Přejít k navigační liště

Archiv autora: Lukáš Pazderka

Od roku 2007 jsem pracoval jako technik speciální informatiky a později i lektor nevidomých studentů Masarykovy univerzity ve středisku Teiresiás. Mým úkolem byla správa kompenzačních pomůcek, které v našem středisku využívali hendikepovaní studenti. Jako lektor jsem vyučoval jak pracovat s počítačem, pokud nevidíte, nebo vidíte špatně. Jednalo se o studenty prezenčního i distančního vzdělávání. Při této práci jsem nabral zkušenosti s tím, co tito uživatelé považují za překážky při práci na internetu a jak potřebují web připravit, aby na něm mohli plnohodnotně pracovat. Kromě nevidomých studentů jsem se potkával i se studenty s jinými potížemi, jako jsou třeba neslyšící, nebo uživatelé s motorickým postižením horních končetin.
V roce 2015 jsem nastoupil ve společnosti Seznam.cz jako specialista na přístupnost a měl jsem možnost do problematiky přístupnosti nahlédnout i z druhé strany. Pro kolegy, frontendové vývojáře, návrháře UI a UX a produktové manažery připravuji materiály, tak, aby naše stránky byly, pokud možno přístupné.

Jak funguje proxy?

Posledních pár let mě baví se zabývat bezpečností aplikací. Čistě technicky. A když člověk tyhle věci implementuje, dostane se k zajímavým problémům, které by ho ani nenapadly. A tak se stalo, že jsem se dostal k proxy. Jako slepý k houslím.