CSS pravidla any-pointer a any-hover

CSS pravidla @media any-pointer a any-hover slouží k detekci přesnosti a typu ovládání. Ukážeme vám, jak na ně.

Text vyšel původně na webu autora.

Kromě toho, že se koncová zařízení pro prohlížení webových stránek liší rozměry obrazovky (například od cca 4″ mobilů po 50″ televize), odlišují se také způsobem ovládání. Zjednodušeně se weby ovládají:

 • myší,
 • dotyky prstů,
 • dotykovým perem (stylusem)

Některá zařízení navíc umožňují způsoby ovládání kombinovat – typicky notebooky s dotykovou obrazovkou nebo tablet s připojenou myší.

Pro případné odlišení ovládacích prvků pomocí CSS v závislosti na schopnostech ukazatele byla zavedena @media pravidla any-*.

Test podpory

Podpora v prohlížečích any-pointer a any-hover k dnešnímu dni:

Samostatná živá ukázka – rozlišení dotykového zařízení a ovládání myší. (V podporovaných prohlížečích budou některá z políček zelená v závislosti na dostupných způsobech ovládání.)

Zápis

@media (any-hover: hover) {
 /* zařízení je schopno :hoveru */
}

Pravidla any-* se dělí na hover (najetí) a pointer (ukazatel).

any-hover

První pravidlo dokáže detekovat, jestli je zařízení schopno :hoveru.

@media (any-hover)
Zařízení dokáže nějak hover vytvořit.
@media (any-hover: none)
Hover není podporován.
@media (any-hover: on-demand)
Hover je možné vyvolat, byť komplikovanějším způsobem. Typicky mobilní prohlížeče vyvolávají :hover po delším podržení prstu.
@media (any-hover: hover)
Zařízení nemá žádný limit ve vyvolávání hoveru. Typicky počítač/notebook/tablet s myší.

any-pointer

Pravidlo any-pointer slouží k vytvoření podmínky na přesnost ukazatele.

@media (any-pointer)
Zařízení má nějaký ukazatel.
@media (any-pointer: coarse)
Přesnost ukazatele není nic moc (coarse je anglicky hrubý). Týká se zejména ovládání prsty u dotykových obrazovek (mobily, tablety, …).
@media (any-pointer: fine)
Ukazatel je velmi přesný. Typicky ovládání myší na desktopu/notebooku.

hover

Existuje ještě pravidlo hover bez any:

@media (hover: hover) {
  /* primární ovládání umí hover (myš/touchpad) */
}

@media (hover: none) {
  /* primární ovládání neumí hover (dotyková obrazovka) */
}

Dle specifikace by hover mělo znamenat, že primární ovládání umí hover, zatímco any-hover, že nějaký způsob ovládání umí hover.

V praxi se mi nepodařilo zpozorovat rozdíl.

Detekce dotykové obrazovky

Asi nejzajímavější využití any-hover a any-pointer je detekce dotykového způsobu ovládání, které je jinak obtížně proveditelné.

Jde sice provést něco jako:

if ('ontouchstart' in window) {
 // podporuje dotyky
}

Ale to skončí positivně i na noteboocích s dotykovou obrazovkou, kde je připojena myš / dostupný trackpoint nebo touchpad.

Detekovat :hover by se zase nabízelo například při onmousemove. Tuto událost ale z důvodů kompatibility provádějí i dotyková zařízení. Při tapnutí se vyvolají následující události v uvedeném pořadí:

 1. touchstart
 2. touchmove
 3. touchend
 4. mouseover
 5. mousemove
 6. mousedown
 7. mouseup
 8. click

Nabízí se tak pro určení hoveru na stránce poslouchat pohyb myši (mousemove) a v případě, že nejde o pohyb mezi touchstart a click, považovat zařízení za schopné hoveru.

Detekce

Samostatná živá ukázka – detekce podpory dotyků a hoveru v JavaScriptu.
Hlavní problém této detekce je v tom, že se provede až v okamžiku, když návštěvník pohne myší.

Další odkazy

 

Autor se webdesignu intensivněji věnuje od roku 2005. V poslední době se zabývá hlavně tvorbou responsivních webů a frontendem. Od roku 2013 o tom píše na webu jecas.cz.

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=23508