CSS – filtry, hacky a pokročilé postupy

Dočetli jste nějakou učebnici kaskádových stylů a hledáte další zdroj informací, nebo prostě chcete jen zjistit, jak tvoří weby jiní? Pak vás možná bude zajímat kniha z nakladatelství Zoner press, v níž Andy Budd na praktických příkladech vysvětluje, jak používat CSS. Představíme vám ji v naší recenzi.

Kaskádové styly jsou bezpochyby technologií, kterou musí ovládat každý webdesigner. Není proto žádným překvapením, že nabídka knih věnujících se v nějaké podobě tomuto tématu je na českém a pak zejména na zahraničním trhu poměrně obsáhlá. Od učebnic, jejichž cílem je naučit teorii, se autoři orientují stále více na prakticky zaměřené publikace pro pokročilejší čtenáře. Nebo lépe řečeno na ty, kdo již nezbytný teoretický základ znají.

CSS – filtry, hacky a pokročilé postupy je knihou z repertoáru nakladatelství Zoner press. Jedná se o český překlad anglického originálu vydavatelství Apress od Andyho Budda a dvou spoluautorů Simona Collinsona a Camerona Molla. Jak již název napovídá, je věnována především striktně na praxi zaměřeným návodům na řešení různých webdesignerských problémů. Co se týče teorie, ta je zahrnuta také, ale pouze v míře nutné na osvěžení paměti některých složitostí CSS.

To znamená, že jsou vysvětlena pravidla kaskády, dědičností, box modelu a jeho pozicování. Nečekejte ovšem detailní výklad, vše je v knize podřízeno tomu, aby čtenář mohl okamžitě začít pod dozorem autora realizovat své vlastní představy. Jedním z důvodů, proč je těmto aspektům věnována zvláštní pozornost, je Internet Explorer verze 6 a jeho nestandardní implementace specifikace kaskádových stylů.

CSS - filtry, hacky a pokročilé postupy

Obsah je ale tvořen zejména souborem tutoriálů popisujících, jak řešit vybrané designérské prvky webových stránek. Andy Budd se očividně snažil odpovědět na nejčastější požadavky začínajících webdesignerů volajících po ukázkových řešeních běžně užívaných technik. Osobně s autorem nesdílím názor, že se jedná o správnou cestu. Vzniklo tím totiž dílo, které je značně nevyrovnané. Na jedné straně řeší poměrně podrobně vizuální stránku, ale třeba již neřeší typografii, sémantiku a přístupnost jeho kódu také není vynikající. Hlavní problém spočívá v přístupu. Kniha příliš nereflektuje postup vývoje webové stránky. A pokud má být pouze výběrem několika návodů, tak se poté na světlo dostává palčivá otázka: Proč by si někdo měl tyto tutoriály kupovat v tištěné podobě, když si je velice snadno může najít online zadarmo a řešené více způsoby? Myslím si, že koncepce měla být navržena trochu jinak. Autor se měl více zaměřit na vlastnosti, které by neměly zůstat opomenuty, než které můžou být aplikovány.

Český překlad sice vyšel na začátku roku 2007, ale anglický originál pochází z roku 2005. Tím je vysvětlen důvod, proč se autoři v tak velké míře zaobírají právě IE6 (IE7 je v několika kapitolách zmíněno, ale z toho důvodu, že se v době psaní jednalo stále ještě o beta verzi, se nejedná o zrovna podrobné informace). Pokud se oprostíme od řešení nekompatibilní interpretace kódu IE6 s jinými prohlížeči, tak vzhledem k pomalému vývoji specifikace CSS je kniha i dnes stále aktuální. Jistě, nejsou popisovány v prohlížečích nově podporované vlastnosti z připravované specifikace CSS 3 (byť ty podporované již v 2005 zahrnuty samozřejmě jsou), popis chyb prohlížečů a jejich opravy končí právě IE6, ale vše ostatní je (alespoň z velké části) platné.

Jak je kniha napsána?

Ačkoli se publikace nezabývá mnoha webdesignérskými technikami, nabízí vždy několik způsobů řešení právě probíraného problému. Autor vám nedoporučí, který z nich nakonec použít, ale nechá toto rozhodnutí na vás samotných. Co je ale podstatné, nutí čtenáře při čtení knihy přemýšlet tak, jak to bude nutné při převádění návrhu do kódu HTML. Kapitoly začínají soupisem toho, čemu jsou věnované a co by se z nich měl čtenář naučit. Následuje charakteristika taxonu kodérských metod uvozeného názvem kapitoly a popis řešení jednoho či více problémů. Přičemž celkem pochopitelně začínají od těch jednodušších po ty složitější. Zde je nutné říct, že i pokud se jednotlivé způsoby řešení podobají, nejsou rovnocenné. Bývají určeny pro různé situace. Doplňující ilustrace jsou dostatečné a vystihující. Navíc jsou obrázky, rozřazené do složek podle kapitol, přibaleny v zdrojových souborech dostupných na stránkách nakladatele.

Kdo jsou čtenáři?

Slovo „pokročilý,“ uvedené v názvu, docela přesně identifikuje i cílovou skupinu čtenářů. Těmi jsou začínající webmasteři, kteří právě dočetli nějakou učebnici kaskádových stylů (čímž získali nezbytné teoretické minimum) a chtěli by se naučit používat zrovna nabyté znalosti v praxi. Kniha jim v tom bude perfektně nápomocná. Sice se nenaučí weby tvořit, protože tyto znalosti asi opravdu jinak než praxí získat nejde (nebo jsem ještě na žádnou knihu, která by tuto podmínku splňovala, nenarazil), ale naučí se, jakým způsobem nad kódováním myslet, jak spolu budou v různých situacích jednotlivé direktivy reagovat.

