FreeTDS, kód zůstane téměř stejný. Pouze změňte proměnou $mssql_host na $mssql_host = "pokus";„Pokus“ je název serveru definovaný ve freetds.conf.

Připojení k databázi

Teď si vyzkoušíme první spojení:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="content-language" content="cs" />
</head>
<body>

<?php
$mssql_user = "sa";
$mssql_pass = "heslo";
$mssql_db = "Helios013";
$mssql_host = "pokus";

$spojeni = mssql_pconnect ($mssql_host,$mssql_user,$mssql_pass);
if($spojeni)  {
  if (mssql_select_db($mssql_db,$spojeni))
    return($spojeni);
  else
    die ("Nejde zmenit databazi na $mssql_db");
}
else
  die("Nelze se pripojit k MS SQL serveru");


$result = mssql_query("SELECT top 20 ID,Nazev,Misto FROM tabcisorg ");
if ( mssql_num_rows ($result) > 0)   {
  while ($record = mssql_fetch_assoc($result))    {
    echo "<br/>$record[Nazev] - $record[Misto]";
  }
}
?>
</body>
</html>

Pozor na velikost písmen v názvech proměnných, knihovna rozlišuje velikost znaků.

Když dojde k chybám, je možno použít debug, stačí do freetds.conf přidat:

dump file = /tmp/freetds.log
dump file append = yes

A po restartu Apache už bude vše velmi detailně logováno.

Serverové procedury

Pokud předchozí příklad funguje, můžeme přistoupit k serverovým procedurám. Ty samy o sobě až tak jednoduché nejsou, ale pokud víme co chceme spustit, co je vstup a co výstup, následující kód nebude problém. Procedura na serveru vypadá a funguje následovně:

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER procedure [dbo].[_kx_navratova_hodnota]
  @vst_hodn_1 int = 0
as
begin
  set nocount on;
-- Tato procedura nedela nic jineho nez ze vraci text 'xxx vstupni_hodnotu' ;
-- a jako navratovou hodnotu vstupni hodnotu zvysenou o 100

  select 'xxx ' + str(@vst_hodn_1) vystup_selectem
  return @vst_hodn_1 + 100;

end

PHP kód:

<?php
...
...
//inicializace procedury
$stmt = mssql_init('_kx_navratova_hodnota', $spojeni);

// deklarace promenných, do výstupni hodnoty dávám libovolné číslo,
// ověříme tím správné předání návratové hodnoty
$vst_hodn_1 = 30;
$vystup = -55;

// přidáme vstupní a výstupní parametry, jejich jméno, typ, zda je
// vstupní nebo výstupní, jestli může být null a případně délku
mssql_bind ($stmt, "@vst_hodn_1",$vst_hodn_1,SQLINT1);
mssql_bind ($stmt, "RETVAL", $vystup, SQLVARCHAR, true, false, 50);

// spustíme proceduru
$result = mssql_execute ($stmt);

// načteme si výstupní řádek do proměnné
$row = mssql_fetch_assoc($result);
// vypíšeme si výstup z procedury
  print_r($row);

// next result je dulezity, navratova hodnota je až ve druhém result setu
// v prvním byl pouze výstup procedury
mssql_next_result($result);

echo "<br/>Navratova hodnota: $vystup";

// uvolníme paměť
mssql_free_statement ($stmt);
?>

Tolik tedy stručný úvod do problematiky spolupráce databáze MS SQL a PHP. Pro někoho možná běžně používaná věc, ale když jsem s touto problematikou začínal, našel jsem několik dost nefunkčních nebo neúplných příkladů.

Autor pracuje jako správce Unix/Linux serverů a programátor.

Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3082