Naopak zkušeným tvůrcům, kteří již pomocí kaskádových stylů několik webů vytvořili, nemá kniha, bohužel, co nabídnout. Pro tuto skupinu bude daleko jednodušší a levnější si tutoriály online vyhledat (byť většinou v anglickém jazyce). To se nezmiňuji o tom, že návody v knize uvedené patří opravdu mezi základní, takže je budou pravděpodobně již aktivně používat.

Co je obsahem?

Rozčlenění je provedeno do 9 kapitol a 2 doplňujících případových studií. Úvod je klasicky věnován informacím typu doporučení, jak knihu číst, pro koho je určena, vysvětlení použitých konvencí v textu, ale také pozoruhodně rozsáhlým informacím o všech 3 autorech. První dvě kapitoly jsou teoretické. Andy Budd zde vysvětluje význam kaskádových stylů, jakým způsobem zasáhly do procesu webdesignu. Stručně řečeno – proč, jak a kdy je používat. Zvláštní pozornost je věnována způsobům, jak jednotlivé direktivy CSS přiřadit k HTML prvkům, probírány jsou různé typy selektorů, třídy, identifikátory a problematika jejich vzájemného ovlivňování, kaskáda a dědičnost. Prostor je věnován také různým modelům interpretace v prohlížečích a způsobům správy pravidel ve více souborech CSS.

Druhá kapitola se věnuje vizuálnímu formátovacímu modelu boxu (vykreslením jednotlivých HTML prvků ve stránce). Důraz je v tomto případě kladen hlavně na rozdíly a chyby v prohlížečích, zejména Internet Exploreru 6. Na dostatečné úrovni jsou popsány způsoby pozicování a vlastnosti box modelu, které jsou důležité, ale už ne tak dobře známé.

Další kapitoly se již věnují praxi. Třetí se zabývá nahrazováním obrázků a obrázky na pozadí, čtvrtá stylováním odkazů, pátá stylováním seznamů a vytvářením navigačních lišt, šestá stylováním formulářů a datových tabulek. Sedmá kapitola se od předchozích trochu liší. Zmíněné 4 kapitoly byly napsány víceméně ve stylu tipů & triků. Tutoriály popisovaly vybraná grafická řešení. To, co Budd považoval za zajímavé. Pochopitelně pokud navrhujete layout, nemůžete si vybrat pouze patičku, takže je kapitola pojata komplexněji a řekl bych celkově užitečněji.

Osmá a devátá kapitola se zaměřují na filtry, hacky, chyby a jejich opravy. Jedná se o teoretičtěji zaměřený text. Autor nepočítá s tím, že by čtenář disponoval z této oblasti nějakými informacemi. Věnuje se nejprve definici pojmu a pak se vše snaží na názorných příkladech ukázat. Jako většina podobně laděných textů v této publikaci je nejvíce probírán IE6.

Dvě případové studie na konci knihy, jež napsali zmínění spoluautoři knihy, jsou podle mého názoru nejzajímavější. Věnují se, jak jinak, postupné tvorbě webových stránek za použití CSS. Collinson a Moll čtenáře chronologicky provázejí procesem od návrhu po stylování detailů, kombinujíce příklady z minulých kapitol. Důraz je přitom kladen na vysvětlení složitějších technik. Myslím si, že je to pomyslná třešnička na dortu, kterou mnoho nepříliš zkušených webdesignerů jistě ocení. Vytvořené ukázkové weby jsou navíc dostupné ve zdrojových souborech (nicméně dnešní prohlížeče je nerenderují zrovna korektně).

Hodnocení

Přestože se kniha docela dobře čte, po celou dobu mě trápil fakt, že všichni tři autoři používali v ukázkách výhradně CSS a obrázky. Vypadá to, jako by nepřemýšleli nad tím, co je v dané situaci vhodné použít, ale pouze slepě následovali zaměření knihy – kaskádové styly. Zapomínají čtenáře upozornit, že styly nejsou všespasitelné, že existují situace, kdy je něco po technologické stránce možné, ale třeba z důvodů sémantiky a přístupnosti je lepší se tomu vyhnout. Přiznávám, že vymezení těchto situací hodně záleží na osobních preferencích. Mně se například příčil způsob nahrazení prvního písmene v odstavci obrázkem na pozadí a faktickým odsunutím litery mimo viditelné okno prohlížeče.

Nicméně přes všechny popsané problémy mohu knihu doporučit. Poskytuje obstojný úvod do praktické tvorby webů za použití kaskádových stylů, čímž plní svůj úkol.

Informace o knize

Autoři: Andy Budd, Cameron Moll, Simon Collison
Název: CSS – filtry, hacky a pokročilé postupy
Nakladatel: Zoner press
ISBN: 978–80–86815–54–1
Název originálu: CSS Mastery: Advanced Web Standards Solutions
Překladatel: Jan Gregor
Rozsah: 272 stran
Vydáno: Leden 2007
Ukázky: kapitola 2, kapitola 5, případová studie 1
Web knihy: www.cssmastery­.com
Kde koupit: Zbozi.cz

Zaujala vás tato kniha?

Autor se zabývá médii a pravidly marketingu v prostředí internetu a možnostmi dálkového elektronického vzdělávání. Rád se také zdokonaluje v programování C# aplikací a ASP.NET.

Komentáře: 2

Přehled komentářů

petr.steinbauer Na Staníčka to nemá
Stn Re: Na Staníčka to nemá
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=2903